Mnenja uporabnikov


Februar 2017


"Zelo uporabno, preprosto in zaradi monosti statistine obdelave izredno praktino."

MKG Gimnazija Celje Center
 


"Super, hitro se navadi, e se karkoli zatakne pa je na voljo video vodi."

Marija

 


"Enostavna uporaba."

Mark Lavric, siemens Healthcare d.o.o.

 


"Zelo sem zadovoljna z anketo, vse je bilo kako treba in hitro sem se znala."

E.B. vija strokovna ola B&B

 


"Z EnKlikAnketa sem zadovoljen, saj mi je omogoala vse, kar sem potreboval za anketo. e dodaten plus je to, da lahko rezultate ankete vidi v grafih."

David Mikek, tudent CV ER

 


"Enostavno, logino in zaneslivo orodje za vzpostavitev anket in njihovo obdelavo."

Anita Gjerek, Pomurski tehnoloki park d.o.o.

 


"Anketa 1KA je zelo preprosta za uporabo, vsekakor pa omogoa veliko funkcionalnosti. Za hitro analizo je dovolj e pripravljenih analiz, za bolj kompleksno pa so moni izvozi v druge specializirane programe kot je SPSS. Tudi izgled je zelo veen. Do sedaj smo delali z Limesurvey, ki tudi nudi veliko, vendar bomo za ankete v bodoe uporabljali okolje 1KA."

Robert Gajek, ravnatelj O Hruevec entjur 

 


"Letos smo pri preverjanju zadovoljstva naih kupcev prvi uporabili spletno anketo 1KA. Priprava vpraalnika je bila enostavna, koristni so bili tudi napotki pri pripravi. Tudi kupci so bili letos zelo zadovoljni s to obliko, saj jim je izpolnjevanje vzelo manj asa. Temu pria tudi visoka stopnja njihove odzivnosti, ki je bila dvakrat vija kot prejnja leta. Skratka: te oblike zbiranja povratnih informacij vseh delenikov se bomo e posluevali. Hvala ekipi, ki to omogoa!"

Bojan Monik, Rondal d.o.o., Impol skupina

 


"Tako zelo enostavna za uporabo. e ve kaken tip vpraanj rabi, jo kot zaetnik naredi v eni uri."

Kotar Anja, PeF

 


"Sem zelo zadovoljna, saj so navodila jasna, na koncu pa ti niti ni potrebno delati statistike, ker je e vse preraunano. Super!"

DK, FKBV UM

 


"Moja izkunja z orodjem 1KA je odlina. Uporaba ni preve zahtevna, je brezplana, ve mi je, da lahko doda ve administratorjev. Predvsem pa mi je ve, da sem s spletno anketo, narejeno s tem orodjem, dobila podatke za analizo, ki sem jih potrebovala. Uporabo tega orodja priporoam!"

Ana Grebenc, Mednarodna fakuleta za druzbne in poslovne studije

 


"Enostavno, uporabno, pregledno. Priporoam!"

DB Vup Novo mesto

 


"Anketo lahko naredim zelo hitro. Je pregledna stran in se dobro znajdem na strani."

Tanja Rebernik 

 


"Izkunja z 1KA je bila pozitivna, saj si lahko ogledamo vse odgovore na vpraanja, omogoa pa tudi nadaljnjo statistino obdelavo vseh podatkov, saj lahko podatke prenesemo v program SPSS."


Petra Frej, FOV Kranj
 


"Ful dobro urodje, lahko za izdelavo in ful dober rezultat."

Gimnazija ika
 


"Bila sem navduena nad enostavnostjo izdelave ankete. Ogledala sem si zelo nazoren predstavitveni filmek in sem e lahko delala. To orodje bom sigurno e uporabljala. Zelo mi olaja delo."

Marija erin, Srednja ola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

 


Januar 2017


"Z 1KA sem zelo zadovoljna. Aplikacija deluje funkcionalno in hitro, nudi dobro pomo uporabnikom in jo je mono hitro usvojiti. Priporoam."

ana B.R.

 


"Velika pohvala za vao aplikacijo. Uporabila sem jo pri delu projektne naloge na magistrskem tudiju in z njeno uporabo nisem imela nobenih teav. Zelo prav mi je prila opcija Poroila, kjer sem z minimalnim vlokom oblikovala analizo rezultatov. Bravo! Veliko uspehov pri vaem delu e naprej. 👍"

pela Ilar Kosma, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

 


"Super je, ker je brezplana."

Miha Jenko, ALUO UL

 


"S spletno anketo sem se prvi sreala pri izdelavi ankete za podiplomski tudij. S pomojo zelo nazornih video vodiev mi je kar hitro uspelo izdelati svojo prvo anketo."

Simona ., EPF Maribor

 


"Preprosto, fleksibilno in brezplano orodje za izdelavo spletne ankete. Priporoam za zahtevne kot enostavne ankete."

JR

 


"Zelo mi je bilo ve, da 1KA sama izrie grafe saj mi jih kasneje ni bilo treba izrisati. Podatki o anketirancih so bili dobro prikazni. Pogream samo to da bi bil uporabniki vmesnik malo bolj enostaven."

P.B., tudentka NTF

 


"Z aplikacijo sem zelo zadovoljna, ve mi je, da lahko dodamo, pod kaknim pogojem se vpraanje pojavi"

N.N.

 


"Z 1KA sem zelo zadovoljna, saj sem na enastaven nain zbrala podatke za izdelavo seminarske naloge na faksu."

S.B. Pedagoka Fakulteta Maribor

 


"Tudi veliki anketno/raunalniki laik lahko z uporabo spletnega portala "1KA", z enostavno logiko izvede anketo, ki mu lahko predstavlja osnovo raziskovalnega dela, recimo ob zakljuku tudija, diplomi."

Gregor Lonari - Erudio izobraevalni center, Ljubljana

 


"Pri izdelavi ankete mi je bil v veliko pomo vodi in tudi prironiki. Odzivnost programa je zelo hitra. Posebej bi pohvalila program za pripravo poroil in izdelavo tabel ter grafov. Prav tako se mi zdi pohvalno sprotno spremljanje dobljenih odgovorov in testno okolje. Tako, da je moja izkunja zelo pozitivna glede uporabe 1KA. "

J.G. Fakulteta za upravo

 


"Orodje 1KA se mi zdi zelo uporabno in enostavno. Menim, da mnogim uporabnikom olaja delo. Priporoila bi jo vsem!"

pela Stritar, FF

 


"Hitra in enostavna ter zanesljiva aplikacija."

tudent VS, smer informatika

 


"V okviru slubenih obveznosti sem se prvi sreala z izzivom izdelave spletnega vpraalnika, kar mi je bilo do tedaj povsem novo podroje. Lotila sem se preizkuanja in zadevo naredila korektno. Prepriana sem, da bom orodje 1KA v nadaljevanju uporabila tudi pri svojih nadaljnjih tudijskih izzivih."

L. G. P.

 


"Kot direktor podjetja TOP POP SHOP Hrvaka nam je vaa stran zelo pripomogla pri analizi zadovoljstva naih uporabnikov. Nekatere izraze amaterji se ne poznamo, pa priporocam da se zraven vsakega malo bolj zapletenega izraza doda opis besede."

TOP POP SHOP Hrvatska

 


"Hitra in uporabna."

A.U.

 


December 2016


"estitam vsem, ki skrbite, da je 1KA vedno znova aktualna in povsem primerljiva s podobnimi orodji. Nezahtevna uporabnost in uinkovitost naj bo popotnica za vae delo v prihodnje. Priporoam vsem, ki si elite poenostaviti postopke pri vaem raziskovalnem delu."

Janko Cerkvenik - Gasilska zveza Slovenije

 


"Nad anketo 1KA sem navduena ker je popolnoma jasna tudi navadnim 'smrtnikom'."

Tatjana Radivojevi, O Ivana Babia Jagra Marezige, O Antona Ukmarja Koper
 


"Super in enostaven sistem za spletno anketiranje!"

M.S., FI Novo mesto

 


"Stran je zelo dobra. Zelo lahka za urejanje."

N.N.

 


"Pohvalila bi aplikacijo 1KA. Zelo dober nain in enostaven nain za izpolnjevanje vpraalnika, ki nam omogoa e zelo dobro analizo podatkov. "

Mateja Zemlji, Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

 


"Hitro in tevilno do podatkov."

A

 


"Enostavno, zabavno, dober pregled odgovorov, sprotna analiza rezultatov, ki se jo lepo izvozi..."

Zveza paraplegikov Slovenije

 


"Zelo uporabna spletna anketa in enostavna za uporabo."

Valerija Blatnik

 


"Zelo sem bila zadovoljna."

Monika Zorman

 


"Prvi sem uporabljal pri pisanju diplomske naloge, moram rei, da mi je takrat prila neverjetno prav, tako za zbiranje podatkov kot za analizo in izdelavo grafov. Zdaj jo uporabljam pri delu (vsakoletno ocenjevanje zadovoljstva v zavodu ipd.) in moram pohvalit, res da so moje raziskave dokaj nekompleksne prav tako analize.."

Matija Lisac, FSD, Dom upokojencev Gradie

 


"Hitra in enostavna uporaba ankete. Uporabila sem jo v slubene namene in sem zelo zadovoljna z uinkovitostjo. "

N.N.

 


"Do sedaj nisem imela izkuenj s sestavljanjem anket, orodje 1KA me je dobro vodilo in usmerjalo pri sestavljanju."

LH, PEF

 


"Anketo sem brez vejih teav izpolnil., je pregledna, nudi tisto kar potrebuje. Zato jo priporoam tudi drugim."

U.M.

 


"1KA vpraalnik za promocijo zdravja sem naredila hitro in brez teav. Predhodno sem si le na kratko pogledala osnovna navodila. 1KA vpraalnik je izpolnil moja priakovanja in mi olajal delo. Tudi vnaprej se bom posluevala tega orodja."

Silvana Lautar, Kovinoplastika Lo

 


"1KA je super, ko zna uporabljati program, se anketa kar sama sestavi."

K.T.

 


"Brez kakrnega koli predznanja sem izdelala spletno anketo brez teav."

Jerneja Petek, MFDP

 


"Za 1KA sem izvedela preko tae, prila na stran si ogledala video na to pa sm sama poskuala in tipala v neznano. ez as sem videla kako raznolike so teme in v zadovoljstvo mi je bilo delati s tem spletnim portalom. preko portala sem doivela same pozitivne stvari."

Pedagoka fakulteta

 


"Zelo prirono in enostavno."

Dolores G., Filozofska fakulteta Maribor

 


"Zelo hitra analiza podatkov."

Filozofska fakulteta Maribor

 


"Hitro, uinkovito."

AO

 


"Delam v majhnem podjetju in sem potrebovala neodvisno mnenje sodelavcev, z vao pomojo sem izvedla anonimno anketo, ki mi je bila v veliko pomo."

AP

 

 


"1KA je zelo enostaven za uporabo. Sama sem anketo pripravljala prvi in pri tem nisem imela nikakrnih teav. Dobila sem tudi nekaj novih idej za vpraanja, ki jih prej nisem imela pripravljena. Zelo zadovoljna sem bila tudi z konno analizo, po zakljuku ankete. Ko bom naslednji pripravljala anketo, se bom zagotovo obrnila na 1KA."

Mateja Bonar, O kofja Loka-Mesto

 


"1KA je zelo dodelano in uporabno spletno orodje za izdelavo in uporabo spletne ankete oz. vpraalnika. Je enostavna za uporabo, saj lahko uporabnik po registraciji zane z uporabo oz. izdelavo vpraalnika brez posebnih navodil. Med najpomembnejimi lastnostmi bi izpostavila monost prilagajanja oblike odgovorov razlinim tipom vpraanj, s imer lahko uporabnik oblikuje vpraalnik v skladu s potrebami. "

N.N.

 


"1KA je super zadeva, enostavna za uporabo in prijazna do anketirancev."

N.N.

 


"1KA je res nepogreljiva v asu tudija. Omogoa hitro in enostavno postavitev vpraalnika, preprosto deljenje ter razlenjeno analizo s tehnino podporo, kadar se zatakne."

Nataa erne, PeF LJ

 


 


November 2016


"Super aplikacija za vsakega zaetnika ... hitra in enostavna izdelava ankete za lastne potrebe in tudi ire."

Iztok

 


"Pozdravljeni, Sem Anja Goriek, tudentka Gea collega. Trenutno piem diplomsko nalogo, kar pomeni, da brez opravljene analize (ankete) jo ne morem zakljuiti. Zato sem se odloila, da anketo opravim na 1KA, kjer sem imela e v preteklosti odline izkunje.Navodila so jasna in enostavna, tako hitro sestavi vpraalnik, kar je pa najlepe, da potem se je moje delo zakljuilo, ker je vse ostalo naredil program sam. Tako da priporoam :)"

Anja Goriek

 


"Je bilo zelo enostavno, zanimiva zadeva :)"

B.M.M., Vija strokovna ola Skaldens - ustni higienik

 


"Zelo dobro orodje za izdelavo spletnih anket. Preprosta in enostavna uporaba."

Peter Drnovek

 


"Za potrebe magistrske naloge sem morala izdelati anketo in veliko znancev mi je priporoilo 1KA, saj so imeli z njo le dobre izkunje. Anketo sem izdelala hitro in enostavno. Ker je anketa e vedno odprta za reevanje, se analize rezultatov e nisem lotila, vendar mislim, da tudi z analizo ne bo nobenih teav."

.F., FGG

 


"Z 1KA sem izjemno zadovoljen. Prinaa ogromno koristi in je zelo uporabna. e velikokrat jo bom uporabil."

T. P.

 


"Sicer e nisem delala povzetka dobljenih podatkov, ampak do zdaj mislim,da je novo anketo zelo enostavno ustvariti in jo aktivirati. Upam, da bo tako tudi za zakljuni del. e posebej uporabno za seminarske, diplomske in magistrske naloge.."

Petra Avsec Bernot, magistrski program FU

 


"Odlino orodje, s katerim sem se prvi sama sreala. Z ogledom vodia je bila izdelava ankete enostavna. Zelo so mi ve analize, ki so transparentne."

N.N.

 


"Gets the job done."

S.R.

 


"Enostavna uporaba, preglednost, razlina orodja za pomo uporabnikom, monost analize - vse na enem mestu za uporabnika "

Mnistrstvo za javno upravo

 


"Zelo uporabno orodje."

Mitja Slapar, Alma Mater

 


"Super zadeva!"

J.M.

 


"Orodje 1KA je odlino orodje za izdelavo in analizo anket, enostavno za uporabo in oblikovno pregledno. Izdelano je uporabniku prijazno in intuitivno. tevilne monosti izbire za oblikovanje anketnih vpraanj izpolnjujejo vse zahteve tudi pri zahtevnih uporabnikih. Orodje 1KA bom z veseljem priporoila svojim kolegom!"

Nataa Jalen, Doba fakulteta

 


"1KA ponuja zelo veliko monosti in funkcionalnosti brez vsiljivosti in omejitev. Pravtako sem se e kot zaetnik hitro znael pri izdelavi ankete. Zaradi e raziskanih monosti in ker ponuja e veliko ve, bom za nao organizacijo v bodoe uporabljal le 1KA. Ekipa 1KA, hvala vam! Sreno!"

Miralem Romani za sindikat SDRES


 


Oktober 2016


"Zelo sem zadovoljna z 1KA spletno anketo, predvsem je lahka za uporabo, brezplana in poda statistino obdelavo. Priporoam!"

Darja Hermonko, ZD Ravne
 


"Zelo hitro in enostavno za uporabo, skratka super!"

N.N.
 


"Z uporabo spletne ankete 1KA sem zelo zadovoljna, saj mi je omogoila natanno analizo stanja in je zelo enostavna za uporabo."

Fakulteta za organizacijske vede
 


"Z uporabo spletne ankete 1KA sem bila zelo zadovoljna. Je enostavna za uporabo, analizo rezultatov in povabilo ciljnih skupin k reevanju. Glede na pretekle izkunje, ste najbolji."

JB, Evropska pravna fakulteta
 


"Uporabno, nazorno, hitro razumljivo, pregledno, monost uporabe zahtevnejih orodij - zato uporabljam 1KA."

Barbara Kermavner, O Vodice
 


"Uporaba, urejanje in analiza zbiranih podatkov na 1KA je pregledna, enostavna in predvsem zastonj. Hvala 1KA!"

tudent na Alma Mater Europaea, Evropski Center Maribor
 


"Uporaba 1KA je hitra in enostavna :)"

PP, FOV
 


"Super aplikacija za hitro izdelovanje ankete. Zelo uporabna."

NR. O
 


"Storitev 1KA sem izbral, ker je izmed mnoice zastonjskih tovrstnih aplikacij omogoala najve. Ni omejitev glede tevila anketirancev, tevila vpraanj in predvsem zato, ker je dobro orodje v slovenskem jeziku. Omogoa iroko paleto vpraanj in tudi kompleksneje gnezdenje in pogojevanje. Izvajalcu ankete omogoa zelo dober pregled nad stanjem reevanja, hitri pregled dosedanjih zapisov in tudi analizo rezultatov (ta del me e aka in dejanskih izkuenj s tem delom aplikacije e nimam) - omogoa pa izvoz podatkov in obdelavo v zunanjih orodjih. Storitev 1ka zagotovo priporoam."

Andrej Glavica
 


"Spletna aplikacija je odlino orodje tako za popolne zaetnike kot napredne uporabnike. Omogoila mi je, da sem anketo za magistrsko nalogo izvedla hitro in kakovostno."

Fakulteta za organizacijske vede
 


"Spletna anketa 1KA mi je mono olajala pridobivanje podatkov za raziskavo. Njena uporaba je bila relativno enostavna, ko pa se je pojavila kakna teava sem prebrala navodila oziroma pojasnila, ki so napisana jasno in razumljivo. Spletno anketo 1KA priporoam vsem, ki se imajo namen lotiti kakrnekoli raziskave, saj vam bo vzela precej manj asa kot katerikoli drugi nain izvajanja anketnega vpraalnika."

M.K., MFDP

 


"Odlicno brezplacno orodje za izdelavo anket."

M, drutvo Zverinice, veterinarska fakulteta

 

 


"Moram e vekrat uporabiti, da bom lahko pojasnjevala. Povzetek rezulatatov je nekoliko slabe pregleden kot v googl. "

VM, o Sava Kladnika Sevnica

 


"Letos sem prvi kot kadrovik uporabil to spletno orodje. Vnos oz. sestava vpraalnika je potekala brez teav, tudi konno analizo - feed back za management sem uspel sestaviti brez teav - izvoz podatkov v Excel in dopolnil s komentarji. zadeva dobro funkcionira in jo priporoam vsem, ki se sreujejo z merjenjem ali ugotavljanjem stanja stvari na doloenem podroju."

G, HRM - MDM d.o.o.

 


"EnKlikAnketa je spletna aplikacija, ki mi je pomagala pri zbiranju podatkov za namen raziskovalne naloge. Sistem je pregleden, funkcije preproste za uporabo. Priporoam vsem, ki se lotevajo zbiranja primarnih podatkov s pomojo strukturiranih vpraalnikov."

N- Ekonomska fakulteta

 


"Brez predznanja o spletnih anketah, sem se hitro in odlino znala."

Lea
 


"Bistveno ve funkcionalnosti kot Google Forms in basic Survey Monkey. Definitivno naslednji uporabim 1KA!"

V.C.
 


"Anketa 1KA je zelo prirona za izvedbo raznoraznih raziskav, saj postopek zbiranja statistinih podatkov poteka veliko hitreje in laje. Priporoala bi jo vsakomur."

AJ, Fakulteta za socialno delo

 


Avgust 2016


"Enostavno, uporabno in brez teav."

K.V.

 


"Zelo priporoam za izdelavo anket."

Damjana Z.K. Fakulteta za upravo

 


"Zelo enostavno spletno orodje za izdelavo anket. Prijazen uporabniki vmesnik, ki te po korakih vodi k pripravi anketega vpraalnika. Poleg tega nudi veliko monosti oblikovanja glede na razline tipe vpraanj, predloge so smiselne in enostavne za urejanje Na koncu omogoa pregledno analizo podatkov. Priporoam, ker je res lahko igras z izdelavo in ne dobi sivih las kot pri kateri drugih orodjih :)"

Nina erni, FDV

 


"Veliko uporabnih orodij ter enostavna uporaba"

Rok Gornik, Fakulteta za pomorstvo in promet

 


"Super stran! Razumljivo, enostavno, prijazno uporabnikom."

Katja, Medicinska fakulteta

 


"Super orodje. Uporabljala sem ga prvi in je super."

B.V.

 


"Spotovani, 1KA je dinamino, zanimivo, pouno, enostavno za uporabo in estetsko orodje za izdelavo spletnih anket. Komplementarni barvni kontrast modrine in oranne pomirjajo in dajejo prijetno okolje za oi in s tem tudi laje delo ob daljih in teavnejih anketah. Ukazi se hitro najdejo in super je, da se ti spremembe samodejno shranjujejo. Tako ne more izgubiti ankete, e pozabi shraniti. Videi, ki ti pomagajo in ti svetujejo so tudi super. Anketa je po objavi aktivna 3 mesece kar je tudi isto v redu, glede na to, da se jo lahko uredil, objavi in analizira brezplano. Za naslednjo anketo brez dvoma zopet uporabim orodje 1KA :) "

Ania Kiara Felandres tudentka MFDP

 


"Pozdravljeni! Prvi sem se sreala sploh z spletnim vpraalnkom, ki sem ga imela za narediti za mojo magistrsko nalogo in sicer ko sem to sliala sem si rekla:"Joj ma to mi ne bo lo". Nato sem povedala sestri, ki je to ona e delala za diplomsko nalogo in je rekla ne bo teko sam poii spletno anketiranje nato sem nala spletno stran anketa.nijz.si. Preden sem zaela jo izdelovati sem si pogledala kratka priporoila in nasvete za izdelavo. Nato je sledila izvedba ankete, ki sem bila na koncu zelo zadovoljna. Priakujem, da bo tudi odziv zadovoljiv. Priporoam to spletno stran za izdelovanje anket vsem, ki jo rabijo saj je uporabna na vseh podrojih za anketiranje preko spleta."

Sandra Martinu, Fakulteta za vede o zdravju Izola

 


"Odlina platforma za spletno anketo, ki ponuja veliko analitinih monosti. Brezplano."

KM; LUZ d.d.

 


"Kot osnovni uporabnik sem s pomojo uporabe 1ka hitro prila do elenih analiz in rezultatov. Vsi podatki so na dosegu roke, ne glede na znanje, s priporoili se hitro vpelje v sistem. Super je!"

Mateja O. Fakulteta za Upravo

 


Julij 2016


"Zelo uporabna platforma za izdelavo anket, ena redkih v slovenskem jeziku. Enostavna za izdelavo relativno preprostih vpraalnikov ter dovolj izrpna navodila za sestavo zahtevnejih vpraalnikov."

Rok Skale, RCI Celje d.o.o.

 


"Zelo pregleden in preprost nain priprave spletne ankete, zelo zadovoljna."

VL

 


"Zdi se mi enostavna, ve so mi razlage in primeri, da se laje odloi za nain vpraanja. Pohvala, da obstaja nekaj takega v slovenskem jeziku. Priporoam!"

Polona Masnec

 


"Tudi, e nisi ravno spreten uporabnik spletnih orodij, omogoa 1KA e ob prvi uporabi enostavno izdelavo spletne ankete. Pohvalno."

Z.B., Pedagoka fakulteta

 


"Super stran in enostavna za uporabo oz. izdelavo anket."

K.J.

 


"Spletni urejevalnik anket 1KA je super enostavna zadeva."

Martin trumbelj, FGG

 


"Spletna anketa 1KA je zelo pripomogla k hitremu resevanju mojega diplomskega dela.. Sestavi se res hitro in enostavno.. Izdelava ankete je zelo zanimiva saj se poigras s sprejemljivkami, ki so na voljo ter tako oblikujes bolj kakovosten vprasalnik."

E.K. univerza v ljubljani, zdravstvena fakulteta

 


"S spletno anketo sem bila zelo zadovoljna. Prvi sem ustvarjala spletno anketo in navodila pri sestavi ankete so bila zelo jasna, zato sem anketo hitro sestavila. Poleg vsega mi je bilo ve, da ima izdelano tudi analizo, saj z obdelavo podatkov nisem prav spretna in bi mi to vzelo zelo veliko asa."

N.N.

 


"Po mojem mnenju je izdelava spletne ankete z vao aplikacijo zelo enostavna. Sledila sem priporoilom, naj si najprej ogledam vodnik v obliki kratkega filma in si prebrala navodila, nato pa sem se lotila izdelave ankete. Anketo sem izdelala v precej kratkem asu in to brez kakrnihkoli teav."

Saa Femc Knafli, O Toneta ufarja Jesenice

 


"Orodje 1KA je zelo uporabno. Priporoila mi ga je sodelavka, ki me je tudi seznanila z uporabo."

Joica Urukalo, O Toneta ufarja Jesenice

 


"O orodju 1KA sem sliala e preden sem se lotila svoje ankete - predvsem pa sem reila veliko anket. Izkunje z reevanjem so mi pomagale, da sem tudi sama sestavila dobro anketo. Orodje 1KA je uporabno in enostavno za navigiranje. Pomagalo bi le e orodje oz. baza, po kateri bi anketo lahko laje razirili med eleno populacijo."

Eva, tudentka Ekonomske Fakultete

 


"Koristna navodila in predloge, enostavno za uporabo, pregledno, hitro, funkcionalno, veen design"

N.N.

 


"Kadar sestavljam vpraalnike vedno uporabljam 1KA, saj je priprava vpraalnika izjemno enostavna. Glede na dosedanje potrebe pri pripravi e nisem naletel na omejitve pri uporabi orodja."

N.N.

 


"Izvrstno, uinkovito orodje, ki za razliko drugih deluje transparentno, brez skritih "zaraunavanj". Priporoam!"

, Ekonomska fakulteta, ljubljana

 


"Hitro in enostavno."

N.N.

 


"Hitra in enostavna vzpostavitev, pregleden video za prietek in pregleden zapis rezultatov, statusa ankete. "

Savaprojekt d.d.

 


"Enostavno in zanesljivo!"

Nataa .

 


"Enostavna in dobro delujoa platforma. Priporoam!!!!!!!!!"

Bojan Postraija, BRK Kabel d.o.o.

 


"Do sedaj sem naredil eno anketo. Pri izdelovanju nisem imel teav. Zame je navoljo e preve orodji."

Jernej Raic

 


"Anketo sem izdelala za namen raziskave, ki jo bom uporabila pri magistrski nalogi. Izjemno sem zadovoljno s tem, kako enostavno sem lahko sestavila anketo. Prav tako me veseli, da sem lahko v asu ankete sproti spremljala napredek (oz odzive reevanja na vpraalnik)."

Nina Kuhar, Fakulteta za drubene vede

 


"1KA je zelo intuitivno in enostavno orodje, s katerim lahko e tako kompleksen vpraalnik vnesemo in ga pribliamo anketirancem."

Jure, EF

 


"1KA mi je zelo pripomogla k hitremu in enostavnemu anketiranju, ter s tem prihranila veliko asa, katerega sem lahko porabila za druge tudijske obveznosti. Toplo priporoam vsem. Hvala e enkrat."

Gabrijela P., Naravoslovntehnika fakulteta

 


"1KA je zelo dobrodola, ko elimo hitro in uinkovito ugotoviti mnenja naih uporabnikov, ki so aktivni preko spleta."

Doris Dekleva Smrekar, Centralna tehnika knjinica Univerze v Ljubljani

 


"1KA anketa mi je omogoila, da sem s pomojo vpraalnikov, ki sem jih sestavila. pridobila podatke, za katere bi porabila ogromno asa pri pisanju DN. Hvalena sem teamu 1KA-e, da so mi svojo strokvnostjo prihranili as in mi posredovali podatke na izredno kavalitetnem nivoju."

VUP Novo mesto

 


Junij 2016


'Zelo uredu, enostavna za uporabo in izjemno zanesljiva ter zasnovana tako, da jo vsak lahko uporablja.'

Katja Babi, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani.

 


'Zelo uporabno in enostavno'

Anja Erjavec

 


'Zelo uporabna in enostavna zadeva za anketiranje. Sploh nisem vedela, da to obstaja, dokler nisem bila primorana izdelati anketo za zakljuno delo. Le ta mi je zelo olajala raziskave, e pomislim, da sem morala pred 13 leti vse rono izdelati:)'

Anka, EF Ljubljana

 


'Zelo uporabna in enostavna aplikacija za izdelavo anket in obdelavo podatkov.'

Gregor Straek, Fakulteta za port

 


'Zelo uporabna in dobro izdelana spletna stran.'

Ines M., ZRS

 


'Zelo top in enostavno'

Mateja Fari,doktorski tudij Zdt na TeoF

 


'Zelo praktina in enostavna za uporabo'

MIRJANA NADJALIN

 


'Zelo mi je vsec,izdela vse anize in se grafe'

N. N.

 


'Za spletno aplikacijo sem prvi sliala na fakulteti, z njo sem se seznanila pri tudijskih predmetih (Informatika, Osnove raziskovanja), ko sem morala prvi izdelati anketni vpraalnik v tej aplikaciji, so mi zelo prav prili vai video vodii in pogosta vpraanja. Sicer sem imela na zaetku malo teav, potem pa mi je gladko teklo. Tudi v prihodnje jo bom uporabljala za tudij.'

T.G., Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

 


'Za potrebe tudija smo s kolegicami izvedle raziskavo prek orodja 1KA. Pri izdelavi nismo imele nikakrnih teav in smo se dobro znale. Ko bom naslednji delala anketo/vpraalnik bom uporabila 1KA.'

Hana Grai, UP FAMNIT

 


'Z uporabo orodja 1KA sem bila zelo zadovoljna. Kljub temu, da sem tovrstno orodje uporabljala prvi, so mi video in tevilni prironiki o uporabi omogoili tekoe pripravljanje vpraalnika kot tudi analizo rezultatov. Priporoam!'

Suzana Sluga, EF

 


'Z uporabo 1KA ankete sem izredno zadovoljna. Anketo sem v aplikacijo vnesla hitro. Vse je narejeno zelo logino in uporabniku prijazno.'

Barbara, FDV, SOC - DI

 


'Z 1KA sem bila zelo zadovoljna, saj je ena redkih slovenskih brezplanih spletnih strani za izdelavo anket.'

Z.J. Gimnazija Ravne na Korokem

 


'Vse je bilo zelo super, hitro... Anketa je bila hitro napisana, grafi, analiza pa takoj po reenju ankete. !! PRIPOROAM!'

A.B

 


'Uporaba 1KA za kreiranje spletnih anket je zelo enostavna in ne potrebuje nobenih posebnih znanj in vein.'

N. N.

 


'Top. Jaz sem osebno delala spletno anketo prvi in sem ful zadovoljna. Izvozi lahko podatke, grafe ti samo narie, res fajn no'

AV Visoka ola za upravljanje in poslovanje

 


'Super. Enostavno in uinkovito.'

Branka P., EF

 


'Super stran, izjemno prijeten portal! Definitivno ga bom predlagala ostalim, tudi sama bom uporabila 1KA v prihodnje.'

Nina Hudej, Biotehnika fakulteta

 


'Super spletno mesto za izdelavo anket. Omogoa veliko dodatnih funkcionalnosti, ki se jih z lahkoto dodaja v vpraalnik (drag&drop). Tudi analize so za povprenega uporabnika ve kot zadovoljive.'

Matej Janko

 


'Spletno orodje 1KA mi je omogoilo izdelavo enostavnega in preglednega spletnega vpraalnika, razumljive povratne informacije in pregleden grafien prikaz podatkov, ki sem jih potrebovala za nadaljnje delo. Zadovoljna sem, da obstaja 1KA in da javna (brezplana) aplikacija v slovenskem jeziku..'

Alenka Gros, JZ O Marjana Nemca Radee

 


'Spletno anketo sem s pomojo orodja 1KA izdelala dvakrat. Najprej v okviru predmeta na fakulteti, nazadje pa za namen raziskave za diplomsko nalogo. Zopet sem se za to orodje odloila, ker je preprost za uporabo, ponuja vse kar potrebujem za izdelavo kvalitetne ankete in ima na voljo ogromno materiala za pomo, ko se pojavijo kakne negotovosti. Z 1ko sem zelo zadovoljna in ob prvi potrebi po ustvarjanju spletne ankete, bom zagotovo spet uporabila to orodje.'

tudentka na MFDP v Celju

 


'Spletna aplikacija 1KA omogoa preprosto izdelavo anketnega vpraalnika. Na voljo so tudi razline oblike pomoi. Tukaj bi rada pohvalila administratorje, ker so mi vedno priskoili na pomo, ko sem jih potrebovala. Hvala.'

S.O. Turistica

 


'Priprave diplome sem se malo "bala" ravno zaradi obdelave ankete. Neko sem podobno raziskavo e naredila in analizirala s printanimi izvodi. Vzelo je ogromno asa. 1ka pa je super orodje, celotno raziskavo sem zakljuila in obdelala v dobrem tednu dni. Toplo priporoam!'

Lucija uteri, PeF LJ

 


'Preprosto, hitro'

N. N.

 


'Preprosta uporaba, hitra izdelava anketa, preprosta tudi za anketirance. Hiter dostop do podatko in pregledni meniji.'

Kaja M. FF LJ

 


'Orodje 1KA se mi zdi zelo enostavna in uinkovita metoda za generiranje spletne ankete. Na tem mestu sem nasploh prvi izdelal anketni vpraalnik, zagotovo pa ni to bilo zadnji. Super!'

Andrej, tudent

 


'Odlini ste, hvala za pomo.'

Katja Fajfar

 


'Ob iskanju primernega orodja za izvedbo ankete za zakljuno nalogo na fakulteti, sem od prijateljev zvedela za 1KA. Ob prvi uporabi sem bila pozitivno preseneena nad orodjem, ki ga bi z veseljem priporoila vsakemu, ki eli uinkoviti pridobiti mnenja in analize. Vsekakor priporoam tako za tudij kot tudi poslovno.'

Sonja, EF

 


'Navduena sem nad enostavnostjo uporabe in obliko in monostmi analiz, ki sem jih zaenkrat le testirala. Aplikacija se mi zdi zato izjemno uporabna za uitelje in sem jo e priporoala tevilnim kolegom. Uporabila jo bom tudi kot priporoeno orodje tudentom za anketiranja in obdelavo anket pri poslovnem nartovanju. V ta namen moram bodo tudentom zelo uporabna in koristna tudi navodila za oblikovanje anket, ki so del aplikacije.'

Z.S.., Vija strokovna ola Lesarske ole Maribor

 


'Moja prva spletna anketa je nastala na 1KA in sem zelo zadovoljna, saj je aplikacija resnino prijazna do uporabnikov in te sistematino & logino vodi skozi celotni proces. Super ekipa ste! Kar tako naprej in iite nove izzive k venemu izboljevanju, kar je bistvo digitalnih app.! ;)'

JRN, FDV

 


'Menim, da je spletna stran 1KA izredno uinkovita, preprosta, predvsem pa zelo praktina. Sama jo uporabljam tako za zasebne kot tudi slubene namene, zato jo vsekakor priporoam tudi drugim uporabnikom. Z lepimi pozdravi.'

J. F.

 


'Kot sem e omenil, ankete preko te strani nisem izdeloval sam, vendar pa se mi zdi ta stran za izdelavo ankete odlina, ker ni poterebno ve pisati sam, jo printati in dajati osebno anketirancem, ampak samo polje link in dobi analizirane odgovore. Prihrani veliko asa.'

Klemen Magajna

 


'Kljub nekaterim teavam, ki sem jih imela, sem zelo zadovoljna in bi vsekakor e uporabila 1KA za ankete.'

Katja Omovek CPU Ljubljana

 


'Izkunja je pozitivna, nisem pa e resneje obdelaoval podatkov, da bi lahko podal celotno oceno.'

Gregor Bratina, Fakulteta za logistiko UM

 


'Izdelava ankete je zelo enostavna. Vsekakor je potrebno podrobno prebrati in si ogledati navodila. Tega jaz najprej nisem naredila in sem imela v zaetni fazi nekaj teav.'

M.M., FOV

 


'Imela sem to sreo, da mi je vao aplikacijo predstavil knjiniar v Mestni knjinici na eni delavnici iz niza delavnic Misija: diplomska naloga ter da nam je malo pokazal, kako se naredi anketa, nekatere osnovne stvari, tako da sem se hitro znala... Aplikacija je super, e posebej, ko se jo naui uporabljati... Tisti osnovni video mi je bil malo premalo, lahko bi bil dalji, bi jih bilo ve... Da bi bila izkunja e bolja in hitreja pa e tako je bila res super. Same pohvale!'

Nea Zajc, Filozofska fakulteta

 


'Hitro, preprosto, funkcionalno!'

S..

 


'Enostavno, pregledno, hitro in brezplano! Vsekakor priporocam!'

A.L., Turistica

 


'Enostavno in uporabno!'

Karmen J. Poplas

 


'Enostavna za uporabo, intuitivna, srednje veliko monosti, pregledna...'

NF

 


'Dobro deluje enostavno in uinkovito'

Gea college Dejan .

 


'Delal sem anketo za olo. Z anketo 1KA sem bil zelo zadovoljen saj generira vse statistine podatke in oblikuje grafe.'

N. N.

 


'Anketo sem lahko izdelala povsem brez teav. Odlina je tudi podpora, tako, da tovrstno orodje zelo priporoam.'

Mateja Novak, Fakulteta za Upravo

 


'Anketa 1KA je izredno enostavno in uinkovito orodje za izvajanje anket in podrobno analizo podatkov. Kar me je najbolj impresioniralo, je analiza in prikaz podatkov. Preprian sem bil, da bomo imel kasneje e valiko dela. Ravno nasprotno. 1KA daje izredno enostaven.'

Toma Izak Modri planet d.o.o.

 


'1KA je odlino orodje za izvedbo spletnih anket.'

Nika Berlic, tudentka Uporabne statistike

 


'1KA je odlino orodje za hitro in enostavno izdelavo, izvedbo in analizo spletnih anket. Uporabil sem jo pri izdelavi magistrske naloge in bil z enostavnostjo in uporabnostjo zelo zadovoljen.'

S.G., farmacevtsko podjetje, EF

 


'1KA je bila moja prva izkusnja s spletnimi ponudniko oblikovanja anket. Izkunja je bila super, anketo sem oblikovala brez teav, kljub neizkuenosti.'

Lana EF

 


'1KA je super zadeva. Na zaetku se zdi precej komplicirana ampak je vredna vsakega truda, kajti ko uporabnik razume funkcije, je izdelovanje ankete izredno pozitivna izkunja. Priporoam!'

P.P., Fakulteta za varnostne vede

 


Maj 2016
 


»Zelo zadovoljen.«
 
Klemen

 


»Zelo uporabno in enostavno orodje za raziskovanje.«
 
Sonja Mastnak, UP FM Koper

 


»Zelo sem zadovoljna z 1KA«
 
N. N.

 


»Zelo sem bila zadovoljna predvsem zaradi enostavnosti, razumljivosti. Sem podiplomska tudentka, ki poleg tudija tudi delam in mi je zato zelo pomembno, da ne potrebujem veliko asa za samo razumevanje programa. Skoraj sproti se ti odkrivajo logine monosti. Na koncu so izdelane vse analize, ki jih potrebujem. Koristila sem tudi monost poiljanja in tudi ta je super, ker ima pregled nad odgovori. Hiter, enostaven, funkcionalno izdelan spletni program.«
 
Helena Tomi, podiplomski tudij EF v LJ

 


»Zelo pregledno in lahko sem naredila vpraalnik. e nisem bila sigurna mi je v pomo bil video posnetek o postopku.«
 
G..

 


»Zelo praktina in enostavna za uporabo«
 
Jure Dobovek, Evropska pravna fakulteta

 


»Zelo enostaven nain izdelave ankete, jasna navodila, program naredi analizo sam...skratka super«

 
J.B.


 


»Zdi se mi zelo uporaben nain posredovanja anket in pridobivanja analiz.«
 
N. N.


 


»Z uporabo le tega sem zelo zadovoljna. Je zelo enostavna za uporabo. Skratka super.«
 
Pef koper s
 


»Z uporabo 1KA se je moja empirina raziskava diplomske naloge zelo olajala. Anketo sem izdelala in objavila brez teav, povsem z lahkoto. Enostavno sem sledila rezultatom in na koncu zakljuila z odlinimi podatki za statistino obdelavo. 1KA anketo priporoam vsakomur, ki se sreuje z empirinimi nalogami.«
 
Janja Strozak, Turistica - Fakulteta za turistine tudije

 


»Z 1KA sem zelo zadovoljna. Anketni vpraalnik sem na 1KA naredila le 2x vendar vsaki je bilo zelo preprosto in uporabniku prijazno. 1KA bi res predlagala vsem, ki si elijo hitro narediti anketo, kljub osnovnem neznanju. Opcije so tudi zelo dobro obrazloene.«
 
Lidija Osredkar, Vegova Ljubljana

 


»Z 1KA orodjem za spletne ankete je je izdelava kompliciranih anket prav enostavno, poleg tega pa e vena.«
 
TJ

 


»Z 1KA anketo sem bila zelo zadovoljna. Je preprosta za uporabo in izdelavo ankete ter prikaze dober statistini pregled analize ankete.«
 
N. N.

 


»Ve mi je stran, saj je enostavna za uporabo in tudi ko se jo uporabljala prvi sem le prebrala nekaj navodil in sem e z lahkoto ustvarila anketo. Hvala vam :)«
 
Nika Krinik- kofijska klasina gimnazija

 


»Uporabna zadeva!«
 
NV, Univerza Maribor

 


»Uporaba 1KA je zelo priporoljiva za izvajanje raznih anket, vpraalnikov. Je enostavna za uporabo, pregledna. Vse odgovore ti ponazori tudi z grafi, katere lahko direktno uvozi v word, pdf. Skratka priporoam za uporabo.«
 
Tanja L.

 


»Super, vse pohvale!«
 
Nina Beaj, Intitut za raunovodstvo

 


»Super! Deluje odlino, ni preteka za uporabo, analize se delajo zelo lahko. Ima veliko monosti kot so if stavki in pa vsebuje tudi veliko nasvetov. Je res najbolje orodje za izdelovanje anket :)«
 
M.P., Gimnazija Vi

 


»Super!«
 
N. N.

 


»Super stran, ki ponuja veliko monosti. Za najlaje ankete do veliko bolj zakompliciranih. Super!«
 
rt Risti, Visoka ola za upravljanje in poslovanje NM, NLB d.d.

 


»Super brezplano orodje za ankete«
iga Zalokar EF

 


»Sestavljanje ankete preko portala 1KA je hitro, enostavno in pregledno. Priporoam!«
 
B.P.; Ekonomska fakulteta

 


»S pomojo orodja 1KA sem relativno brez zapletov izdelala anketni vpraalnik in izvedla analize. Ve mi je, ker ponuja razline monosti vpraanj, moen izbor tipinih vpraanj iz knjinice. Poleg tega je na voljo tudi veliko nasvetov, prironikov, navodil. Rezultati so podani
 
N

 


»Prvi sem se sooila z izdelavo anketnega vpraalnika in sem zelo zadovoljna. Seveda, je moj naslednji korak analiza rezultatov za diplomsko delo, kjer upam, da ne bo vejih teav, saj so podatki zbrani in jasno prikazani.«
 
Katja Gorjup Fakulteta za organizacijske vede, Kranj

 


»Prve izkunje z orodjem 1KA so me prepriale, da bo v prihodnje to orodje s katerim bom opravljal spletne ankete.«
 
Peter Dular

 


»Preden sem se lotila pripravljanja spletne ankete nisem imela isto nobene izkunje s tovrstno izdelavo ankete. Ko sem sliala za stran 1KA sem prebrala najprej nekaj navodil in se lotila dela. Anketo sem hitro, enostavno in brez zapletov pripravila ter takoj pripravila e nekaj dodatnih. Vsekakor priporoam, tudi sama bom e naprej uporabljala ankete 1KA.«
 
Andreja, Ljudska univerza

 


»Pred oblikovanjem ankete sem pregledala predstavitvene filme, ki so mi bili v veliko pomo!«
 
A.P.

 


»Orodje sem uporabil za tudijski projekt. Bil sem zadovoljen z oblikovanjem ankete, zelo pozitivno pa so me presenetile analize, e posebej grafi.«
 
K. V. FRI

 


»Odlina stran!«
 
N. N.

 


»Odlina in enostavna spletna aplikacija. Zagotovo jo bom e kdaj uporabila.«
 
N. . PF MB

 


»Na vsa spletna orodja gledam skozi oi programerja in slepega uporabnika. Sporoam vam, da na anketo lahko odgovarja tudi slep uporabnik s prilagojeno specialno strojno in programsko opremo. Pri sestavljanju ankete bi zaradi vizualnih elementov imel precej teav, sploh pa z IF stavki in podobnimi nastavitvami. Drugae pa le tako naprej.«
 
Toma Dojnik, zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, (prej FERI Maribor)

 


»Malo zahtevne za izdelavo, vse ostale faze pa super«
 
Joica Terner, Visoka ola za upravljanje podeelja Novo mesto

 


»Kvalitetno, hitro, enostavna uporaba in izvedba.«
 
Pef MB

 


»Kul«
 
Ajda Koloini S Veno Pilon Ajdovina

 


»Je dobra aplikacija, ker je enostavna za uporabo, anketo se v njej sestavi hitro in preprosto. Ve mi je, ker jo lahko dobi v razlinih oblikah (pdf, link na internetu), ter ker ti analizira podatke. Mislim, da je med mladimi zelo priljubljena.«
 
N. N.

 


»Izjemno dragoceno in uinkovito orodje. Sem hvalena, da sem ga lahko brezplano uporabila.«
 
Bogdana (FOV)

 


»Hiter, preprost, urejen nain izdelave anket in obdelave njihovih podatkov.«
 
N. N.

 


»Enostavno, hitro in zelo uporabno. Ker 1KA omogoa tudi analizo zbranih podatkov prihrani ogromno asa.«
 
pela Bukovec, FSD

 


»Enostavno kreiranje ankete, osnovna statistika je povsem v redu. Zahtevnejih analiz pa e nisem delal in jih zato ne morem ocenjevati. Za prihodnje ankete bom uporabil va program, ki ga priporoam tudi drugim.
 
LP Mitja Mohor, Zdravstveni dom Kranj«

 


»Enostavno in vse na enem mestu«
 
Teja Megli FU

 


»Enostavno in hitro«
 
Klara, kofijska klasina gimnazija

 


»Enostavna izdelava spletnega vpraalnika, zelo prijazna uporabniku. Priporoam.«
 
FOV

 


»Do sedaj nisem imela nobenih izkuenj z izdelavo spletnih anket. S pomojo 1KA pa sem v zelo kratkem asu osvojila izdelavo ankete. Tako, da lahko reem hitro in zelo enostavno do spletne ankete, ki sem jo potrebovala pri izdelavi diplomske naloge. Na koncu sem uporabila tudi njihova orodja za analizo ankete, ki so tudi zelo enostavna za uporabo. Zelo sem bila zadovoljna in e bom potrebovala anketo sigurno pridem spet na anketa.nijz.si«
 
Nina ., FOV Kranj

 


»Delanje anket na 1KA je zelo prijetno, saj ni motenj in je spletna stran zelo dobro dodelana.«
 
M.Z.

 


»eprav nisem najbolj vea uporabnica raunalnika, sem se z 1KA odlino znala.«
 
Neja C. - TURISTICA

 


»e delate raziskavo, in morate izvesti anketo, potem vam vsekakor priporoam stran anketa 1KA. Stran je pregledna, veliko je monosti vpraanj in tudi video vodii v pomo pri zapletih, tako se vedno najde prava reitev.«
 
Rebeka B., Pedagoka fakulteta Mb

 


»Brez 1KA sigurno nebi dobila toliko izpolnjenih anket, kot sem jih bila z njo. Zato sem izredno zadovoljna.«
 
Erika Zakrajek, EF UNI LJ

 


»Aplikacija 1KA je zakon! Enostavna za izdelavo anket, za analizo - verjetno brez nje e vedno ne bi diplomirala! :)«
 
Nina Palnik, FKPV

 


»Anketa 1KA je zelo, zelo uporabno orodje za izdelavo, poiljanje, izpolnjevanje, statistiko in analizo. Na zelo visokem nivoju od enostavnih do najbolj zahtevnih anket. Priporoam vsakomur in e posebej najboljim prijateljem.«
 
Boo Kastelic, EPF Maribor

 


»1KA orodje za izdelavo anket je zelo preprosta. e bom e kdaj izdeloval anketo, se bom sigurno odloil za 1KA. Priporoam jo vsakemu.«
 
D

 


»1KA mi je ve, saj nudi veliko stvari, ki so preproste in bi jih vsak znal uporabljati.«
 
N. N.

 


»1KA je zelo pripomogla k izdelavi moje statistine naloge. Odgovore sem zbral pregledno in jih lahko tudi dobro obdelal (v 1KA in v Excelu).«
 
Kristijan Briki, KG

 


»1KA je zelo enostavno spletno orodje za izdelavo anket ter izdelavo statistike/rezultatov anket, ve mi je in mi bo prilo prav tudi pri diplomi!«
 
Katja Legat, VS B&B

 


»1KA je zakon!«
 
Maa Hvalec

 


»1KA je uporabno in uinkovito orodje za sprotno spremljanje izvajanja projekta, ki omogoa, da sodelavci sproti evalvirajo doseene rezultate. Uporabniku prijazna in logina aplikacija.«
 
Mag. Martin Lisec, direktor, Intitut Stopinje

 


»1KA je res ENA A«
 
MOJCA IMNIC OLINC, TOSAMA

 


»1KA je prirona stran za izdelavo vpraalnikov, kjer lahko le-te sestavi tono tako, kot si si zamislil. Pri tem je prednost tudi ta, da ti pomaga pri analizi rezultatov, grafov, tabel, ... je enostavna za uporabo.«
 
Nua G.

 


»1KA je izredno kakovostna aplikacija, ki mi je omogoila hiter in efektiven rezultat bistva, ki sem ga iskala.«
 
Maja Rojko

 


»1KA je izredno enostavna, pregledna in funkcionalna za uporabo.«
 
ZLATKO MULEC DOBA
 

 
 


April 2016


"Do sedaj sem anketo izdelala in poslala. To je bilo zelo enostavno in hitro, eprav sem izdelala zahtevno anketo. Upam, da bo tako lahko in hitro tudi pri povzetku grafine in splone analize."

Katja Gorjup - Fakulteta za organizacijske vede

 


"elo uporabna in preprosta aplikacija... Priporoam"

Toma Munda

 


"Zanimive in strokovno izdelane ankete."

Kranjec Darja

 


"Super"

GJP

 


"Zelo zadovoljni, preprosto in razumljivo."

Raunovodstvo Strunik

 


"Zelo lahko ustvarjati in zelo prirono! Razen ankete, ki so namenjene daljemu veljanju lahko izberemo, da veljajo trajno"

Lan Rabzelj, Osnovna ola Franceta Preerna Maribor

 


"Zelo lahka in prirona za uporabo. Priporoala bi jo vsem."

E.D. SFKZ

 


"Zelo preprosta anketa za izdelavo, zelo pregledna,... Skoraj po sistemuplug and play"
 
B.S. Kovinastroj servis d.o.o.

 


"Z vao aplikacijo sem izjemno zadovoljen, saj je ena od prednosti tudi ta, da je lahko narejena v razlinih jezikih, pri emer jezik urejanja ostane drugae kot jezik za udeleence"

Gregor Jagodi, EPF Maribor

 


"Z uporabo 1KA sem zelo zadovoljna, saj je zelo enostavna za uporabo in hitro lahko naredi odlino anketo, saj ti pred objavo e pove kakne napake ima in predlaga boljo obliko."

Lidija Osredkar, Vegova Ljubljana

 


"Z spletno aplikacijo 1KA sem zelo zadovoljna. Najbolj bi pohvalila veliko fleksibilnost pri izdelavi ankete in pa enostavnost uporabe."

Ana Jagodic, Pedagoka fakulteta

 


"Z orodjem 1KA sem bila, kot uporabnik, izjemno zadovoljna. Glede na to, da sem prvi uporabljala spletno orodje za pripravo ankete, sem bila navduena na tako enostavno in uporabno aplikacijo. Zelo je prijazna uporabnikom, razumljiva in pregledna."

N.N.

 


"Z aplikacijo 1KA sem zelo zadovoljna, saj lahko na enostaven nain sestavim vpraalnik in tako pridobim informacije, ki jih potrebujem. Ker je anketa objavljena na spletu, jo lahko brez teav razirim prek svojih omreij."

A.F., Codeventuri

 


"Z 1KA sem zelo zadovoljna. Oblikovanje ankete je preprosto in hitro. Tudi reevanje ankete je uporabno, enostavno. Najve pa seveda pomeni monost obedalave statistinih podatkov in grafinih predstavitev."

Tanja Golob, VUP

 


"Z 1KA sem zelo zadovoljen. Hitro in unikovito sem naredil 3 ankete v prveh dveh dneh."

Klemen Kovai

 


"Z 1KA sem v zelo kratkem asu pripravila vpraalnik in ga posredovala v izpolnitev. Pred tem nisem imela nobenih drugih izkuenj z izdelavo anket s podobnimi orodji. Zagotovo ga priporoam tudi za ostale, ki izvajajo anketo za manje zadeve (diplomske ali magistrske naloge, lastne potrebe,..). "

Nina Malec Pokli, EF Ljubljana

 


"Z 1KA sem se hitro znael in tudi zelo hitro dobil podatke... Sem res zadovoljen in bom sigurno e uporabljal 1KA"

KG

 


"Z 1KA sem bila zelo zadovoljna."

FTH

 


"Z 1KA sem anketo izvedla hitro in brez komplikacij. Zelo mi je prav prila tudi funkcija analiz pridobljenih podatkov."

J.B. gimnazija

 


"Uporabo 1KA sem prvi zasledila na Facebooku. Z njo sem povsem zadovoljna saj oblikovanje vpraalnika ni teko. Anketni vpraalnik sem uporabila za raziskavo v diplomski nalogi in moja izkunja je super. Priporoam vsem, ki potrebujete hitro oblikovano anketo predvsem pa hitro reevanje brez teav. 1KA Hvala."

Rosvita Fekonja, Vija strokovna ola Ptuj

 


"Tudi po ogledu navodil doloenih funkcij nisem razumela povsem dobro, vendar je 1KA zelo uporabna in nezahtevna aplikacija, s pomojo katere sem hitro uspela sestaviti spletno anketo. Ve mi je, da je preprosta za uporabo in tudi kvalitetna."

M.. , Srednja medijska in grafina ola Ljubljana

 


"Super, preprosto a vseno mono orodje za izdelavo anket. Odzivna in uporabna podpora, Priporoam :)"

Nika Simoni, Turistica

 


"Super pripomoek, priporoala ga bom naprej"

JT Turistica

 


"Super orodje za potrebe izvedbe ankete! Priporoam."

N.N.

 


"Spletna stran 1KA mi je zelo pomagala pri delu, bila sem prijetno presenecena saj je izdelava anketnega vprasalnika lahka. Pridobila sem vse zeljene podatke, vsec pa mi je tudi sam izgled spletne strani."

Manja Feldin, Ekonomska ola Celje

 


"S pomojo orodja 1KA sem z lahkoto sestavila vpraalnik za uence in stare o olski prehrani. Omejila sem as reevanja spletne ankete. e v asu, ko je bila anketa aktivna, sem lahko vsak dan pregledala trenutno analizo odgovorov. Uenci so anketo pohvalili in jo brez teav izpolnili."

Laura Javorek, O Ob Rini Koevje

 


"Priprave ankete sem se lotila prvi in jo brez teav oblikovala ter poslala v objavo. Tudi z analizo nisem imela teav. Uporabna za vse - tudi za zaetnike."

Mojca Petelin, Osnovna ola Deskle

 


"Prijazen in enostaven uporabniki vmesnik (z veliko monostmi), ki terja le osnovno raunalniko pismenost. Kakovostna pomo (video vodii in drugi materiali na spetni strani)."

AZ

 


"Orodje je prijazno uporabniku, tudi taknemu, ki nima izkuenj z izdelavo anket."

M.T.

 


"Orodje 1KA je izjemno uporabno in funkcionalno. Kot raziskovalka pogosto oblikujem in analiziram ankete. Od prve izkunje z orodjem 1KA ga uporabim vedno, kadar moram oblikovati anketo. Priporoila sem ga tudi drugim sodelavkam na fakulteti."

dr. Katja Pesjak, Fakulteta za zdravstvo Jesenice

 


"Odlino orodje."

FM

 


"Odlino orodje za izdelavo spletnih anket: je enostavno za uporabo, tudi za tiste, ki nimajo veliko izkuenj s spletnim anketiranjem, ima veliko monosti za razline vrste vpraanj, omogoa analizo in kreiranje grafov."

IER

 


"Odlino oblikovana spletna stran,tudi za bolj zahtevne vpraalnike. Strokovna pomo vam odgovori v roku 24h,vse pohvale."

Marina,Pef Ljubljana

 


"Odlien sistem, deluje dobro, hitro se naui in uinkovito naredi."

N.N.

 


"Ob prvi pripravi ankete nisem imela vejih teav, kar pomeni, da so me navodila zadovoljivo vodila skozi aplikacijo, ne morem pa e komentirati zahtevnejih oblik kreiranja ankete, saj jih e nisem testirala. V zaetni fazi je aplikacija vsekakor prijazna uporabniku."

eljka Kralj, Mestna obina Maribor

 


"Nisem si mislila, da je lahko izdelava ankete tako enostavna. Poleg tega monost poiljanja ankete preko razlinih povezav me je res presenetila. Na koncu pa ti e izdela grafe, ki sem jih lahko uporabila pri izdelavi svoje diplomske naloge."

Andreja Avcin

 


"Lahko orodje za uporabo, predvsem zaetnike. Odlino, ker je v slovenini in nudi tako testni link kot monost analize, pomoi,... Super!"

Ura S, FF LJ in MKL.

 


"Ko enkrat dojame, kako kaj delati, je vse enostavno, le na koncu je analiziranje teko dojet. Opcij kot so izdelave grafa sploh nisem opazila."

K. Humar, gimnazija Nova Gorica

 


"Je zelo uporabna in enostavna"

Svgl

 


"Izdelava ankete je hitra in enostavna. Spletna stran tudi sama ustvari analizo in s tem olaja veliko dela."

JS, Fakulteta na Primorskem

 


"Izdelava anket v 1KA je preprosta za uporabo. Ustrezno je strukturirana po korakih, tako, da gre po korakih in naredi ustrezno anketo. Ve mi je tudi, da lahko obdela podatke kar na spletni stani ali pa si jih po potrebi prenese."

J. Heric, FNM

 


"Hitro, jasno in enostavno kreiranje spletnega anketiranja."

Maa Jakli

 


"Glede na to, da sem raunalniko srednje dobro usposobljena in delam predvsem v sistemih word, power point, movie maker, sem samostojno in le ob pomoi video vodia sama skreirala svojo prvo anketo. Le ta mi je omogoila izpeljavo ankete pri doloeni skupini ljudi in mi prinesla ustrezne rezultate v kratkem asu."

Mihaela Voanec, vrtec

 


"Enostavna, pregledna, funkcionalna stran tak oza izdelavo vpraalnika kot tudi za analizo podatkov, predvsem za pa hitra in zanimiva tudi za anketirance pri izpolnjevanju. Priporoam!"

SC, FM

 


"Dale lajo analizo podatkov v primerjavi s papirnatimi obliki vpraalnikov!! Super je, Priporoam."

K.S.

 


"Anketo sem naredil brez teav, stran deluje super, priporoil sem kolegom."

Jon esek, CDI Univerzum

 


"Anketo na strani 1KA sem pripravila za diplomsko nalogo zelo hitro in enostavno. Predvsem pa sem bila zelo zadovoljna z analizami ter grafi."

Tina Magdi, visoka ola za upravljanje in poslovanje

 


"Anketa 1KA je zelo preprosta za uporabo, kar pa ne pomeni, da nima monosti za pridobivanje zelo razlinih podatkov. Ima tudi veliko monosti za hitrejo izdelavo in prenaanje tekstov iz drugih dokumentov, Za osnovno rabo naredijo tudi izraune. Prav pridejo tudi grafini prikazi. Vsekakor pa je zelo dobrodolo za nekomercialne uporabnike, da je brezplana. Jo zelo priporoam."

Marija Pepelnak Arneri, Osnovna ola Rodica

 


"Anketa 1KA je enostavna tako za tistega, ki anketo sestavlja, kot za tistega, ki jo izpolnjuje. Z anketo 1KA sem si pomagala pri anketni raziskavi za diplomsko nalogo. Super je. Toplo priporoam."

Urka Intihar, FOV

 


"1KA je uinkovito in uporabniku prijazno orodje za izdelavo spletnih anket. Izdelala in uporabila sem e ve anket. Uporaba ne zahteva veliko predznanja, e pa se kje zatakne, so na razpolago razline oblike pomoi. Ob teavah sem vedno dobila hiter, uinkovit in prijazen odgovor. To, da je 1KA plod domaih strokovnjakov, pa je e dodana vrednost."

Janet Djomba, Medicinska fakulteta UL- Katedra za javno zdravje

 


"1KA je super, saj ima prednastavljene oblike vpraanj, enostavno lahko "filtrira" (IF) vpraanja za razline skupine in ureja izgled ankete (tevilo strani, vpraanj na strani, menja predloge)."

M. Ular

 


"1KA ponuja veliko ve kot sem priakovala."

T.G.

 


"1KA za razliko od doloenih drugih spletnih strani pokae vse rezultate in jih tudi sistematino prikae, mona je tudi podrobna analiza z grafi ipd. Je preprosta za uporabo in jo priporoam."

S.., dijakinja

 


"1KA je super orodje. eprav prej se nikoli nisem izdelala spletne ankete, sem jo s pomojo vaih video navodil brez teav."

Katja K, EF

 


"1KA je pregledna in preprosta za uporabo. Priporoam!"

Ksenija Zunic, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM

 


"1KA je odlina anketa, saj je enostavna za izdelavo in poda zelo hitro analitino vidne rezultate, ki uporabnika zanimajo."

Andrej Hoivik, tudentski svet FKKT

 


Marec 2016


"Zelo priporoam program 1KA, ker e obdela podatke iz ankete in je zelo pregleden ter preprost za uporabo."

N.N.


"Zelo enostvana uporaba in kratka, a jasna navodila za izdelavo ankete. Priporoam vsem!"

Veronika Brinjek, UP FT Turistica

 

"Odlino!"

Petra, b2 d.o.o.

 

"Zelo sem bila navduena, ko sem jo uporabila, saj sem priakovala, da bo veliko bolj zapleteno."

N.N.

 

"Zadeva super funkcionira in jo priporoam vsem."

Jaka Krajnc Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju

 

"Z uporabo 1KA sem se sreala prvi in sem bila zelo zadovoljna. Priporoam jo predvsem zaetnikom. Navodila so jasna in razumljiva, tako da s sestavo ankete ni teav. Pozitivno preseneena sem bila tudi z analizo ankete. Skratka - priporoam!"

Benjamina Tkali, Doba Fakulteta

 

"Z izdelovanjem anket prej nisem imela izkuenj, ker nisem imela potrebe, da bi sploh uporabljala orodje za ankete. 1KA mi je zelo ve, saj je dobro razumljiva, tudi za zaetnike, kot sem jaz."

DOBA Fakulteta

 

"Ve mi je bila predloga za logotipom Univerza v Ljubljani, ki jo bom tudi uporabila za namen moje ankete."

Ekonomska fakulteta

 

"Vsekakor je zelo pregledna aplikacija in ti prihrani veliko asa, saj se analize naredijo tako reko same."

Karmen Sabo-Hari, izredna studentka na DOBA fakulteti

 

"Tudi v prihodnje se bom poslueval izdelave anket na 1KA, kar priporoam tudi drugim. Za tiste, kateri prvi delate ankete, bo video predstavitev dovolj za njeno izdelavo."

F.K.

 

"Super, preprosto."

N.N.

 

"Super zadeva za vsakogar, tudi tiste, ki se ne znajdemo s temi orodji najbolje."

lp

 

"Super orodje, pregledno, brezplano."

N.N.

 

"Spletno anketo 1KA prvi uporabljam za potrebe raziskave za dokonanje magisterija. Ogledal sem si vodi, na hitro prebral pogosta vpraanja in anketa je bila narejena v manj kot treh urah. Testno verzijo sem dal izpolniti prijateljem, upoteval njihove komentarje in e naslednji dan anketo objavil. Odziv veji od priakovanega."

SG

 

"Sem izjemno navduen nad novim izgledom predvsem pa funkcionalnostjo 1KA. Ocenjujem ga kot zelo pomemben in koristen doprinos k izvajanju raziskav, tako akademskih kot tudi aplikativnih."

Matic Kadliek, Trgotur, d.o.o.

 

"S pomojo video vodia je bila izdelava spletne ankete popolnoma enostavna in dokaj hitra, tudi za popolnega zaetnika. je zelo uporabna spletna aplikacija, ki jo priporoam vsem."

N.N.

 

"Pregledna in enostavna."

Eva Semoli

 

"Odlino."

Admir Omerovi, MFDP

 

"Nisem imela teav pri sestavljanju vpraalnika, ve so mi teme (oblike) anket."

N.N.

 

"Moja izkunja z uporabo spletnega orodja 1KA je zelo pozitivna, saj je vse dokaj enostavno za uporabo. Brez problema priporoam uporabo tega orodja e drugim osebam. Kar tako naprej :)"

Tina Birk, Fakulteta za turistine tudije - Turistica

 

"Izdelava ankete je tudi za tiste,ki uporabljamo spletno anketiranje prvi,zelo preprosta. Vsekakor jo bom e uporabila. Za 1ka sem se odloila,ker omogoa izvoz v spss. Zelo sem zadovoljna,da lahko e med samim anketiranje pogleda med do tedaj pridobljene rezultate in na hitro preleti enostavne rezultate analiz. Ker sem pri raziskavi morala pokriti celotno Slo mi je to zelo pomagalo,da sem videla katerim regijam e moram dodatno poslati anketo. Vseakakor prironeje kot "stari" nain anketiranja z listi in obkroevanjem. Skratka 1ka je zelo zelo preprosta za uporabo,nudi ogromno monosti amaliz in izviz v spss in je hkrati privlanega izgleda."

PJ PeF MB

 

"Anketnik 1KA je odlino orodje za izdelavo vpraalnikov tudi za najmanj vee uporabnike."

Mirsad Skorupan, O Ledina, B

 

"Anketa 1KA je dobro spletno orodje, ki pomaga pri pridobitvi dobrih in kvalitetnih rezultatov, predvsem pa enostavna stran za uporabnika."

UP, Fakulteta za turistine tudije, Portoro

 

"Anketa 1KA je odlino orodje za izdelavo vpraalnikov in bi ga priporoala vsem."

N.N.

 

"1KA mi je zelo vsec. Zelo je uporabna in vse je tudi na vidnem mestu oz. vse lahko najdes zlahka, kar mi je zelo vsec."

Tia P. Oven Leke

 

"1KA je super, hitra, praktina in enostavna za uporabo. Priporoam."

Anja J. Furlan, absolventka podiplomskega tudija Fakultete za management Koper

 

"1KA je izvrstno orodje. Ponuja veliko monosti, kljub temu pa, vsaj osnove, hitro obvlada."

R. D., tudent Biotehnike fakultete Univerze v Ljubljani

 

"1KA je dale najbolja stran za izdelovanje in analiziranje spletnih anket, povrh pa je e brezplana =)"

Damjan ilec, Academia

 


Februar 2016


"Zelo preprosta uporaba, videji so zelo v veliko pomo in tudi testiranje"

PG MOP

 

"Zelo priporoam uporabo 1KA, moje prvo sreanje z njo je obrodilo hiter potek izdelave ankete in naknadno obdelavo podatkov."

R FOV UM

 

"Zelo praktina in enostavna izdelava ankete, poleg tega pa je lahka za uporabo tudi brez izkuenj - predvsem zaradi navodil in filmka"

I G gim. Sis

 

"Zelo mi je bil ve video, ki je pokazal uporabo 1KA! Zelo dobro!"

Maa Klinar fakulteta za zdravstvo Jesenice

 

"Zaenkrat zelo dobro. Se e uim in mislim, da mi bo z 1KA uspelo, da bom znala sestaviti in analizirati dobre vpraalnike."

Gimnazija Beigrad

 

"Za tudijske zadeve sem prvi uporabila 1KA. Pred registracijo sem imela pomisleke in sem e v naprej razmiljala, kdo bi mi lahko pomagal pri izdelavi ankete. Ampak, ko sem vstopila v 1KA program in si ogledala "filmek" o osnovi uporabe aplikacije, mi je postalo vse jasno in tako enostavno. Orodje 1KA je zakon. Zelo ve mi je pa bilo to, ko lahko vpogleda kako bo izgledala anketa in da lahko doloi od kdaj do kdaj bo anketa aktivna."

Anja Miklavi

 

"Vekrat sem za on-line anketo uporabila 1KA, ker je zelo enostavna, vsa navodila so jasno napisana in prikazana z video posnetkom, tudi pred publikacijo te vodi in popravlja da bo anketa im bolj uinkovita. Zato priporoam vsem, ki jo potrebujejo, mislim, da je edini portal, kateri z lahkoto uredi top anketo. Priporoam"

Sandra Kirbi

 

"1KA orodje za izdelavo ankete je res lahko razumljivo in preprosto za uporabo. Tudi za takne nesposobnee za raunalnikom, kot sem jaz. V glavnem zelo zadovoljna, priporoam."

Vida Boi

 

"Super orodje za izdelavo preprostih anket"

Boris Voduek s.p.

 

"Statistika in vse kar sodi zraven ni ravno moje najmoneje podroje. A se je zgodilo, da so me doletele ankete, ki sem se jih morala lotiti sama. In glede na to, da mi zmanjka potrpljenja tudi z branjem navodil, sem se nadvse razveselila, ko sem nala 1KA. Uporaba je preprosta in teav nisem imela niti pri nastavljanju vpraanj s "e"."

Nataa Goen

 

"Spletno anketo 1KA.si sem prvi uporabila in sem z njo zelo zadovoljna. Je enostavna za uporabo, vse deluje tako kot mora in z enim klikom se lahko spremlja tevilo ustrezno izpolnjenih anket, z drugim klikom je vidna jasna struktura odgovorov in analiza le teh tudi v %.Super!"

Lana C

 

"Sem generacija, ki ni zrasla z raunalnikom. Ankete sem se lotila prvi in ob video razlagi o uporabi sem jo, samo z nekaj dodatnimi vpraanji mlajemu sinu, ki aplikacije tudi e ni uporabljal, uspela ustvariti v zelo kratkem asu. Je prijazna do uporabnika."

Turistino drutvo Kostanjevica na Krki, Tatjana Petri

 

"S pripravo ankete sem se prvi sreal. Anketa je vsebovala cca 10 vpraanj, z nekaj pogoji (if) in sem jo uspel narediti v dobri uri. Hitro uljivo orodje."

Robi Ribi, Roga d.o.o.

 

"Preprosto za uporabo, podatke zbere in jih predstavi na veliko nainov (grafi, analize... Tako kot tudi word, pdf...) kar je zelo uporabno in zelo olaja delo."

ll. gimnazija mb

 

"Preprosto za uporabo, analiza z nekaj kliki"

N.N.

 

"Pohvalila bi delo. Zelo zanimivo in preprosto je izdelati anketo."

Gimnazija

 

"Osnovni princip je tako enostaven, da sem lahko hitro zaela delati brez kakrnegakoli izobraevanja."

M. Koak, O Slivnica pri Celju

 

"Nam tudentom, ki je izdelava in analiza ankete zadnji korak do dokonanja magistrske naloge in tako zakljuka tudija, je 1KA nepogreljiva pomo pri tem zadnjem koraku. Preprosto, brez 1KA bi bilo vse dosti bolj zamudno in predvsem stresno!"

N.N.

 

"Je zelo razumljiva in zelo lahko jo je uporabljati tudi e si zaetnik. Sama sem preskoila del, kjer ti razloijo vsako funkcijo posebej, pa sem vseeno hitro ugotovila sistem in prav uivala sem ob delanju ankete :)"

Lina Dimnik, Gimnizija Ledina

 

"Izdelava ankete z 1KA je prijetna izkunja, s katero zlahka ustvari anketo in ti obenem ponuja tudi monosti analiziranja odgovorov. Pregledno, enostavno, v slovenskem jeziku, brezplano, z monostjo podvpraanj, s pomojo ter nasveti, kako izdelati anketo e boljo. Uporabno za delo tako za uence kot uitelje."

Nataa Cerovek, O Gabrovka-Dole

 

"Hitro, enostavno, razumljivo, pregledno, prirono!"

N.N.

 

"Glede na to, da je spletna stran zastonj, je definitivno vrhunska.. anketni vpraalnik, ko ga osvoji, naredi v zelo hitrem asu, vse je pregledno, ima neomejen vzorec in na koncu e analizo. e ti ta ni ve, e vedno lahko podatke izvozi in jo naredi sam. Definitivno bom spletno stran e uporabila."

Tjaa Drevenek, Fakulteta za turizem

 

"Enostavna uporaba (e ne zna ti pomaga vodi), lep izgled, hitra odzivnost ter odlina analiza so le nekateri od mnogih razlogov, zakaj bi anketo izdelal na strani 1ka.si."

J. G., Srednja elektro ola in tehnika gimnazija

 

"Dobila sem vso pomo, ki sem jo elela in to hitro in strokovno. Hvala vam."

A.B. Filozofska fakulteta Ljubljana

 

"Anketa je zelo pregledna, kar omogoa laje in hitreje reevanje."

S.M. Univerza na Primorskem

 

"Anketa 1KA je pregledna in hitra za uporabo. Mogoe jo je narediti tudi s skoraj brez predznanja drugih spletnih orodij. Enostavna je tudi za uporabnika - anketiranca."

osnovana ola, MS

 

"1KA je zelo enostavno orodje za izdelavo spletnih anket. Spletno anketo sem sestavila v okviru diplomske naloge in jo s povezavo posredovala sodelujoim v anketi. Zelo sem bila zadovoljna tudi s prikazom napredka pri odgovarjanju na anketo, predvsem pa s predstavitvijo rezultatov v samem orodju."

I. Zajek, VP

 

"1KA je zelo dobro izdelana spletna aplikacija, ki omogoa uporabnikom hitro, preprosto in odlino izdelovanje anket, tako za tudijske kot druge namene. Spletno aplikacijo 1KA priporoam vsem."

N.N.

 

"1KA je odlino orodje za uporabo v gasilskih organizacijah, saj lahko tako hitreje in kakovostno analiziramo svoje delo."

PRIMO KOKOVICA, PGD LITIJA

 

 

Januar 2016


"Zelo preprosto in uinkovito orodje za zbiranje podatkov."

CNM

 

"Zelo dobra spletna aplikacija in mi je bilo v veliko pomo!"

D. ., osnovna ola Ormo

 

"Za izdelavo prvega vpraalnika sem uporabila spletno orodje 1KA, s katerim sem bila zelo zadovoljna. Nudi veliko monosti sestave, analize, opozarja na morebitne napake in je hkrati e vedno dokaj preprost. 1KA je primerna tudi za bolj zahtevne uporabnike, ki so bolj statistino podkovani."

N. Kova

 

"Z 1Ka orodjem imam dobre izkunje, saj je veliko hitreje pridobiti podatke na spletu."

V.S.

 

"Super stran za olsko delo"

Miha Mir

 

"Spletno orodje 1KA mi je omogoilo hitro, uinkovito in uspeno izdelavo anketnega vpraalnika in pridobivanja podatkov za mojo raziskavo. Navodila so bila uporabna in pregledna. V prihodnje bom spletno orodje 1KA e naprej uporabljal."

Klemen Kotnik, prof. VZ

 

"Pri uporabi te spletne strani za izdelavo spletne ankete sem zadovoljen, saj je enostavna za uporabo in za nadaljne urejanje."

Janez Novak

 

"Pregledno, hitro, enostavno. Priporoam."

Dejan Zupanc, O Mihe Pintarja Toleda, Velenje

 

"Odlino brezplano orodje, ki e sicer resda rabi nekaj dodelave. Kljub temu sem z orodjem zelo zadovoljen in upam, da ostanete zvesti brezplani in praktini uporabi. Prav zaradi slednjih sem vao stran priporoal naprej."

EPF

 

"Menim, da je 1KA primerna za izdelavo spletne ankete. Ponuja veliko monosti oblikovanja, ki ti omogoajo ustvariti tako anketo, kot si si jo zamislil. Rezultati ter drugi podatki so jasno prikazani in pregledni. Ve mi je tudi natanna konna analiza celotne ankete (grafi, povpreja, itd.)."

S.V.

 

"Hitro, uinkovito in pregledno. Super tudi za laike..."

Ingrid Gregori s.p.

 

"Enostavno in zelo uporabno."

Slavica Mitrovski, VUP Novo mesto

 

"Anketo 1 KA bi priporoila vsakemu, ki se prvi srea z izdelavo spletne ankete. Zelo enostavna in uporabna."

N.N.

 

"Ankete sem uporabljal za zbiranje podatkov pri epidemioloki preiskavi izbruha nalezljive bolezni. Je odlino odrodje in povsem ustreza za ta namen. Omogoa zaito osebnih podatkov saj je pristop zaiten z geslom. 1KA bom uporabljal e ve."

N.N.

 

"1KA uporabljam prvi in sem zaenkrat zelo zadovoljna. Uporabila sem jo za izdelavo in razpoiljanje anketnega vpraalnika. Zahteva nekaj asa, da spozna kako aplikacija deluje, a kasneje ti prihrani veliko asa in tudi denarja. Pohvalila bi video nasvete in nasploh informacije za uporabnike, saj so mi veliko pomagali pri spoznavanju oz. prvem sooanju z aplikacijo. Le tako uspeno naprej pa vsekakor hvala! Vsem, ki kar koli raziskujete, priporoam uporabo aplikacije!!!"

Sanja Mlakar Matkovi, absolventka Pedagoke fakultete Maribor

 

"1KA mi je pomagala, da sem prila do rezultatov, katere sem potrebovala za izdelavo raznih seminarskih nalog in drugih stvari. Definitivno jo bom e uporabila!"

N, PeF Koper

 

"1KA je uporabno in preprosto orodje za izdelavo in analizo anket. Lokalna instalacija deluje kot internetna razliica. Razlika med internetno in lokalno instalacijo je v lokaciji podatkov kjer so pri lokalni instalaciji podatki zbrani na lokalnem streniku. Priporoam uporabo 1KA anketnega orodja."

Rastko Zornada, Sibo G. d.o.o.

 

December 2015

"Z 1KA sem bil zelo zadovoljen, enostaven za uporabo, lahek nain urejanja podatkov itd."

N.N.

 

 

"Super orodje za izdelavo anket. Za razliko od ostalih orodij je 1KA brezplana in v slovenskem jeziku. Ve mi je tudi, da omogoa izvoz podatkov v SPSS ter center za pomo uporabnikom. Pohvalila bi tudi dobra navodila in monost metodolokih analiz."

Kaja Rudman, Filozofska fakulteta Ljubljana

 

 

"Zelo dobro spletno orodje z obliko funkcionalnosti. Res pa je potrebno preveriti veliko vpraanj in odgovorov, da ve pravilno ustvariti anketo."

Ervin Roer

 

 

"Za seminarsko nalogo sem se odloil ustvariti anketo. Zaradi ne vednosti spletne strani (1KA), sem jo ustvaril s programom Microsoft Word. Za anketo potrebuje vsaj dan kreiranja, da je uspeno narejena z vsemi izbirami, ki omogoa 1KA. Spletno stran mi je priporoal zelo dober prijatelj s srednje ole in sem ustvaril prvo anketo. S spletno stranjo sem bil zelo zadovoljen in bom v prihodnosti zagotovo testiral oziroma uporabil vse procese, ki ima na voljo."

GG, Vija strokovna ola Lava

 

 

"1KA je vsekakor prirona spletna stran za izdelavo ankete."

Sabina Mansutti, Vija strokovna ola entjur

 

 

"Je preprosta, hitra, uporabna."

Majda Ganik, ZD Trebnje

 

 

"1KA je odlien pripomoek pri zbiranju podatkov."

L.M., FF

 

 

"Zelo zadovoljna s spletno stranjo, saj je priprava ankete zelo razumljiva in dokaj enostavna za pripravo. Na voljo je veliko monosti kar se tie vrste postavljanja vpraanj in podvpraanj. Tudi sama analiza podatkov je primerna za laike, saj veliko podatkov obdela program sam. Zelo priporoam."

Tina Avgust, Fakulteta za upravo

 

 

"1KA je super, saj ti ni treba rono rezati anket in jih poiljati naokoli, prav super je, sploh, ker ne poznam drugih spletnih mest za ankete."

K. V., O Leskovec

 

 

"Zelo mi je ve, dobro se znajde."

Hana Kerin, O Leskovec pri Krkem

 

 

"Je dobra spletna stran, hitro naredi anketo in ti vse pokae."

Nina Bukovec

 

 

"Zelo sem navduen nad njo, ker sem si lahko pomagal pri olskih nalogah. Hvala"

Mitja Lavrinek, O Leskovec pri Krkem

 

 

"Lepo predstavljen video za zaetne uporabnike 1KA, enostavna za uporabo, veliko razlinih funkcij...."

S.

 

 

"1KA je super orodje za izvedbo spletnega anketiranja, ki je ve kot primerljivo s tujimi orodji."

N.N.

 

 

"Preprosto in enostavno orodje za izdelavo anket. Super hitro osvoji sistem."

EP fakulteta za port

 

 

"Enostavna tudi za uporabnike brez kakrnih koli posebnih znanj ali izkuenj. Tako orodje, je pravo orodje."

Milena Hartman s.p.

 

 

"ZELO sem zadovoljna z vao spletno anketo! Super je, enostavna, pregledna, ponuja veliko monosti razlinih tipov vpraanj itd."

N.N.

 

 

"Enko sem osvojil v parih minutah in takoj izdelal prvo anketo. Odlino orodje..."

F, O Franja Goloba Prevalje

 

 

"Monosti oblikovanja ankete so zelo raznolike. Navduena sem, da je mona obdelava podatkov na razline naine (grafi, nastavitve spremenljivk...). Ve mi je mono brisanje podvojenih anket, saj so zaposleni razlino raunalniko pismeni."

Mojca Novinec Babi, Vrtec kofja Loka

 

 

"Zelo zadovoljen"

Onkoloki intitut

 

 

"Pri uporabi 1KA se vidi, da so orodje zasnovali ljudje, ki imajo z anketami praktine izkunje. Tako z anketiranjem, kot s kasnejo obdelavo podatkov. Pri svojem delu sicer uporabljam drugo orodje, ki pa ima precej omejitev/ ni tako prilagodljivo. 1KA res zajema skoraj vse vrste vpraanj, ki si jih lahko zamisli. Narejena je intuitivno in celovito in ponuja res veliko monosti. Opazila sem tudi da se stalno razvija in dodaja nove funkcionalnosti, kar se mi zdi zares super."

Iva

 

 

"Odlina spletna stran za anketiranje."

N.N.

 

 

"Program je lahek za uporabo, posamezne rubrike so smiselno razdeljene. Omogoa precej razlinih funkcij in mono olaja tako oblikovanje ankete kot tudi nadaljnjo analizo podatkov."

Nika ade, Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"1KA je hiter in uinkovit program za izdelavo in analizo vpraalnikov. Z uvodnim videom nam pokae, kako vpraalnik naredi. Vpraalnik deluje preko spleta, zato lahko spremljamo odgovore in tudi kaj spremenimo. Podatke nam analizira program sam. So zelo natanni in dobro prikazani. Najbolj mi je ve, da jih lahko izvozi v druge programe, kot so pdf, word, exel."

T.N. Fakulteta za arhitekturo

 

 

"1KA mi je zelo ve."

Tea Ajdovnik, O Leskovec

 

 

"Orodje sem uporabila za izdelavo vpraalnika za namene raziskovalne naloge v okviru tudija. Anketni vpraalnik sem izdelala hitro, eprav o njem predhodno nisem bila zelo obveena, pa mi sama izdelava ni delala nobenih teav, saj je vse zelo pregledno. Ve mi je, ker orodje belei vse statistike, klik na nagovor, klik na anketo, prekinitve izpolnjevanja... Ve mi je tudi, da se lahko v samem programu dela nadaljnje analize podatkov. Orodje bi brez premisleka priporoila vsem, saj je enostavno za uporabo, predvsem pa v pomo pridejo tudi opozorila, ki jih izdaja program, saj lahko na ta nain e izboljamo kvaliteto svojih vpraalnikov."

U.Z., FVV

 

 

"Zelo sem zadovoljna z uporabo. Je hitra in enostavna uporaba za izdelavo ankete."

Katja Kristani

 


November 2015

"1KA je super in zelo uporabna pomo pri izdelavi diplomskega projekta. Hvala vam za brezplano uporabo :) Priporoam tudi ostalim!"

K.P. tudentka Zdravstvene fakulete

 

 

"Pozdravljeni, Ob izdelavi diplome me je e zelo priganjal as. Zato sem se morala odloiti za najhitrejo mono varianto izdelave ankete. Ob pregledu internetne ponudbe sem izbrala ravno vao, saj sem se hitro lahko seznanila z potekom izdelave, podprli ste jo z video posnetkom in v primeru teav sem z lahkoto nala reitve. Res moja anketa ni bila zahtevna. Vendar mislim, da je uinkovita in nudi e mnogo ve monosti. e veliko uspehov elim"

N.N.

 

 

"Zelo zadovoljna!"

N.N.

 

 

"Uporaba je izredno praktina in enostavna, ekonomina, predvsem pa je prednost v zbranih podatkih in analizah."

Barbara B.,O AJ Radovljica

 

 

"Zelo na hitro (v enem dnevu) je bilo treba pripraviti spletno razliico ankete. Po ogledu vodia v stilu "Kako takoj zaeti" je delo gladko steklo in anketa je bila naslednji dan e pripravljena za testiranje. Nad nainom in logiko sestavljanja ankete sem bil pozitivno preseneen. Pogreal sem edino monost, da bi tabeli z vsoto dodal e polje "drugo". Verjetno bo za to monost treba malo bolj pogledati navodila. Sicer pa velika pohvala avtorjem in razvijalcem."

Anton Zupani, UL, BF, Oddelek za lesarstvo

 

 

"Zelo fajn in prakticna anketa. e posebej mi je ve prikaz rezultatov v graficni obliki."

T.E.

 

 

"Za vpraanje o zadovoljstvo lahko podam ele, ko bom videla in preizkusila statistiko, analizo. Do sedaj sem z orodjem bila zelo zadovoljna, je enostavno in intuitivno. Pomo je super. Samo tako naprej. :) P.S. No brez PS pri enskah ne gre. :) Vesela sem, da je 1KA "nae gore list", prav navduena sem. Slovenski jezik olaja ivljenje mnogim uporabnikom vae web aplikacije."

anka Popovi Mihajlovi / FOV

 

 

"Za izdelavo ankete preko 1KA sem se odloila, ker gre za doma proizvod. Zalo sem bila zadovoljna s ponujenimi monostmi in enostavnostjo izdelave. Tudi konen izgled ankete je zelo veen. Z veseljem jo bom e kdaj uporabila."

Draga Kos, B2 d.o.o.

 

 

"Z uporabo orodja za izdelavo anket 1KA sem bila zadovoljna, isto po nakljuju sem nala spletno stran, saj se pripravljam na raziskavo za magistrsko nalogo. O sami aplikaciji pa lahko reem le, da je enostavna in primerna za vsakega zaetnika,saj je enostavna in razumljiva za uporabo. Glavna vpraanja so e vnaprej definirana, tako da ni problem. Ve mi je, ko lahko takoj preveri, e katero vpraanje ni ok, super komentarji. Priporoam vsem, ki se boste kdaj sreali z izdelavo ankete."

SB Fakulteta za management

 

 

"Z spletno aplikacijo 1KA sem zelo zadovoljna, ima zelo irok nabor monosti, monost testiranja in visoko stopnjo anonimnosti."

A.. UM FOM

 

 

"Uim na lokalni univerzi v Abu Dhabiju in moji tudentje vedno uporabljajo 1ka survey tool v anglekem jeziku."

dr. Nataa Slak Valek

 

 

"Spletna stran 1ka je res super. Toplo priporoam za izdelavo vpraalnikov. Sama sem jo potrebovala pri izdelavi diplomske naloge, zares olaja delo."

F.A. fakulteta za management

 

 

"Prvi delala spletno anketo in jo tudi brez vejih teav tudi izpeljala."

Nataa K. Erudio vija ola

 

 

"Priporoam orodje 1KA! Z nekaj vaje lahko osvojite zelo uporaben spletni anketnik."

MP, FM-KP

 

 

"Pri svojem delu veliko uporabljam anketiranje. S pojavom spletnega anketiranja se je pridobivanje podatkov za raziskovalce zelo poenostavilo. Preden sem odkrila 1KA orodje, sem testirala veliko podobnih orodij. Malo je bilo takih, ki so bili zastonj in brez omejitev (na primer tevila vpraanj, tevila monih odgovorov ipd.). Odkar sem odkrila orodje 1KA, niti ne iem ve drugih orodij za spletno anketiranje. Vnos ankete je zelo enostaven. Orodje nudi zelo napredne monosti upravljanja z anketo. Izgled ankete je zelo lien. Ankete izdelane z orodjem 1KA so prilagojene tudi za mobilne telefone in tablice. Izvoz podatkov v SPSS je zelo enostaven. Razvijalci se trudijo in se prilagajajo trenutnim trendom. Orodje pokaem tudi svojim tudentom. Zelo sem zadovoljna tudi z organizacijo dneva spletnega anketiranja, kamor pripeljem tudi svoje tudente, v kolikor je to mogoe."

doc.dr. Eva Podovovnik Axelsson, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistine tudije

 

 

"Preprosto in uinkovito"

Ane Vuji, Fakulteta za logistiko Celje

 

 

"Pred izdelavo spletne ankete nisem imela nikakrnih predznanj z izdelavo anket. Izdalava ankete v 1KA je zelo preprosta, saj vsebuje jasna navodila v video obliki, kot tudi pisne razlage. Tudi stran za oblikovanje lastne ankete je zelo uporabna. Zelo sem se razveselila dejstva, da 1KA omogoa tudi analizo konnih podtakov, z izrisom tabel in diagramov. Omogoa tudi mnoge popravke, ki so potrebni pred objavo ankete. Ves as sem se zaradi slabih izkuenj drugih spletnih strani bala, da bom ob koncu za objavo ankete ali pa za pregled rezultatov morala plaati, pa je bil ta strah odve!"

Ura C., tudentka Predolske vzgoje, Pef. KP

 

 

"Nimam pripomb. 1KA je enostavna in zelo olajsa delo :)"

filozofska fakukteta

 

 

"Moja izkusnja je bila zelo pozitivna. Tudi v prihodnje bi uporabila orodje 1KA."

Kaja eperlin, FU

 

 

"Ker je zastonj, in ker je preprosto uporabna."

M. K.

 

 

"Ker je bila anketa preprosta uporabljala pa nisem nobenih posebnih analiz teko komentiram kaj ve."

Katarina Kosec, FKPV

 

 

"Izdelava ankete je zelo preprosta, sploh e si predhodno ogledate video vodi. Velik plus je seveda ta, da vse analize, grafe ter vse ostalo, izdela aplikacija sama."

Katja, Erudio

 

 

"Hitro, uinkovito in enostavno."

Sandra Stare, javni zavod

 

 

"Hitro in enostavno!"

Magdalena Tehovnik, O Preserje pri Radomljah

 

 

"Aplikacija odlino deluje in omogoa preprosto in zelo funkcionalno sestavo vpraalnika... Tudi uporaba je preprosta in omogoa mnoge funkcije. Z aplikacijo sem bila zelo zadovoljna, tudi zaradi brezplanosti. Skratka, sem zelo zelo zadovoljna."

SO, Filozofska fakulteta

 

 

"1KA je odlino orodje za izdelavo anket."

Osnovna ola

 

 

"1KA ima prava orodja. Lahko sestavi tudi bolj zapletene ankete s sestavljenimi tabelami vpraanji, ki se pogojujejo, z razlinimi opisnimi in tevilnimi skalami ipd. Do sedaj sem z razlinimi portali za sestavljanje anket naredila 10 in nekaj anektnih vpraalnikov in moram rei, da po pregledu portala 1KA nisem pogreala nobenega od potrebni orodij za sestavo ankete."

Ksenija Ivi, MFDP Celje in Leemeta prevajalska agencija Celje

 

September in Oktober 2015

"eprav sem se s spletnim orodjem obikovanja  ankete sreala prvi, sem jo pripravila hitro in enostavno, z uporabo navodil. Anketa je bila uporabljena v EU prostoru, ob velikem zadovoljstvu uporabnikov, vodstvu pa je prinesla elene analize podatkov." 

Anita Prelec, Zbornica zdravstvene in babike nege Slovenije

 

 

"Vse ne enem mestu .... to je za anketo zelo dobro"


M.K., Fakulteta za upravo

 

 

"Super!"


Alvina Bajrami
 

 

"Zelo enostavna uporaba z odlino dodelanimi monostmi vstavljanja razlinih vpraanj. Enostavno analiziranje oz. dober prikaz pridobljenih rezultatov. Monost uvaanja podatkov v druge programe mi je pripomogla k prikazovanju podatkov, monost nastavitve ozadja ankete pa e dodatno poveala moje zadovoljstvo :)"
 

T. P., Pedagoka fakulteta, Univerza v Ljubljani
 

 

"Za prvo uporabo te spletne ankete sem bila zelo zadovoljna. Kar dobro sem se znala, eprav sem anketo prvi izdelovala za olski namen. Priporoam 1KO ! ;)"


A. .
 

 

"Vpraanja lahko hitro niza, saj so v izbirah e veinoma prednastavljena, le e pravo besedilo vstavi. Tudi pogoje se lahko z malo logike hitro naui postavljati. Izvaanje podatkov je hitro, vendar je potrebno pri analizi imeti pred sabo izvorni vpraalnik, da veste, kaj pomenijo ifrirani odgovori. Vredno poskusit!"


Tatjana Robi, Biotehnika fakulteta
 

 

"Super zadeva"
 

Boris Jeli, Fakulteta za komercialne in poslovne vede Maribor
 

 

"Preprosto do osnovnih podatkov, ki jih potrebujete za raziskavo."


N. N.
 

 

"Pozdravljeni! Spletna vpraalnika sem izdelala prvi. Nisem jih e posredovala v uporabo. Zdijo se mi zelo smiselni in uporabni. Analiz pa al e nisem opravljala! Vam sporoim, ko jo bom naredila! Lep dan vam elim!"


Vladka Vovk, ZD Celje
 

 

"Na zaetku sem bil e malo zmeden, kar se tie kreiranja vpraanj in odgovorov. Vendar, ko enkrat ugotovi kako se kaj pone, je zelo preprosto. Predvsem sem si pomagal z prironikom, ki ti pojasni nekatere stvari in pokae primere. V prihodnosti bom se zagotovo uporabljal vao stran, saj ti sama aplikacija naredi vse analize, lepo izrie grafe in podobno."


Sao Kocen, Fakulteta za komercialne in poslovne vede

 

 

"Hitro in enostavno. Od zaetka do konca, vkljuno z analizo rezultatov. Za vsakdanjo uporabo zelo prikladno."


Nevenka Dragovan Makovec, univ.dipl.ing. Zaposlena na Srednji oli rnomelj

 

 

"Enostavnen nain izgradnje anket in predvsem super pomo pri analizi"
 

Peter Puhek, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
 

 

"Dovolj preprosto in zelo uinkovito orodje za izdelavo in vrednotenje anket."


Vegova

 

 

"1KA je zelo prijazna aplikacija tudi za tiste, ki niso statistiki in vei pridobivanja ljudi za sodelovanje."


Katjua, Fakulteta za upravo

 

 

"1KA je zelo enostavna za uporabo in tudi zelo funkcionalna, poleg tega daje monost analize ankete. Zelo primerno za ankete pri izdelavi diplomske naloge."
 

Daa Deki, Univerza na Primorskem
 

 

"1KA je odlino orodje za izdelavo spletnih anket. Sam s takimi orodji nimam predhodnih izkuenj in sem navduen. 1KA je dovolj preprosto in intuitivno zasnovan, da te popelje skozi celoten proces izdelave ankete. Anketo lahko pripravi zelo hitro in enostavno. 1KA pa ponuja tudi obilo monosti za izvedbo bolj eksotinih reitev. Ocena: odlino! "


Jure Artiek, Arceres d. o. o.
 


Avgust 2015
 

"Z lahkoto sem se znala na strani kljub temu, da sem prvi izdelovala anketo preko 1KA. Priporoala sem jo tudi vsem, ki so hoteli izdelati kakno anketo. Pa tudi v prihodnje bom zagotovo uporabila 1KA za izdelavo anket."

Aldina Rastoder, Landis d.o.o.
  

 

"V prvi vrsti je aplikacija brezplana, enostavna za uporabo, zelo koristno je tudi to, da dobi zelo podrobno statistino analizo vseh odgovorov."

Luka Kosi, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

 

 

"Pri tudentih precej delam z raziskavami in veina njih je opravljeno z 1KA. Privlai jih (in tudi mene) enostavnost, izdelava razlinih anket, tudi spletnih kvizov (sam sem tudi enega naredil). V prihodnosti imam v mislih kar nekaj raziskav, pri tem nameravam uporabiti 1KA. Upam, da bom spoznal aplikacijo e bolj podrobno."

mag. Sreko Felix Krope 

 

 

"Orodje 1KA sem uporabila prvi, izdelala sem vpraalnik, ki sem ga potrebovala pri zbiranju podatkov za diplomsko nalogo. Menim, da je 1KA uporabnikom prijazna storitev in je enostavna tudi za tiste, ki nimamo veliko naprednega raunalnikega znanja. Priporoam."

Sara Fier, psihologija, Filozofska fakulteta

 

 

"Hitro, uinkovito, primerno za vsakogar! Primerno za oznako "Best buy" e ne bi bila "for free"."

Albin Keuc, Ekologi brez meja
  

 

"Uporaba spletne ankete je relativno "user friendly", brezplana in jo je mogoe razumeti dovolj dobro, da si lahko uporabnik pripravi spletno anketo, za izpolnjevanje, ki jih le posreduje link potencialnim reevalcem. Poleg tega se osnovne analize prikazujejo e v asu, ko je anketa odprta in je tako mogoe e pred zakljukom videti za katere neodvisne spremenljivke bomo pridobili koristne info in za katere ne, oziroma njihov vpliv na odvisne spremenljivke."

Matev Bevec, Ekonomska fakulteta

 

 

"Hitra in enostavna sestava vpraalnika. Dobra orodja za analizo odgovorov."

B. O., Ekonomsko-poslovna fakulteta
  

 

"1KA sem e ob prvi uporabi brez teav uporabljala kljub temu, da nimam veliko izkuenj z oblikovanjem spletnih anket. e bolj pa me je navduila hitra odzivnost Centra za pomo, saj so, kljub poletnim mesecem, zelo hitro odzvali in odpravili mojo nevednost. Prva anketa v 1KA ni bila zadnja."

Tanja Logar, Center republike Slovenije za poklicno izobraevanje

 

 

"1KA sem uporabila za raziskavo za magistrsko nalogo. Preden sem se lotila izdelave vpraalnika, sem bila prepriana, da brez pomoi ne bo slo. Izkazalo se je, da je orodje 1KA tako enostavno za uporabo, da sem anketo izdelala povsem sama v dveh urah."

Tanja Barle, Fakulteta za varnostne vede 

 

 

"1KA omogoa uporabo izjemno veliko razlinih funkcij, ki jih lovek potrebuje za anketiranje. Uporaba je zelo enostavna, sploh pa, e si prej pogleda filmke z navodili. Anketo sem izdelovala prvi in nisem imela vejih teav. Ve mi je, da se spremembe same sproti shranjujejo. Ve mi je tudi, da je uporaba spletne strani brezplana."

Karmen K
  

 

"1KA je zelo enostavno in pregledno orodje za izdelavo spletnih vpraalnikov. V veliko pomo so mi bili tudi tutoriali in aplikacija za preverjanje oblike vpraalnika."

Jerneja Teron, asist., Pedagoka fakulteta, Univerza v Ljubljani
  

 

"1KA je zelo praktina anketa, ne samo za ustvarjalce, ampak tudi za reevalce, saj je anketa zelo enostavna za reevanje in ti vzame zelo malo asa. Poleg tega nam nudi rezultate tako grafine kot statistine, ..."

pela aver, DOBA fakulteta Maribor
  


Julij 2015

"Zelo dobro orodje!"

Tina Belina 

 

 

"Priporoam!"

N. V.  

 

 

"Izdelava ankete je zelo enostavna, predvsem, e si predhodno ogledamo kratek video z navodili. Spletno anketo sem izdelovala prvi in nisem naletela na nobene teave. Super!"

Maja Nagode
  

 

"Anketa je pregledna, lahka za uporabo, ima vse potrebne funkcije. Neverjetno hitro sem jo osvojil."

B. M.

 

 

"Zelo uporaben pripomoek."

pela Kramberger, podiplomski tudij Ekonomsko-poslovna fakulteta

 


Junij 2015

 "Zelo uporabno in primerno za izdelavo razlinih seminarskih nalog na fakulteti."


Neja Turk, Fakulteta za upravo 
 

 

"Zelo preprost in enostaven nain za pridobitev mnenja ljudi. Pogream le, da je rubrika starost oseb, omejena le do 20 let, ali bi se morda dalo to rubriko tudi spremeniti po potrebi uporabnika (e elim anketirati otroke)."

Vesna Mari, O Istrskega odreda Graie 

 

 

"Uporaba 1KA aplikacije je enostavna in brezplana. Anketo sem brez predhodnega znanja izdelala v nekaj urah, naslednji dan pa smo jo e uporabili na terenu. Zelo sem vesela, da obstaja tako orodje za enostavno izdelavo anket in bi jo priporoila brez pomislekov vsakomur, ki bi me povpraal po tem. Hvala razvijalcem in veliko nadaljnjih uspehov vam elim."

Nataa, Aleatorium d. o. o.

 

 

"Super aplikacija!"

N. N.
  

 

"Ena izmed metod dela pri mojem doktoratu je bilo tudi anketiranje. Kljub temu, da sem anketne vpraalnike poslal po navadni poti, sem odgovore respondentov vnesel v spletno anketo 1KA. S tem orodjem je namre mogoe analize narediti, kar se da enostavno. Skrbniki anketnega vpraalnika so na moja vpraanja, ki so se porodila med izdelavo ankete in tudi pozneje, zelo aurno in kakovostno odgovorili. S tem orodjem sem zelo zadovoljen in bi ga priporoil tudi sodelavcem in ostalim pri podobnih raziskavah."

Matja Geri, Znanstvenoraziskovalni center SAZU 

 

 

"Ob najdbi spletne ankete 1KA sem se zelo razveselila, saj je zelo enostavna za uporabo, preprosta in hitra. Rezultati so zanesljivi in na enem mestu. Prihranijo veliko dela ter dragocenega asa! Resnino jo priporoam!"

Maja O.  

 

 

"Moje mnenje je, da si izberete temo, ki jo boste obravnavali. ANKETA BO Z ZNAKI IN ANALIZAMI POSTALA zanimiva za vsakogar."

Hermina Polajnar, Turistino drutvo Kokra

 

 

"Brez kakrnegakoli predznanja izdelave spletnih anket sem pri brskanju po spletu naletela na 1KA in z zanimanjem pogledala kratek predstavitveni film, ki me je preprial v to, da je priprava ankete z orodjem 1KA enostavna. Dejanska izdelava ankete in dostopnost rezultatov pa sta me navduili. estitke sestavljavcem aplikacije in nazornih navodil!"

Eva Jelen, Gimnazija Vi 

 

 

"Zelo sem bila zadovoljna, saj je bilo hitro in uinkovito :)"

N. N.  

 

 

"Dobro opravljeno delo, estitam"

N. N.  

 

 

"Super orodje za izdelavo anket, absolutno ga bom e uporabila in priporoala naprej. Predhodno priporoam, da si pogledate video vsebine z navodili za uporabo, da se ne boste na zaetku lovili kot jaz."

Nataa Lukei

 

 

"Predvsem zelo enostavna za uporabo in je brez omejitev reenih vpraalnikov"

Gabrijela Golob, Ekonomska fakulteta

 

 
 

"Kul zadeva, samo ne je naredit unfree, pls."

David Lodorfer, O Lako 

 

 

"Enka spletna stran je za uporabo odlina in preprosta. Zdaj vem, na katero spletno stran je treba, ko mora narediti anketo. :)"

I. R.

 

 

"1KA je enostavna za uporabo, navodila so jasna. Predvsem super za zaetnike."

Sabina K.
  

 

"1KA je enostavna za uporabo in veino vpraanj si lahko postavi po elji. Primerna je za tudijske namene, kot tudi za poslovne. Do nje se enostavno dostopa in veina ljudi nima teav z razumevanjem. Z veseljem jo bom priporoala svojim prijateljem."

Ines Grlj, Filozofska fakulteta

 

 

"Zelo uporabno orodje (monost izpolnjevanja ankete bi lahko trajala dlje kot tri mesece). Zame je predvsem uporabna analiza za merjenje kakovosti."

VSKV - Vija strokovna ola za kozmetiko in velnes Ljubljana

 


Maj 2015

"al nimam prav veliko izkuenj, do sedaj sem zadovoljna z orodjem 1KA, vendar je uspelo meni ele oblikovati vpraalnike, nimam e nobenih podatkov za obdelavo ... Tako da me veliko dela v tem orodju e aka in teko komentiram stvari, ki jih e nisem preizkusila."


N. N.
  

 

"Anketa je zelo uporabna za manj vee uporabnike, saj jih smiselno usmerja in prepreuje veje napake."

Vitomir Pretnar, Ministrstvo za javno upravo 

 

 

"Anketa je funkcionalna in lahka za uporabo"

Filozofska fakulteta Maribor
  

 

"Za neizkuenega uporabnika zelo preprosta aplikacija, ki omogoa hitro izdelavo anket in analiz. Vsekakor priporoam! :)"

Barbara Pesek, Fakulteta za strojnitvo Maribor, Inenirsko oblikovanje izdelkov: IOI
  

 

"Ustvarjanje anket na 1KA je zelo preprosto, hitro in uinkovito. Pri tem nisem imela nikakrnih teav in zelo sem vesela, da ko sem zakljuila z anketiranjem, sem dobila na 1KA e izpisane rezultate, grafe, tabele."

P. B., Pedagoka fakulteta, Ljubljana
  

 

"Uporaba 1KA je zelo enostavna. eprav sem s tem orodjem delala ele prvi, mi je bilo s pomojo uvodnega videoposnetka vse razumljivo. Super je, ker omogoa tudi analizo ankete in se meni ni potrebno muiti s tem."

M. K., Filozofska fakulteta 

 

 

"Super spletna anketa, veliko monosti urejanja. Priporoam uporabo"

M. P.
  

 

"Pregledna spletna stran, enostavna uporaba orodij, pohvale tudi glede konnega rezultata, kjer se izpiejo morebitne napake ipd."

Tjaa Mlakar, B&B
  

 

"Orodja v 1KA so enostavna in navodila so zelo dobro napisana. Priporoil jih bom tudi drugim."

Andrej
  

 

"Orodja 1KA so zelo uporabna in bi jih priporoil marsikomu. Ker sem bil zelo zadovoljen z njimi in to e prvi, ko sem jih uporabil."

Denis Pijaer
  

 

"Ko sem sama prvi potrebovala orodje za izdelavo vpraalnikov in malo 'poguglala', se je izkazalo, da je 1KA dale najenostavneje orodje. Prvo anketo sem sestavilo hitro in brez teav in zelo preprosto dobila vse potrebne statistike v razlinih formatih, tako da meni ni bilo treba storiti niesar ve, kot le nekaj klikov. Ravno zaradi dobre izkunje, sem k svoji diplomski dodala e eno anketo, ker je bilo res tako enostavno in hitro. Odlino orodje, ki mi je olajalo in bistveno skrajalo delo. In e samo pomislim, kakno muenje je bilo to vasih, ko sem morala iti do vsake osebe posebej z listom in zbirati ter urejati rezultate na koncu ..."

S. B., Fakulteta za raunalnitvo in informatiko 

 

 

"Intuitiven vmesnik, strma krivulja uenja, skratka dobra uporabnika izkunja, ki pa mora imeti podlago v skrbnem nartovanju vpraalnika z jasno opredeljenimi cilji in hipotezami. Priporoam!"

Janez Bauer, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

 

 

"Glede na to, da sem prvi izdelala anketo, sem bila preseneena, da nisem imela teav pri izdelavi. Uporabna aplikacija brez nepotrebnega kompliciranja."

Neja Klemeni, Filozofska fakulteta 

 

 

"Glede na to, da je bila vaa spletna aplikacija prva, ki smo jo uporabili, smo bili zadovoljni, a kot reeno, neke konkretne primerjave nimamo."

portno drutvo Radenci - Maraton treh src

 

 

"1KA mi je ve, saj je preprosta za izdelavo. Ob koncu izdela grafe in analize, pripravi instrumentarij, urejen za izvoz v SPSS, kar je zagotovo plus, saj omogoa preprostejo nadaljnjo analizo podatkov."

A. B., Pedagoka fakulteta, Univerza v Ljubljani 

 

 

"1KA je za potrebe, ki jih imam, zelo uporabna spletna anketa. eprav je nisem uporabljal ve kot 3x se mi zdi, za izvedbo nisem porabil preve asa in je za izdelavo dokaj enostavna. Rezultati so uporabni, preprian pa sem, da sem za svoje potrebe uporabil bistveno manj kot sam program omogoa. Hvala za ''free'' monost anketiranja!!!"

Gorazd, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto 

 

 

"1KA anketa omogoa, da preprosto anketo naredite hitro in uinkovito, obenem pa vam omogoa napredne funkcije, ki pridejo prav pri analizi in uporabniki izkunji. Odlina storitev"

J. N., Fakulteta za raunalnitvo in informatiko 

 

 

"1KA je orodje oz. spletna stran za enostavno kreiranje anket. Brez potrebnega predznanja se lahko sestavi funkcionalna anketa. V veliko pomo so tudi odgovori na pogosta vpraanja. e eli narediti anketo in jo poslati n tevilu ljudi in se pri tem vpraa, kako to izpeljati, da bo anonimnost zagotovljena, je 1KA reitev."

Duan Saurin

 

 

"Z le nekaj gruntanja sem zelo hitro izdelal anketo, ki je vena na pogled, rezultati pa so hitro zbrani na enem mestu."

Gaper Stopar, Komisija za mlade
  

 

"Zelo sem zadovoljna, sestava anketnih vpraalnikov na vai strani je preprosta, ve mi je tudi ker se da sproti videti vse podatke, na voljo pa je tudi pomo, ki lepo natanno opisuje korak za korakom. Vse pohvale!"

Sanja, Fakulteta za drubene vede 

 

 

"Z 1KA sem bila zelo zadovoljna, saj mi je bila v veliko pomo pri obdelavi podatkov, saj poda vse podatke lepo razvrene, setete, v odstotkih itd."

Dunja Kelbi, 3. gimnazija Maribor 

 

 

"Ta program je zelo v redu. Nisem imela nobenih teav pri pripravi niti pri analizi podatkov. Tako, da sem kar zadovoljna."

Klara Hapelj, Ekonomska ola Ljubljana

 

 

"Moja izkunja z 1KA je bila odlina, hitra in enostavna."

A. M. M., Ekonomska fakulteta

 

 

"Hitro sem se nauil uporabe, pomagalo pa mi je tudi tam, kjer ti predlaga, kaj spremeniti glede postavitve ankete (mislim, da testiranje)."

Matev Baloh, Naravoslovnotehnika fakulteta 

 

 

"1KA je uporabniku prijazno spletno orodje, katerega uporabo lahko hitro dojame. Menim, da je enostavna tudi za anketirance in s hitrim dostopom do same ankete zmanjuje monost osipa vzorca. Definitivno priporoam njeno uporabo!"

Maa ., Filozofska fakulteta
  

 

"1KA so nam predlagali na fakulteti in priznam, da sem bila zelo zadovoljna z izdelavo ankete, saj ni bila zahtevna. Ker nisem imela veliko asa, sem uporabila predvsem osnovne funkcije, ki so bile isto dovolj za kakovostno prvo anketo. Da bom osvojila vse funkcije bo potrebno e malo vaje. Tudi analiza podatkov je bila e takoj zelo jasna in razumljiva. Prav gotovo bom e uporabljala 1KA ankete in predvsem predlagala naprej, tako tudijskim kolegom kot sodelavcem. Hvala 1KA!"

Silvestra E. B., Filozofska fakulteta, DOBA Maribor - Marketing
  

 

"1KA omogoa napredno oblikovanje anket na enostaven in pregleden nain, kljub orodjem so na voljo povezave na strani za pomo, kar olaja urejanje v primeru nejasnosti."

Samo ., Zdruenje slovenskih katolikih skavtinj in skavtov

 


April 2015
 

"Spletno orodje za izdelave ankete 1KA je orodje, ki je predvsem prijazno do uporabnika, zelo enostavno za uporabo, zato bi ga priporoil tako izkuenim kot neizkuenim uporabnikom."

Luka Kaver, Pami d. o. o.  

 

 

"Hitro, enostavno in zadovoljiva obdelava podatkov"

Peter Marolt, Fakulteta za organizacijske vede

 

 

"Zelo uporabno orodje za pripravo spletne ankete. Vse kar sem potreboval je bilo na voljo. Uporabnika izkunja je zelo intuitivna. Kljub dejstvu, da je bila to moja prva spletna anketa, nisem porabil veliko asa branja navodil. estitke 1KA za odlino storitev."

Jure Artiek, Connet d. o. o.

 

 

"Zelo razumljiva navodila, ki te vodijo od zaetka do konca."

Renata tritof, Pedagoka fakulteta Maribor 

 

 

"Zadovoljna"

Ekonomska fakulteta
  

 

"V redu aplikacija, ki olaja delo z izjemnimi orodji za obdelavo podatkov."

S.M.B.
  

 

"To je moj prvi vpraalnik, ki sem ga izdelala in sem navduena nad preprosto uporabo."

BC; Predilnica Litija
  

 

"Super"

N. N.  

 

 

"Super stvar saj brezplano ponuja vse in e ve, kar kot tudentka potrebujem za moje raziskovalne naloge."

S. M., tudentka
  

 

"Spletno anketo vidim kot super orodje za uporabo v osnovni oli, ko se uenci uijo obdelovati/urejati podatke. Zagotovo jo bomo poskusili uporabiti pri pouku knjininega informacijskega znanja v povezavi z matematiko ali katerim drugim predmetnim podrojem. Pa tudi pri raziskovalnih nalogah bo prila prav!"

Alja Bratua, knjiniarka na O Polzela 

 

 

"Sestavitev vpraalnika je zelo preprosta in tudi pozneja obdelava podatkov je enostavna. 1KA ponuja veliko monosti, tako da lahko ustvari vpraalnik res po svoji meri. Sem zelo zadovljen z uporabo."

Dijak, 1. gimnazija Maribor 

 

 

"Prepriala me je preprostost in hitra priprava ankete. Zelo mi je olajala delo z obdelavo podatkov in izdelavo grafov, ki sem jih potrebovala. Ni pa uspelo meni dobiti vseh podatkov,ki sem jih elela (za to bi potrebovala ve asa in znanja uporabe te spletne aplikacije, kar takrat ni bilo mono, zaradi moje asovne stiske). elim vam uspeno delo e naprej."

M. R., Univerza na Primorskem

 

 

"Na vao spletno anketo sem naletel po brskanju na internetu. Prej sem namre uporabljal orodje Limesurvey. Moram priznati, da je vaa spletna anketa prijazneja do uporabnika, predvsem pa bolj enostavna za kreiranje. estitam za izdelek!"

Marjan Gradinik, ravnatelj O Franja Malgaja entjur
  

 

"Ker e nikoli nisem izdelovala spletne ankete, mi je 1KA prila zelo prav. Enostavna, preprosta in nekomplicirana. Z njeno pomojo sem brez teav naredila dobro spletno anketo za diplomsko nalogo."

N. N.

 

 

"Enostavna in funkcionalna stran za izdelavo spletne ankete."

D. ., Fakulteta za socialno delo
  

 

"Dobro orodje, ki ga uporabljamo tudi z uenci v oli."

Vojka L. Pipan, O Preska
  

 

"Anketa je zelo koristna ob izdelavi maturitetnih seminarskih nalog, saj ti samodejno tudi obdela podatke."

Ines Puklavec, Ekonomska ola Murska Sobota
  

 

"1KA je super enostavno orodje za ankete, ki bi ga priporoil prav vsem, od zaetnikov do pravih profesionalcev v izdelavi anket!"

J. B., kofijska klasina gimnazija 

 

 

"1KA portal se meni osebno zdi zelo enostavna za uporabo. Anketo lahko hitro in kvalitetno sestavi. Ve mi je, da lahko sproti spremljam rezultate analiz."

Denis Podaj, Vrtnarstvo Podaj
  

 

"1KA me je izjemno presenetila! Nisem priakovala tako popolnega orodja za spletno anketiranje, s katerim lahko pripravi preprosto spletno prijavo v nekaj minutah ali pa zelo kompleksen vpraalnik in bolj zahtevne analize. Je zelo preprosta in intuitivna za uporabo in jo zelo priporoam!"

Tjaa N., Univerza v Ljubljani
  

 

"1KA je uporabno in dobro orodje za izdelavo (tudi bolj kompleksnih) anket."

A. N.

 


Marec 2015
"Vsi, ki rabite izdelati anketo za seminarsko/diplomo ali kako drugo raziskavo - 1KA je top!"

M. J.

 
 

"Izkunja je pozitivna, z uporabo nisem imela vejih teav in jo priporoam drugim, ki iejo primerno stran za izdelavo vpraalnikov."

N. N.  

 

 

"Zelo mi je ve vae orodje za izdelavo spletnih anket. Anketa za merjenje zadovoljstva poslovnih partnerjev, ki smo jo mi pripravili, je precej enostavna, zato nisem mogel preizkusiti vseh funkcionalnosti, ki jih nudi vae orodje za pripravo ankete. Se pozna, da ste na tem podroju res strokovnjaki. Hvala za zelo uporabno orodje."

Igor Razinger, Mersteel SSC 

 

 

"Zelo dobro sem se znala, analize so tone, itd. ... velika pomo pri statistiki, zato bom priporoila prijateljem. LP"

Mateja Jelevar, Srednja ola za oblikovanje in fotografijo
  

 

"Z aplikacijo 1KA sem bila izredno zadovoljna, ker je enostavna za izdelavo in ob pregledu analiz."

Karmen Leer, Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje
  

 

"Z 1KA sem zelo zadovoljna!!!"

Petra Topi, Pedagoka fakulteta Ljubljana 

 

 

"Uporabno orodje z dovolj intuitivnim delovanjem, da se lahko uporabnik posveti rezultatom in mu ni potrebno izgubljati asa z (ne)delovanjem orodja oz. ankete."

N. N.
  

 

"Uporabna in enostavna spletna anketa, ki celostno zadovoljuje povprenega uporabnika."

Igor Jesih, tudentska organizacija Univerze v Mariboru
  

 

"Super preprosto oblikovanje ankete, izdela pa tudi celotno statistiko. POHVALNO! priporoam :)"

Urka G., Pedagoka fakulteta Maribor 

 

 

"Spletna anketa 1KA je hitra in enostavna za uporabo. Priporoam jo vsem tudentom,ki nameravajo v diplomski ali magistrski nalogi pri raziskavi uporabiti anketni vpraalnik."

S.

 

 

"Najhitreja in najbolj enostavna izdelava spletnih anket."

Mladinski klub Deskle 

 

 

"Moja izkunja z uporabo 1KA je odlina. Je enostavna in hitra. "

Nika Grabner, Zdravstvena fakulteta Ljubljana
  

 

"Ker nimam izkuenj z ostalimi orodji oz. spletnimi anketami, teko primerjam. Zdi pa se mi spletno anketiranje enostavneji nain (za zbiranje in obdelavo), da pridobimo elene podatke."

B. C., Knjinica 

 

 

"Anketa 1KA je super za uporabo in predvsem stilsko in funkcionalno dovrena. Na voljo so vse mogoe uporabne funkcije, ki na cedilu ne pustijo niti najbolj zahtevne uporabnike."

P. S., Pravna fakulteta Univerze Maribor
  

 

"1KA anketa je super, saj vzame zelo malo asa in prinese ve kot dobre rezultate z malo truda. "

A. J., Gimnazija Beigrad 

 

 

"1KA je zelo dobra spletna aplikacija za izdelavo anket, saj ti ponuja vse mogoe naine, kako sestaviti anketo."

Ju Jordan Kondi, O Tonke e, Trbovlje

 

 

"1KA mi je zelo ve, sestavljanje vpraalnikov je enostavno in hitro. Ve mi je tudi zato, ker ima na voljo veliko razlinih tipov vpraanj."

T. M.
  

 

"1KA je v primerjavi z ostalimi podobnimi orodji bistveno prijazneja sestavljavcu in izpolnjevalcu anket. Velika prednost je tudi monost oblikovanja videza ankete."

T. V., Fakulteta za gradbenitvo in geodezijo 

 

 

"Zelo lahka in jasna za uporabo, mogoe bi le lahko dodali nekaj orodji za analizo, ki jih omogoa SPSS, saj je ta na voljo proti plailu, tako bi nam ta analiza bila omogoena brezplano. Drugae pa super zadeva, ki mi je olajala delo."

Amorela ati, Ekonomska fakulteta Ljubljana

 


Februar 2015
 

"Spletno anketo sem pripravljala prvi, zato mi je bila enostavnost in preglednost orodja 1KA za pripravo ankete in nato analizo podatkov res v veliko pomo."

Petra, MLC - Fakulteta za management in pravo Ljubljana 

 

 

"Prvi sem izdelala spletno anketo in sem bila preseneena nad enostavnostjo izdelave na 1KA. Tudi naslednji bom z veseljem uporabila spletno anketo na 1KA."

Jasna Jutria, visoka ola za zdravstvo Novo mesto 

 

 

"Preprosto, zanesljivo."

J. L.  

 

 

"Orodje 1KA je v veliki meri izpolnilo moja priakovanja. Predvsem cenim dober prikaz aktivnosti izpolnjevalcev ankete. "

D. G., Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor 

 

 

"Menim, da je anketa zanesljiva, saj lahko po elji doloa, koliko vpraanj eli in na kaken nain jih bo uporabil. Tudi glede analize je prav ta anketa najbolja za vse to."

N. N.  

 

 

"Izdelava anket s pomojo spletne ankete 1KA je nadvse enostavna in razumljiva, prav tako pa spletna stran nudi uvodni video, ki zaetnikom na kratko predstavi, kako se lotiti izdelave ankete."

Pia Ogrizek, Filozofska fakulteta Maribor 

 

 

"1KA mi je zelo olajala raziskovanje. Nikoli si nisem sploh znala predstavljati, da bom kdaj usposobljena za izdelavo spletne ankete. :)"

N. N.

 

 

"1KA mi je zeli pri srcu, saj sem si zmeraj elela narediti anketo. Vasih sem jo delala na list in mi je bilo odve prepisovanja, zato sem odnehala. Enkrat pa smo pri zgodovini odli v raunalnico in reili anketo,ki sta jo naredila soolca iz paralelke/iz b razreda."

Manci Dolinar 

 

 

"1KA mi je pomagala narediti anketo na zelo enostaven nain. Zelo pregledno je tudi pri spremljanju rezultatov. Ko se pa kaj zatakne, dobim odgovor med pogostimi vpraanji. Res super zadevica :)"

N. N.  

 

 

"1KA je res zelo pregledna in zelo uporabna spletna stran in nam zelo pripomore k laji in hitreji izdelavi anket :-) "

B. M.  

 

 

"1KA je kakovostno orodje za anketiranje. Ankete so pregledne in hitre. estitam."

Karmen Tokan, O Ivana Babia-Jagra Mareziger
  

 

"Zelo enostavno in praktino!"

N. N.  

 

 

"Zelo dobra stran za izdelavo anket, saj se uporabnik mora le registrirati, navodila pa so preprosta in jasna. Tudi izdelava vpraalnika ne dela teav."

Marijana K. Glavica, Gimnazija Beigrad
  

 

"Za svoje magistrsko delo sem izbrala temo, ki zahteva tudi izvedbo ankete. Za to sem uporabilo orodje 1KA. kljub temu, da sem na tem podroju popolnoma brez izkuenj, sem anketo pripravila brez vejih teav. V veliko pomo so mi bili videovodii."

Sabina Vreak, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
  

 

"Z 1KA naredi svojo anketo hitro, ponudi ti tevilne monosti oblikovanja, je pa tudi prijazna do uporabnikov in ne omejuje."

M. J., Mariborska razvojna agencija 

 

 

"Ta zadeva je super. Ti samo vpraanja si zastavi, kaj eli izvedeti, nato pa samo tipka in tipka. Meni je bila zadeva res ok. e je bom rabila jo bom rabila."

N. N.
  

 

"Super. Vse kaj rabi za kvalitetno anketo."

N. N.
  

 

"eprav sem sem prvi sreala s pripravo ankete, mi je delo lo odlino od rok. Zelo preprosto oblikovanje, s kopico prednastavljenih opcij. Tudi popravki so povsem enostavni. Super."

Vanja Tajnek, Drutvo fotografov SVIT
  

 

"Hitro, preprosto, uinkovito."

Fakulteta za upravo 

 

 

"Vsem tudentom priporoam uporabo spletne ankete 1KA. Uporaba je zelo preprosta."

V. J.
  

 

"Super je. Z lahkoto za naredit in tudi zelo dobra obdelava podatkov."

Nua Herti, 2. gimnazija Maribor
  

 

"Sestavljanje ankete v 1KA je hitro in enostavno, z nizom e pripravljenih orodij na izbiro je sestavljanje ankete mono poenostavljeno, ter je tako 1KA anketa primerna tudi za prihodnje anketarje brez izkuenj."

Janja Ruin, Fakulteta za organizacijske vede 

 

 

"Nisem izkuen uporabnik izdelave anket in analiz anket. S tem orodjem, ki je na voljo, pa sem lahko hitro izdelala anketo, malo sem se sicer lovila, katero vrsto odgovorov bi uporabila, drugae pa sem bila zelo vesela uporabnosti teh anket za laike in za veje strokovnjake."

NIJZ OE Koper LP

 

 

"Menim, da je 1KA anketa odlien pripomoek za zbiranje podatkov, ki sem ga uporabljala na fakulteti za statistine naloge, kot tudi za poslovno uporabo, mnenja in zadovoljstva uporabnikov. Definitivno priporoam."

Rebeka Brato Gornik, Fakulteta za humanistine tudije

 

 

"Izredno pregleden in enostaven nain kreiranja anketnih vpraalnikov."

Jana Hafner, Srednja vzgojiteljska ola in gimnazija Ljubljana
  

 

"Hitro in uinkovito! Povsem primerno za ankete za raziskovalne naloge :)"

A. R., 2. gimnazija Maribor

 

 

"Hitro in uinkovito zbiranje podatkov, lahko in prijazno do anketirancev, v mojem primeru do uencev v starosti 9 do 15 let."

Tanja Grnfeld, O Toneta ufarja 

 

 

"Bilo mi je zelo ve, predvsem preglednost vseh gradnikov, navodila za uporabo in seveda tudi preglednost grafov. "

Peter Dajman

 

 

 "Bilo je super ... eprav sama ne prihajam iz stroke, ki bi se preteno ukvarjala z anketiranjem, sem anketo potrebovala za doktorat...ni bila se razposlana, vendar bo v kratkem in menim, da bo precej kvalitetno izvedena...tako da najlepa hvala za to monost"

A. B., Fakulteta za arhitekturo
  

 

"Anketo sem naredila zelo hitro. Delanje ankete je zabavno, zelo enostavno, pregledno in tudi rezultati so uspeni! Ljudje radi reujejo anketo 1KA, saj je najbolja! Pregled rezultatov je odlien, same pohvale! :D"

L. T., gimnazija Ledina

 


Januar 2015
 

"V ekonomski oli smo jo uporabljali za izdelavo vpraalnikov izmiljenih podjetij in me je stran presenetila z enostavno uporabo :D"

N. N.
  

 

"Super"

Davor Pernjek 

 

 

"Poteka zelo hitro in uinkovito, zelo zadovoljna"

Andreja, Fakulteta za socialno delo

 

 

"Zelo sem bil zadovoljen z aplikacijo 1ka in se vam najlepe zahvaljujem."

opi Selimir
  

 

"Zelo pozitivno, da imamo v slovenskem jeziku, izpod rok tudentov in strokovnjakov, tako kvalitetno in obseno aplikacijo za izvajanje preprostih in kompleksnih anket! "

David, FMC
  

 

"Za anketo 1KA sem prvi sliala od sodelavke. Ker me je sin prosil za pomo pri sestavi seminarske naloge, sva iskala ustrezno, hitro in zanimivo reitev za njegovo delo. Sestava ankete s pomojo 1KA je bila pravljica. In prav zanimivo je bilo spremljanje sprememb v procentih in posledino grafih. Hvala, da ste! :-)"
K. P. 

 

 

"Z anketo sem zadovoljna, testiranja e nisem opravila, ker e nisem zakljuila ankete. Upam, da se ne bom preve lovila, ker delam na anketi prvi. Mogoe, bi dodali e kakno pomo ve."

Damjana Kaker. B&B izobraevanje in usposabljanje

 

 

"Uporabna zadeva, preprosta tudi za zaetnika. Zelo olaja in pospei delo :)"

A. M., Univerza na Primorskem, Pedagoka fakulteta
  

 

"Super zadeva in dale najbolja izbira spletnih vpraalnikov! Iskrene pohvale! :)"

I. K., Fakulteta za strojnitvo, Univerza v Mariboru 

 

 

"Super ste!"

Islam Mui, olski center Velenje 

 

 

"Super orodje."

N. N.

 

 

"Spletni portal 1KA je zelo uporaben, uporabniku prijazen in omogoa hitro izdelavo ankete, predvsem pa je koristno to, da so podatki potem e zbrani v tabeli in praktino ima do doloene mere e nekaj statistinih analiz. Super, priporoam!"

S. .

 

 

"Spletna aplikacija je odlina. Je pregledna, enostavna, funkcionalna tako pri sestavi vpraalnika, kot analiziranja rezultatov. Priporoam vsem :)"

T. K.  

 

 

"Hitro in uinkovito zbiranje podatkov, lahko in prijazno do anketirancev, v mojem primeru do uencev v starosti 9 do 15 let."

Boena Stritih, svetovalna delavka, psihologinja, Vrtec Najdihojca Ljubljana 

 

 

"Orodje 1KA je z eno besedo ODLINO. Najprej me je pritegnilo neomejeno tevilo anketirancev in vpraanj, esar druge ankete ne zagotavljajo. Navduena sem bila tudi nad izraunom rezultatov, saj lahko s pomojo orodja 1KA izrauna veji del najpomembnejih statistik, poleg tega celo izdela grafe. ESTITKE"

Meta Hostnik, drugostopenjski magistrski program Predolska vzgoja 

 

 

"Orodje 1KA je zelo prijazno uporabniku, delovanje je hitro, samodejno oblikovane analize in grafi so mi prihranili kar nekaj dela."

Kristina Hmeljak, Filozofska fakulteta UL
  

 

"Odlino orodje!"

Romana Zidar, Fakulteta za socialno delo
  

 

"Nisem sicer e konala, ampak me je 1KA navduila, saj bom dobila vse analize anket."

N. N.
  

 

"Je enostavna in uporabna."

N. N.
  

 

"Izdelava ankete je zelo enostavna, dobro dovrena in pregledna. Sem zelo zadovoljna in jo bom uporabila tudi v prihodnje, v kolikor bo potreba po izdelavi vpraalnika, sicer pa jo bom tudi priporoila prijateljem. "

Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije

 

 

"Izdelava ankete je enostavna, vse poteka tako, kot mora. Priporoil sem ji tudi drugim soolkam, tudi one so bile zadovoljne. "

Bla Fingar, Pedagoka fakulteta Koper

 

 

"Enostavno, hitro, priporoam."

S. ., Filozofska fakulteta UL 

 

 

"Enostavna za uporabo, pregledni rezultati. Priporoam."

T. P.

 

 

"Anketo sem naredil hitro in brez teav."

M. G., Gimnazija Antona Akerca 

 

 

"Anketa 1KA se mi zdi zelo dobra, saj ima vse, kar potrebuje za izdelavo statistike. Predhodno sem uporabila drugo spletno anketo, ki pa se od vae zelo razlikuje. Vaa 1KA anketa nudi veliko ve monosti statistike, poleg tega je mnogo bolj pregledna. Opiem jo lahko zgolj z eno besedo in to je odlino. "

Fakulteta za upravo 

 

 

"1KA je odlino orodje za izdelavo spletnih anket, tako za zaetnike kot za zahtevneje, izkuene uporabnike. Enostavno za uporabo, ponuja veliko monosti, veliko potreb uporabnika je naprej predvidenih ter na ta nain res omogoa visoko zadovoljstvo pri izdelavi. "

Bojana Lobe, FDV

 


December 2014
 

"e prej sem poznala monost izdelovanja spletnih anket, vendar o tem nisem vedela veliko. Na DSA 2014 pa nam je bilo na delavnici predstavljeno, kako se oblikujejo in to je to. S spletno anketo v kombinaciji s papirnato lahko dosee stare vseh otrok, ki obiskujejo vrtec. Delo je preprosto za oblikovanje, reevanje pa e analiza je hitra. "

Mateja Ban, Vrtec Jesenice 

 

 

"Zelo uporabna stran!"

Darjo Trobec
  

 

"preprosta za uporabo"

Vija strokovna ola Postojna

 

 

"hitra in prijazna uporaba spletnega anketiranja, tudi za isto neizkuene uporabnike"

N. N.
  

 

""Trotl zihr" orodje :)"

N. N.

 

 

"1KA omogoa napredno oblikovanje anket na enostaven in pregleden nain, poleg orodij so na voljo povezave na strani za pomo, kar olaja urejanje v primeru nejasnosti."

Samo ., Zdruenje slovenskih katolikih skavtinj in skavtov 

 

 

"Zelo pozitivna, lahko je narediti anketo pregledno."

Anita Erjavec, Fakulteta za upravo 

 

 

"Zelo enostavna in preprosta uporaba ankete. Sem zelo vesel, da sem jo uporabil in sem preprian, da jo bom e vekrat, tako za olske kot tudi za svoje lastne namene."

Joe Lango, O Majde Vrhovnik, Ljubljana

 

 

"Zelo enostaven, uinkovit in hiter nain zbiranja podatkov."

Eva ., Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru"S funkcionalnostjo, videzom, dostopnostjo in uinkovitostjo spletne strani sem izredno zadovoljna. Poleg pregledne ankete, ki sem jo lahko razposlala potencialnim anketirancem - ne le v Sloveniji, ampak tudi drugje po svetu, spletna stran nudi tudi popolno analizo podatkov, kar prihrani veliko asa. 1KA je 1KratnaA!"

M. M., DOBA fakulteta Maribor 

 

 

"Stran mi je zelo ve, je preprosta za uporabo in uinkovita."

Sara, Fakulteta za drubene vede
  

 

"Spletno orodje je zelo prirono, predvsem pa zelo enostavno za uporabo in ni treba veliko asa, da se ga naui, poleg tega sama izdelava ankete vzame bistveno manj asa, kot sem ga imel z uporabo nekega drugega spletnega orodja."

Ale Majer, Mestna knjinica Piran

 

 

"Spletno anketo na strani 1KA sem brez teav izdelal in sem navduen nad enostavnostjo izdelave. Od zdaj naprej me ne bo ve strah anketiranja in bom vedno uporabil spletno varianto. aka me e analiza podatkov, pri emer pa nimam izkuenj. Upam, da mi bo tudi pri tem pomagala 1KA."

N. N.  

 

 

"Spletno anketiranje je zelo prirono, tudi za nadaljnjo uporabo podatkov in ni treba tiskati in rono vnaati elenih podatkov. Ni pa priporoljivo, e anketira populacijo, ki ne uporablja raunalnikov."

Marija Flisar, Fakulteta za zdravstvene vede Maribor

 

 

"Spletni vpraalniki 1KA so zelo praktini in prironi. Hitra priprava vpraalnika, lahka izvedba, predvsem pa zeelo dobro prikazani podatki ankete oziroma rezultati in zelo nazorni grafi rezultatov. VELIK PLUS!"

N. B., Gimnazija Joeta Plenika

 

 

"Odlina zadeva."

N. N.  

 

 

"Najbolj znana slovenska stran za ankete, sem zadovoljna."

N. R.
  

 

"Izredno uporabno orodje, tako z vidika ustvarjanja anket kot tudi z vidika analize podatkov. Posebej bi poudarila e pri samem oblikovanju ankete prednosti, ki jih nudi testiranje - priporoila, opozorila na napake in predlogi za izboljanje. Glede na to, da omogoa tudi rekodiranje, multitabele, in e kaj, se mi zdi, da za neko osnovno analizo podatkov sploh ni potrebno izvaati v SPSS, ker ti 1KA omogoa vse to. Poleg tega izpisano poroilo olaja in skraja delo. Resnino praktino uporabna. "

Nina Pogorevc

 

 

"Izkunja je bila zelo pozitivna, saj sem anketo izdelala zelo hitro in uinkovito ter brez teav in vejih napak."

pela Buar, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Odlino orodje za izdelavo spletnih vpraalnikov. "

Katja Horvat, Filozofska fakulteta
  

 

"Enostavno, Slovensko, pogojno reevanje in monost analize."

David Drofenik, olski center Ptuj

 

 

"Enostavna, kar je meni kot zaetnici zelo pomagalo. Je tudi pregledna in nudi veliko podatkov v asu, ko je anketa aktivna in tudi po zakljuku aktivnosti. Priporoam!"

Nataa, O Kaelj

 

 

"1Ka je enostavna in hitra za uporabo in mi ni al, da sem jo zaela uporabljati."

M. P., Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
  

 

"Enostavna za izdelavo anket."

J. M., Fakulteta za naravoslovje in matematiko
  

 

"1KA sem uporabila samo enkrat. Nikoli prej se e nisem sreala s kako takno stranjo, zato mi je bila zelo ve. e bom potrebovala v prihodnosti e kakno stran za izdelovanje anket, bom z veseljem uporabila 1KA. "

V. Grosek, olski center Rogaka Slatina

 

 

"1KA se je izkazala kot uinkovito orodje za izdelavo spletnega vpraalnika, zbiranje podatkov ter njihovo osnovno analizo. Je uporabniku prijazna in enostavna za uporabo."

Urka Pavli, Andragoki center Slovenije
 

 

 

"1KA orodja se mi zdijo zelo prirona in naravi prijazneja. Vseh funkcij pa e ne poznam, ker se nisem dovolj znala pri uporabi oz. kaj pomenijo pri praktinem delu - sestavljanja anket. Osnovno sem osvojila. "

Nika Zupani, Grm Novo mesto

 

 

"1KA je zelo prijazna do uporabnika, deluje brezhibno, z njo pa je mogoe izvajati pravzaprav kakrnokoli anketo."

Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije, Celje

 

 

"1KA je super zadeva"

Fakulteta za zdravstvene vede

 

 

"1KA je enostavno orodje za kreiranje vpraalnikov, ki je idealno za pridobivanje osnovnih statistinih informacij. Rezultate pa se enostavno lahko izvozi ter uporabi v kompleksnejih analizah. Kot uporabnik sem z orodjem zelo zadovoljna."

N. Kos, O rna na Korokem

 

 

"1KA sem uporabila po vein neuspelih poskusih uporabe drugih spletnih anket. Enka nudi dovolj enostavno kreiranje spletne ankete, hkrati pa je brezplana - drugi ponudniki ne omogoajo ustvarjanje daljih vpraalnikov brezplano."

N. B., Univerza v Ljubljani

 


Oktober 2014
 

"eleli smo izdelati anonimno anketo in 1KA nam je to omogoila. e ve pridobili smo urejene podatke z e izdelano analizo. Bilo nam je v veliko pomo in tudi v prihodnje bomo uporabili vao spletno stran. Hvala."

Sabina Kalan, Iskraemeco 

 

 

"Zadeva je zelo uporabna, in e boste nadgradili e dosedanje okolje bo e bolj "prijazna"."

Marchiol
  

 

"Prirona"

N. N.
  

 

"Zelo uporabno orodje, ki omogoa sestaviti anketo, kot si jo eli in hkrati po opravljeni anketi opraviti analizo rezultatov. Pa e v slovenskem jeziku je."

Simona Perme, Drutvo Radiolokih Inenirjev Slovenije
  

 

"Zelo dobro orodje za anketiranje, ve mi je ker da veliko statistinih podatkov in prihrani as pri analizi."

M. .  

 

 

"Z orodjem 1KA sem bila izredno zadovoljna. Omogoilo mi je hitro in enostavno sestaviti anketo za zelo iroko populacijo. e posebej me je pritegnilo to, da nisem imela nobenih omejitev glede tevila anketirancev in asovne omejitve trajanja ankete. Tako sem lahko resnino zajela irok vzorec in s tem prila do elenih rezultatov za potrebe magistrske naloge. In seveda, kar mi je bilo kot tudentki izredno pomembno, uporaba orodja 1KA je (za razliko od nekaterih drugih) brezplana. Hvala ekipi 1KA!"

Aleksandra najder, Fakulteta za logistiko 

 

 

"Ta spletna anketa je zelo enostavna za uporabo in bi jo priporoila tudi tistim, ki s temi orodji niso tako spretni."

Marija F.  

 

 

"Sem zaetni uporabnik in mi je bila pregledna pomo pri oblikovanju ankete zelo ve."

Lidija Zupani, Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"Pri strokovnem predmetu sva s soolko naredili anketo in nato analizirali podatke. "

pela Kostevc, Ekonomska in trgovska ola Breice 

 

 

"Pri izdelovanju ankete, sem si najprej prebrala navodila, kako izdelati anketo, kako poteka itd. Postopek je stekel popolnoma dobro, zataknilo se mi je samo pri aktiviranju ankete, nisem vedela, da moram poleg potrditve e aktivirati. Drugae pa super spletna aplikacija, res sem bila vesela, da jo lahko na lahek nain naredi. Hvala"

Neli Selan, Biotehniki izobraevalni center Ljubljana, vija strokovna ola 

 

 

"Pri izdelavi ankete sem e pri prvem poskusu lahko naredila anketo, ki sem jo elela. Pri tem nisem imela nobenih teav, tudi prenos v SPSS je deloval, tako da hvala 1Ki za navodila. e se mi je kje zataknilo, sem pogledala filmek, ki je super deloval. "

N. N.
  

 

"Ko sem se lotila magistrske naloge, sem se razveselila monosti, da vpraalnik postavim v elektronski obliki. eprav bom podatke nadalje obdelovala s paketom SPSS je to odlino orodje za zbiranje rezultatov, ki ponuja tudi monosti analize in izrisovanja grafov."

N. N.

 

 

"Hitro, preprosto, slovensko."

N. N.
  

 

"Anketiranje s spletno anketo je enostavno, predvsem vesela sem bila visokega odziva anketirancev proti poiljanju ankete po poti. Priporoam!"

N. N.  

 

 

"Glede na to, da sem s svojo uenko delala anketo za raziskovalno nalogo, se mi zdi odlino, da imate monost testiranja, v katerem so potem navedene vse pripombe oz. pomanjkljivosti. Pohvalno!"

Katarina okl, O bratov Letonja, martno ob Paki 

 

 

"Enostavno, hitro in uinkovito orodje za spremljanje in evalviranje. Skratka, fantastino."

Mirjana Jelani, prof., O Sava Kladnika Sevnica
  

 

"Enostavno 1(K)A! Brezplaen anketnik odlino pripomore k konanju diplomskih in magistrskih del, kjer se v empirinem delu tudenti spopadamo z goro podatkov in odgovorov. "

pela Pavli, Fakulteta za elektrotehniko, raunalnitvo in informatiko, Univerza v Mariboru 

 

 

"Aplikacija je enostavna za uporabo, navodila so jasna in dostopna, veliko monosti za izdelavo razlinih tipov anket, dobra analiza podatkov."

iva Tavar, Pedagoka fakulteta 

 

 

"Bila je prva anketa preko 1KA, dobila sem dober vtis - nikakor ne bo zadnja. "

Mija Vidmar Jevnik Trgotrade d. o. o., Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije Celje

 

 

"Cel mesec sem odlaala in iskala izgovore, da tega ne bi naredila (pri sebi), potem pa sem se je lotila in konala v dveh dneh. Izdelava ankete z 1KA je res enostavna."
 
D. D., Perhavec, Univerza v Mariboru

 

 

"1KA sem uporabila pri pisanju diplomskega dela in zdaj pri pisanju magistrskega dela. Za moje potrebe je odlino in preprosto orodje."

Lucija L., Ekonomska fakulteta
  

 

"1KA mi je omogoila, da sem v najkrajem monem asu naredil anketo, ki sem jo lahko razposlal med svoje korespondente. Sama priprava ankete je potekala brez vejih teav in tudi korespondenti niso imeli teav pri samem izpolnjevanju."

Tadej Ocvirk, Simbioza Genesis

 

 

"1KA je odlien nain kako na enostaven nain in v kratkem asu pridobiti mnenje ljudi. Predvsem njena preglednost in uporabnost pritegneta k uporabi."

K. L.

 


Avgust 2014
 

"Zelo uporaben oblikovalec spletnih anket, ki je tudi funkcionalno in vizualno dodelan ter enostaven za uporabo. Vsekakor ga bom uporabila e kdaj!"

Anja Magajna in Janja Mii, Nacionalni intitut za javno zdravje  

 

 

"Super spletna anketa, veliko monosti urejanja. Priporoam uporabo"

M. P.
  

 

"Za 1KA smo izvedeli preko prijateljice, ki se e ve let ukvarja s spletnim anketiranjem. Malo nas je skrbelo, da bo to zapletene orodje, ki nam bo vzelo veliko asa, da se prebijemo skozi, vendar nas je prijetno presenetilo, saj nas je tekoe vodilo po korakih, zapletov ni bilo, za konec pa v monosti testiranja, ponudilo koristne napotke za vejo uinkovitost ankete. Iz razlinih analiz, ki jih orodje e samo izdela, smo prili do veliko uporabnih podatkov, med drugim tudi, da v naem primeru skoraj nihe ni izpolnil anket, objavljenih preko FB, 95 % odgovorov smo prejeli od oseb, ki so prejeli pronjo za izpolnitev ankete preko e-maila. Ekipi 1KA smo zelo hvaleni za tako uinkovito orodje."

Ekipa Drutva Ohana
  

 

"Spletno mesto anketa 1KA je dovolj dobro za uporabo magistrskih in diplomskih del, saj lahko brez teav vnese anketni vpraalnik in nato spletno mesto posreduje svojim prijateljem na spletu.. Menim, da je uporabna tudi za razlina podjetja, ki raziskujejo svoje trie."

A. R., Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor  

 

 

"Spletni portal 1KA se mi zdi, da je zelo priroen in uporaben."

Dajana Belingar, Ekonomska fakulteta v Ljubljani  

 

 

"Odlien program, v veliko pomo pri raziskavi v diplomski nalogi."

Vanja B.

 

 

"Enostavno. Hitro. Pregledno. 1KA"

Beate Peenik, Polident d. o. o.
  

 

"Aplikacija je intuitivna, lahko osvojiva in predvsem zelo logina. Je idealna izbira, e imate IF (pogojnih) vpraanj, ker je njihova uporaba res enostavna. Pohvalil bi tudi analitini del. Omogoa dejansko vse, kar potrebuje za srednje zahtevno anketo."

Jure Raztonik, samostojni podjetnik

 

 

"Anketni vpraalnik je enostaven za izdelavo. Zelo mi je ve obveanje o reenih vpraalnikih, po e poti ... raziskave e nisem zakljuila, zato glede obdelave e nimam mnenja..."

Luka Oro, Fakulteta za management Koper  

 

 

"1KA je super. Omogoa zelo hitro pridobitev velikega tevila reenih anket."

N. N.

 


Julij 2014
 

"Zelo dobri pripomoki za hitro izdelavo."

Irena Gaperlin, Fakulteta za management 

 

 

"Vnos ankete in monosti, ki jih 1KA ponuja, so zelo prirone in za uporabnika prijazne. Zelo priporoam vsem."

Z. Ploj, magistrantka, Fakulteta za komercialne in poslovne vede

 

 

"Enostavno in zelo uporabno."

Bojan Rozina, Visoka ola za varstvo okolja
  

 

"1KA mi je bila v veliko pomo pri raziskavi, pri tudiju. Je zelo pregledno in praktino orodje za spletno anketiranje. Ve mi je avtomatsko analiziranje, ki ga nudi anketa."

Klavdija S., Fakultete za upravo 

 

 

"Uporabljam jo prvi, zato za zdaj e ni posebnih izkuenj. Z izdelavo ni bilo teav."

T. B., Fakulteta za logistiko
  

 

"Lahko reem, da sem zadovoljna s spletno stranjo, saj nam omogoa hitro pridobivanje odgovorov. Najbolj sem navduena nad analizo, ki jo 1KA nudi. Malo manj sem bila navduena s prietkom sestavljanja ankete. Kljub temu, da sem navodila pogledala, mi nekatere stvari e sedaj niso jasne. Mogoe bi morali malo preurediti ali pa dopolniti navodila. Drugae pa sem v glavnem zelo zadovoljna in hvala za pomo pri moji diplomski nalogi. "

M. A., Fakulteta za elektrotehniko, raunalnitvo in informatiko in Delavska hranilnica d. d.
  

 

"Anketa 1KA je povsem zadovoljila moje potrebe po anketi. Nimam esa dodati. Le tako naprej."

Roman Tori, podiplomski tudij, Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"1KA je gotovo eno bolj uporabnih spletnih anketnih orodij (pa e zastonj je)."

F. M., Univerza v Novi Gorici 

 

 

"Zelo zadovoljna z uporabo spletne aplikacije, ki je enostavna za uporabo, zastonj in ponuja veliko operacij."

Jana Jelen, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana

 

 

"Zelo intuitiven vmesnik za sestavljanje ankete, izredno hitro urejanje, avtomatizirana analiza, pregledni povzetki podatkov."

Kristina Hmeljak, Filozofska fakulteta
  

 

"Nimam pritob, vse je delovalo odlino. Vse je dobro razloeno in prikazano. Brez kakrnihkoli problemov, sem sestavil lastno anketo. Tudi navodila za uporabo so zadovoljivo predstavljena."

N. P., fakulteta"Med svojim tudijem sem izdelala kar nekaj spletnih anket in dale najbolj zadovoljna sem z orodjem 1KA, saj je izjemno enostaven za uporabo in za povrh e brezplaen. V veini primerov omogoa vse funkcije, ki jih potrebujem za izdelavo tudi kompleksnejih vpraalnikov. Najbolj od vsega pa me je pozitivno presenetila hitra odzivnost ekipe, ki mi je prijazno priskoila na pomo, ko sem naletela na teavo."

T. K., Fakulteta za drubene vede

 

 

"Prva uporaba 1ka ankete v primerjavi z GoogleForms je zaradi  domiljenosti in raznolikosti monosti uporabe  skorajda ok, a je pomo uporabnikom tako dobro spisana in razdelana, da zlahka osvei znanje. Fascinantno. e bi tako orodje obstajalo e v asu tudija, bi Statistiko izdelal z (najmanj) 10."

Marko Brumen, Festival Lent 

 

 

"Lahko reem, da sem zadovoljna s spletno stranjo, saj nam omogoa hitro pridobivanje odgovorov. Najbolj sem navduena nad analizo, ki jo 1KA nudi. Malo manj sem bila navduena s prietkom sestavljanja ankete. Kljub temu, da sem navodila pogledala, mi nekatere stvari e sedaj niso jasne. Mogoe bi morali malo preurediti ali pa dopolniti navodila. Drugae pa sem v glavnem zelo zadovoljna in hvala za pomo pri moji diplomski nalogi."

M. A. - FERI in Delavska hranilnica d. d.

 

 

"Preprosto, uinkovito in nestresno, da ne omenjam prihranka asa pri analizah"
R. B., O
  

 

"Lahko razumljiva aplikacija za uporabnike, hitra in enostavna izdelava anketnega vpraalnika, analiza s klikom na zavihek. Super."

Janja Janc Jagri, Nacionalni intitut za javno zdravje
  

 

"Preseneen sem nad kakovostjo orodja 1KA. Zelo mi ugajajo funkcije sprotnega pregledovanja delnih rezultatov, tudi osnovna poroila so domiljena (plod prakse), pa meta podatki o postopku anketiranja samem so zelo koristni.Sicer potrebuje nekaj asa in vaje, da se prisebno sprehodi po vseh monih vejah in razvejitvah in si glavne poante v grobem zapomni (nekaj tega me e aka). A e sam izgled in preglednost strani, poleg njihove funkcionalnosti, sta dovolj spodbudna, da se po potrebi brez oklevanja vraa k temu orodju. "

Anton Kramberger, Fakulteta za drubene vede, Univerza v Ljubljani

 


Junij 2014

"... orodje je zelo uporabno - uporabljam ga lahko pri svojem delu ali drugo. "


S. P., O Murska Sobota 
 

 

"e pri prvi uporabi sem brez teav sestavila preprosto anketo. Naslednji pa e anketo s pogoji. Prebrala sem navodila in je steklo."

T. S., Pedagoka fakulteta Koper 

 

 

"Za raziskavo pri magistrski nalogi sem uporabljal 1KA anketo. Posebej mi je ve sistem generiranja grafikonov in tabel. Ko anketo kona, izvozi v Word brez zgubljanja asa z rono izdelavo tabel in grafikonov. Vse pohvale 1KA, samo tako naprej."

Edin Osmanevi, Fakulteta za drubene vede
  

 

"Za potrebe empirinega dela svoje diplomske naloge, sem v orodju 1KA izdelala spletni anketni vpraalnik. Izdelava le tega je bila zelo preprosta. Po ogledu video vodia za izdelavo ankete, mi je postala stvar jasna in brez teav je bil anketni vpraalnik izdelan zelo hitro. Za doloena vpraanja, ki mi niso bila isto jasna, sem se obrnila na administratorje, ki so mi preko elektronske pote zelo hitro odgovorili na vpraanje in tako je bila teava reena. Izdelavo spletnih anket preko orodja 1KA priporoam vsem, ki imajo potrebo po pridobitvi vzorca za raziskave, saj ponuja 1KA hitro, enostavno in zanesljivo reitev."

Maja Marc, Filozofska fakulteta Ljubljana

 

 

"Z Anketo 1KA sem zelo zadovoljna, saj je preprosta za izdelavo. Najbolj ve mi je bilo, da ima monost testnega vpogleda. Prav tako ima zelo dobro sestavljeno analizo ankete."

Suzana Tahiri
  

 

"Ugotovil sem, da je orodje primerno za izdelavo vpraalnikov v asu olanja, zato ga bom vkljuil v pouk informatike e v prvem letniku. Dijaki bodo morali sami izdelati vsaj en spletni vpraalnik."

Edi Kuklec, Gimnazija ika 

 

 

"Super spletna anketa, ki naredi sama celotno analizo tako opisno kot tudi grafino! Zelo sem zadovoljna!"

Nina Fink,  DOBA fakulteta Maribor
  

 

"Spletni vpraalnik odlino deluje. Imam pa pomanjkljivo znanje za statistino obdelavo in tudi z 1KA je nisem mogla narediti."

Mateja Kalan 

 

 

"Spletna anketa 1KA je super zadeva, saj za anketiranje prihrani as in denar (v primeru, da gre anketirati fizino ali po telefonu, po poti). Je tudi kar enostavna, tako, da se res lahko znajde. Dovolj je navodil, katerim sledi in si pomaga pri izdelavi ankete. Skratka 1KA bi priporoila vsem, ki bi radi prihranili as in denar."

Petra Vidic 

 

 

"S spletnim vpraalnikom 1KA sem bila izredno zadovoljna. Pripomogel mi je pri izdelavi diplomske naloge. Najbolj uporabna se mi zdi sama analiza, ki jo 1KA sama generira in je tako podrobna, da prihrani uporabniku "odveno" delo."

Patricija M., Fakulteta za elektrotehniko, raunalnitvo in informatiko
  

 

"S pomojo 1KA sem hitro in enostavno izdelala uinkovito anketo, s katero sem preverjala zadovoljstvo mojih strank. Rezultati ankete so bili pregledni in so mi bili v veliko pomo pri nadaljevanju moje poslovne poti. Priporoam!"

P.R.

 

 

"Preprosta uporaba in predvsem brezplanost je velika prednost!"

A. Z., O 

 

 

"Predvsem sem bila zadovoljna, da orodje 1KA brezplano ponuja opcije, ki jih druge sorodne splete strani ne nudijo. Pri oblikovanju vpraanj imamo na voljo res precejnjo irino, predvsem pa mi je bilo pomembno, da lahko podatke izvozim v SPSS."

N. N.
  

 

"Kar se mojih potreb glede vpraalnika tie, sem bila zelo zadovoljna."

Ema Erjavec

 

 

"Je prilagodljiva, uporabna, ve mi je, da imate na voljo ve tem, statistika, diagrami ..."

Fakulteta za organizacijske vede
  

 

"Izdelala sem vpraalnik v zvezi z zadovoljstvom in delom pri predmetu, ki ga pouujem v osnovni oli. Uenci so z lahkoto in brez vpraanj izpolnili anketo ter bili e isti dan seznanjeni z njenimi rezultati v obliki Power-pointove prezentacije. Z atraktivnimi grafi in zapisi odstotkov so dobili vpogled v svoje delo in delo svojih soolcev."

K. P., uiteljica matematike, O

 

 

"Hitro, enostavno, uporabniku prijazno."

M. K.
  

 

"Enostavno, hitro in uspeno izvedena izdelava ankete in obdelava podatkov. "

Tina Vrebac

 

 

"Anketo se da hitro in enostavno pripraviti za uporabo. Pa e brezplano je, kar je zelo velik plus."

M. T.  

 

 

"Anketa nam je bila v veliko pomo pri izvedbi evalvacije Festivala Prostovoljstva. e posebej mi je bila v pomo obdelava podatkov in sproten prikaz le teh. V prihodnosti jo bom e prav gotovo uporabljala in to v razline namene."

Tjaa Arko, Slovenska filantropija

 

 

"Anketa 1KA je super, ker lahko brez kakrnih koli omejitev in brezplano izdela svoj anketni vpraalnik."

Klavdija K.  

 

 

"1Ka je enostavna, tako za razvijalce kot tudi za anketirance, omogoa dobro analitiko in je odprta ter dostopna."

Robert Gutin, MARKOMA, d. o. o., Kranj

 

 

"1KA je zelo v redu program in ga bom e naprej uporabila, e bo treba izdelati e kakno anketo."

Ksenija Furlan

 

 

"1KA je zelo dobra internetna stran,ki omogoa izdelovanje odlinih anket ter drugih stvari,ki jih ponuja spletna stran."

Marua Mlinari, Biotehnika ola Maribor

 


Maj 2014

"Menim, da je spletno orodje 1KA zelo enostavno za izdelavo anket ter za zbiranje in analizo pridobljenih podatkov."


Alenka Zupan, Fakulteta za poslovne in upravne vede
 
 

"Odlina izkunja"

S. L.

 

 

"Za svoj zadnji projekt sem uporabil orodje 1KA in bil zelo zadovoljen. Niesar ne morem pripomniti ez funkcionalnost, vse je delovalo brezhibno, najbolj pa sem zadovoljen, ker za razliko od prejnjih orodij, ki sem jih uporabljal, 1KA ne postavlja strogih omejitev."

Naughtius Maximus, Literarno-umetniko drutvo TFF 12

 

 

"Z uporabo 1KA spletnega anketiranja sem zelo zadovoljen, saj sem pred nekaj dnevi prvi uporabljal spletno anketiranje in sem se brez teav, hitro in enostavno registriral in naredil anketo in jo nato delil med anketirance. Super ste... Sama pozitivna mnenja imam o vas in vao spletno stran priporoam tudi drugim uporabnikom, prijateljem, znancem, sorodnikom naprej... LP :)"

Ane Drofelnik, Ekonomska ola Celje

 

 

"S programom 1KA sem prvi naredila anketo. Zelo sem bila zadovoljna. Ponuja ogromno monosti in je super! :) "

K. U., Fakulteta za varnostne vede

 

 

"Z orodjem za izdelavo spletne ankete 1KA sem bila zelo zadovoljna, saj nudi enostavno, hitro in preprosto izdelavo poljubne ankete."

Tanja Poberaj, Ekonomska fakulteta

 

 

"Z anketo 1KA sem ZELO zadovoljna,saj je enostavna za uporabo. Pri izdelavi grafov in tabel mi je privarevala VELIKO asa, ki bi ga drugae porabila. Le en klik in reitve so bile na dlani. Vse pohvale!!"

Suzana, Fakulteta za varnostne vede

 

 

"Z 1KA je bila izdelava ankete enostavna in hitra. e omenim, da sem take vrste anketo delala prvi, pa je to za 1KA e dodatna pohvala! Obrnila sem se tudi na administratorja in dobila hiter in jasen odgovor. Priporoam!"

N. N.

 

 

"Z 1KA se ankete naredijo zelo enostavno, hitro in uinkovito. Olaja tudi zbiranje podatkov. Ustvarjalcem 1KA iskrena hvala za pomo!"

I. G., Fakulteta za organizacijske vede Kranj

 

 

"Vrh!"

Fakulteta za strojnitvo

 

 

"V preteklosti sem vekrat reeval ankete prijateljev in znancev, ki so pripravljali raziskovalne naloge. Opazil sem, da so vse narejene v 1KA, zato ni bilo dvoma, ko sem moral anketo izvesti tudi sam - prva izbira je bila 1KA. Preprial sem se, da je platforma prijazna tudi do pripravljavcev anket, ne le do vpraanih."

Matej Luzar, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Super orodje za enostavno in hitro izdelavo anket. Sem zelo zadovoljna, saj mi je 1KA prihranila veliko asa in truda pri izdelavi, samem anketiranju pa tudi pri analizi. Priporoam vsem!"

Fakulteta za logistiko

 

 

"Spletno orodje 1KA je nain, kako z malo truda priti do ankete, ki zadovoljuje zahteve marsikaterega uporabnika, tudi naprednejega."

J. B., Fakulteta za elektrotehniko, raunalnitvo in informatiko Maribor

 

 

"Spletna anketna orodjarna je prirona in uporabna tudi za zaetnika - intuitivna, preprosta za uporabo, a po potrebi ponudi tudi vsa potrebna kompleksna orodja. Se vidimo prihodnji :)"

Albin Keuc, Ekologi brez meja

 

 

"S pomojo 1KA vpraalnika sem uspeno zbrala odgovore za magistrsko nalogo o vedenju potronikov."

Adela Pozeznik, Ekonomska fakulteta

 

 

"Preprosto, hitro, uinkovito in prijetno tako za raziskovalca kot tudi za, kar je e pomembneje, udeleence."

M. ., Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

"Odlino spletno orodje za izdelavo in analizo anket."

. ., Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

"Krasen pripomoek za deljenje ankete, ki vam omogoa, da ne tiskate vsega in jo enostavno poljete drugim."

Pia Mirnik, Pedagoka fakulteta Ljubljana

 

 

"Hvala vam za aplikacijo, ki nam omogoa preprosto pridobivanje rezultatov in s tem enostavno vrednotenje naega dela. Za uporabo 1KA smo se odloili zaradi preproste uporabe, dostopnosti in dizajna"

Janja Murko, Zavod PET

 

 

"Enostavno. Hitro. Kvalitetno."

N. N.

 

 

"Anketa na 1KA se izdela na zelo hiter in enostaven nain, brez nepotrebnih zapletov."

Gregor Frim

 

 

"1KA je zakon"

T. ., Naravoslovnotehnika fakulteta

 

 

"1KA je eno izmed redkih orodij, ki prekaa orodje, ki ga ponuja Google. "

B. Z.

 

 

"1KA je super. Najbolj zadovoljna sem z monostjo predstavitve rezultatov, saj je tako analiza res enostavna."

A. S., Ekonomska fakulteta

 


April 2014
 

"Zelo uporabno, hitro, enostavno."

Natalija vab, Fakulteta za upravo

 

 

"Zelo uporabna spletna anketa, ki je dovolj razumljiva in enostavna tudi za manj spretne uporabnike... Odlino je, ker ti sama e preraunava doloene vrednosti v rezultatih."

iga V., Fakulteta za varnostne vede

 

 

"Zelo uporabno, enostavno in preprosto ter hitro. Dobre analize in enostavno ter razumljivo vodenje skozi izdelavo anketnih vpraalnikov. Super ste!"

Natalija Franko, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

 

 

"Zelo dobra spletna stran, ki je super za izdelovanje enostavnih anket in pridobivanja odgovorov ire skupnosti."

T. N., Srednja ola Domale

 

 

"Za anketo 1KA imam zelo pozitivno mnenje, saj je zelo enostavna za uporabnika kot prejemnika oz. anketiranca. V nadaljnjih anketah jo bom z veseljem uporabila."

T. S.

 

 

"Sem sicer naredil samo eno. Vendar je to zame nova izkunja in se mi zdi fenomenalno."

N.E., Fakulteta za varnostne vede

 

 

"Sama sem to vrste spletno anketo 1KA uporabila prvi in z njeno uporabo sem bila navduena. Najbolj nad dejstvom, da avtomatsko vodi statistiko in da lahko potem vse samo izvozim v meni najljubemu formatu. Priporoam vsakemu, ker anketa 1KA je super :)"

Mateja Mur

 

 

"Priporoil bi le to, da pri odprtih vpraanjih, navedete, koliko jih je odgovorilo pri vsakem odgovoru ( kot ima to narejeno pri vpraanjih zaprtega tipa), saj e ne mora uporabnik rono tet, saj ni tako hudo ampak je nepregledno. Drugae pa je bilo vse super. LP"

Gimnazija Piran

 

 

"Odlina spletna stran, kjer je lahko izdelati anketo. Ve mi je tudi to, da lahko s pomojo te spletne strani naredim tudi analizo podatkov."

N. N.

 

 

"Enostavno, pregledno in zastonj. Preprosto super za ankete, ki jih potrebujem za seminarske naloge."

Fakulteta za organizacijske vede Kranj

 

 

"Dobra preglednost in enostavnost uporabe, predvsem pa brezplana uporaba."

Dejan Flander

 

 
"Anketo sem izdelala hitro in brez teav, res je prijazna uporabniku!"

K. R., Teoloka fakulteta

 
 

"Ankete je enostavno izdelati, udeleenci, ki so bili zaproeni za sodelovanje niso imeli nobenih teav z izpolnjevanjem, za analizo je na voljo ve pogledov. Posebej me je navduila monost izvoza v PPT."

D. K., O

 

 

"1KA je orodje, ki ti olaja sestavljanje vpraalnika."

Biotehnika fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

"1KA je super! Kratek filmek ti razloi kako zaeti, potem pa malce raziskuje. Vse skupaj je izredno preprosto in vzame res malo as. Najbolje pa je to, da ti 1KA izrauna vse podatke, ki jih na koncu potrebuje. PRIPOROAM;) "

Pedagoka fakulteta Koper

 

 

"1KA mi je v veliko pomo pri pisanju raznih seminarskih in raziskovalnih nalog, predvsem mi je ve uporabniku prijazna uporaba."

Mateja laus, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani

 


Marec 2014
 

"Z uporabo 1KA je uspelo meni narediti spletni vpraalnik v zelo kratkem asu in rezultati so se prav tako takoj obdelali, kar mi je prikrajalo ogromno asa."

DOBA fakulteta Maribor

 

 

"Z 1KA lahko najhitreje in pregledno pridobimo podatke, zato bom vedno uporabljala 1KA za razne ankete in vpraalnike in s tem prihranila veliko asa in ivcev."

Lidija Kejar, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Za potrebe svoje fizine in spletne trgovine smo eleli pripraviti kratko anketo. Z orodjem 1KA nam je to uspelo v nekaj delovnih dneh. Prav tako smo v nekaj dneh dobili ve kot 700 odgovorov, ki smo jih z navedenim orodjem zelo hitro analizirali."

Mantis d. o. o.

 

 

"spletno stran 1KA bi priporoala vsem, ki se podajajo na pot raziskovanja preko internetnih medijev. tudi kot zaetniku mi je uspelo samostojno vnesti anketo in tudi popravljati napake pri vnosu in kreiranju ankete."

A.P., Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto

 

 

"Uporabno zelo!"

Kranj

 

 

"Zelo dobro, praktino, razumljivo in enostavno."
Anja Mihevc

 

 

"V tudijske namene smo z ekipnimi kolegicami iskale hitro in uinkovito orodje, za pridobitev podatkov, ki so bili uporabljeni pri nai raziskavi. Ker smo imele malo asa smo se odloile za spletno obliko ankete, katero se nekako najhitreje "raziri" med ljudi. 1ka orodje je preprosto orodje, na njem se lahko znajde brez kaknega vejega znanja. Zelo prav seveda pride analiza podatkov, v obliki statistike in grafov, ki so lepo oblikovani, kar je najpomembneje, podatki so tudi popolnoma pravilno izraunani. S timskimi kolegicami smo bile navduene in e bomo e kdaj potrebovale takno orodje, bo 1ka gotovo naa ponovna izbira."

S. M., DOBA fakulteta Maribor

 

 
"V svojem timu smo v okviru svojega predmeta dobili nalogo anketo postaviti v spletnem okolju. S kolegi smo bili kar malce v dilemi, saj nihe od nas prej e ni imel izkuenj z izdelavo spletne ankete. Izvedeli smo, da lahko anketo oblikujemo na spletni strani https://anketa.nijz.si/. Najprej sem si malce ogledal okolje in pisna navodila, nato pa sem kar odprl eno od monosti e predpripravljenih spletnih anket. V cca pol ure sem anketo izdelal s tremi razlinimi sklopi in tipi vpraanj (skupaj 20 vpraanj zaprtega tipa po Likertovi ocenjevalni lestvici, polodprtega tipa s tremi monimi odgovori in sistemska vpraanja z ve postavkami) in jo hkrati e tudi objavil :-) Izkunja je naravnost pozitivna. Bolj enostavno ne gre, hkrati pa ima veliko monosti tudi bolj zahtevnih oblik. Najbolj pa smo bili navdueni nad samodejno analizo ankete v obliki statistik, grafov oz. tabel, saj je bil izvoz v raunalnik in nao nalogo zelo preprost. Izdelovalcem 1KA samo pohvala za izjemno dodelano ter tudi popolnemu laiku preprosto izdelavo spletnih anket. Zelo priporoam ;-)"

Milan Kotnik, Drutvo gluhih in naglunih Podravja Maribor, tudent DOBA fakulteta Maribor
 
 

"Uporabno uinkovito orodje, ki mi nudi hitro izdelavo vpraalnika in kar je pomembno, hitra in uporabna preprosta analiza. Hvala za va trud"

Branko Kumer, olski center Ptuj

 

 

"Glede na to, da sem se s spletnim orodjem 1KA za izdelovanje anket sreala prvi in bila posledino malce nerodna pri oblikovanju ankete, sem z orodjem zelo zadovoljna. Definitivno ga bom uporabila za naslednje studijske predmete. ;)"

Dijana H., DOBA fakulteta Maribor

 

 

"Glavni argument je, da je to enostavno brezplano orodje, ki ponuja vsaj meni ve kot dovolj. "

Simon Konenik, olski center Velenje

 

 

"1KA, orodje, brez katerega si ne predstavljam izdelave projektne naloge. Ne le, da mi je privarevala as, ki mi je zelo pomemben, temve vse analize, statistike in grafi so mi bili na voljo. Spreminjali so se ob vsakem na novo dodanem anketirancu. Enkratno! Si bom kar sposodila besede soolca o 1KA: "tale anketna stran, ki si jo nala je vrhunska...sem jo veraj zveer malo raziskoval, ima ful monosti" ! Res vse pohvale in iskrena zahvala!"

Lidija Arti Posilovi, DOBA fakulteta Maribor

 

 

"1KA je super, z njo sem si res zelo pomagal."

T. M.

 

 

"Izdelovanje ankete je preprosto, predstavitev navodil v video obliki pa je kvalitetna, razumljiva in preprosta. Uporabo spletne aplikacije bi priporoil vsem. "

N. N.

 

 

"Z uporabo 1KA je izdelava ankete zelo preprosta, e posebej zaradi video vodiev, ki te vodijo skozi postopke. Dobljeni rezultati so zelo pregledni in enostavni za nadaljnje analize. Ve mi je bilo, da sem na koncu izdelanega vpraalnika prejela nekaj napotkov in nasvetov kako izboljati anketo, da bo za anketirane privlaneja. Skratka, priporoam :)"

T. B.

 

 

"Z izdelavo ankete sem bila zelo zadovoljna, anketa se izdela zelo hitro in enostavno."

Fakulteta za turistine tudije

 

 

"Z 1KA sem zelo zadovoljna, ker mi omogoi veliko hitreje in dobro obdelavo podatkov, priporoam jo vsem tudentom pri raziskovalni nalogi, pa tudi tistim, ki delajo raziskavo e v organizacijah."

L. K., Visoka ola za upravljanje in poslovanje Novo mesto

 

 

"Uporaba strani 1ka je zelo koristna, hkrati pa je izdelava anketnega vpraalnika enostavna, hitra in jasna. Vsekakor priporoam!"
Sandra Horvat, Vija strokovna ola za gostinstvo Maribor

 

 

Pozdravljeni, pri pisanju diplomske naloge sem izdelala tudi anketni vpraalnik. Ker nisem bila vea o spletnih anketah, sem povpraala "strica Googla" in nakar sem naletela na vao spletno stran. Bila sem preseneena in zelo vzhiena, saj sem se zelo razveselila dela v takem programu, saj ti vse svetuje, kako sestaviti vpraanja in celoten videz ankete. Najbolj pa sem bila vesela statistike in grafov, saj mi je prihranilo ogromno dela in asa. Zahvaljujem se vam za pomo in sem prepriana, da se bom v primeru potrebe spet obrnila na vao stran :) Lep pozdrav. "

J. S.

 

 

"Odlino orodje za izdelavo spletnih anket"

M. S., Fakulteta za upravo

 

 

"Najbolja in najbolj enostavna brezplana anketa."

Miha S.

 

 

"Nadvse uporabna spletna anketa. Tudi ekipa za pomo je na voljo, ki mi je aurno odgovorila. Najlepe hvala, da lahko delam ankete, ki niso enostavne na enostavneji nain."

Natalija Poivalek, Filozofska fakulteta Maribor

 

 

"Izjemno uinkovito orodje za pripravo kakrne koli ankete."

olski center Nova Gorica

 

 

"Izjemna uporabnost in predvsem brezplana uporaba sta me prepriala za uporabo 1KA tudi v prihodnje!"

Univerza na Primorskem

 

 

"Enostavno, hitro, uinkovito. Priporoam vsem."

Analitik v javni upravi

 


Februar 2014
 

"Razmeroma enostavna za izdelavo, dobro deluje, rezultati pregledni. Dobi kar rabi."

M. S.

 

 

"Priprava ankete je enostavna in intuitivna, kljub temu pa ne izgublja kompleksnosti funkcij. Vmesnik je vedno korak pred tabo in ti ponuja ravno tiste monosti o katerih si razmiljal. Edina "teava" je, da vasih dolgo ie kakno od zahtevnejih nastavitev, na koncu pa jo seveda najde tik pred nosom, na najbolj vidnem mestu."

A. S., tudij psihologije, Filozofska fakulteta Ljubljana

 

 

"Zelo dobro."

N. N.

 

 

"Super je!"

Nea Lipanje, portno drutvo poSKOKec

 

 

"Preprost za uporabo, tudi za take, ki nis(m)o najbolj vei in spretni z anketami. Zelo uporabni in "v pomo" so video vodii, ki te res jasno in enostavno vodijo skozi program. Priporoam!"

K. M., Filozofska fakulteta Ljubljana

 

 

"Orodje za izdelavo anket 1KA je zelo enostavno za uporabo, ponuja tevilne monosti, skratka - priporoam."

Branka Boank, Nacionalni intitut za javno zdravje OE Ravne
  

 

"Izdelava ankete preko spletne aplikacije 1KA je zelo enostavna in jo priporoam vsakemu laiku na tem podoju."

N. N.

 

 

"Bila sem zelo zadovoljna, ker je enostavna in hitra za uporabo. Ima tudi vse potrebne dodatke. Pa tudi analize so zelo uporabne."

Mateja Grah, Ekonomska ola Murska Sobota, Vija strokovna ola

 

 

"Aplikacija mi je zelo ve, samo mogoe, na zaetku ko jo e ne pozna, se kar malo izgubi ker je toliko enih monosti, funkcij....Drugae bi pa e pohvalila video filmke in pa to da je free, kar je tudi velik plus:)"

Tea .

 

 

"Zelo uporabna spletna aplikacija za izdelavo in analizo anket."

Gea College

 

 

"Za 1KA nikoli ne bi izvedela, ali nam tega ne bi povedal predavatelj na visoki oli. Vedno sem se bala, da bom imela ob koncu olanja teavo z izdelavo anket. Sama namre nimam prav veliko tehninega znanja in bi vse morala delati na roke. Obudovala sem ankete, ki so jih drugi tudentje poiljali na moj mejl. Sedaj pa tudi jaz znam napraviti spletno anketo in me ni ve strah diplome. Zares hitro, enostavno, praktino je z 1KA!"

Mojca E., Visoka ola B&B, Kranj

 

 

"Z orodjem 1KA izdela anketo enostavno, jo ima monost prilagajati in oblikovati popolnoma po svoji volji. Bistvena prednost pa je distribucija in nadzor nad reevanjem in dospelosti reenih anket. Kar pa je najpomembneje, pa ni potrebno izvajati pregleda anket in analize. Vsakemu, ki bi me pozval, da mu pomagam sestviti anketo bi mu svetoval spletno izdelavo z orodjem 1KA."

Lp, Mitja Jeras

 

 

"Res uporabna in user prijazna aplikacija"

A. L.

 

 

"Preprosta pot do brezplane storitve."

I. H., Pedagoka fakulteta

 

 

"Neverjetno prirono. Zakon, ker je zastonj. "

iga Kraevec, Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"Izvrstno in brezplano orodje za oblikovanje raznovrstnih anket za vse nivoje zahtevnosti!"

N. N.

 

 

"Hitro in strokovno sledenje pridobljenih podatkov pri anketiranju!"

Dejan Skodi, Biotehnika fakulteta, Oddelek za ivilstvo

 

 

"1KA smo preizkusili v 1. izpitnem obdobju in smo z rezultati zelo zadovoljni. Predvsem beleimo velik prihranek pri obdelanem asu."

dr. Sreko Natek, Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije

 

 

"1KA smo vkljuili v dva mednarodna projekta, v enem za izvedbo ankete v 6 dravah, v drugem projektu pa bomo z njeno pomojo ustvarili skupno podatkovno bazo kljunih akterjev."

dr. Valerij Dermol, Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije

 

 

"Program zelo dobro podpira razvoj vpraalnikov v mednarodnih raziskavah, v katere so vkljueni raziskovalci iz razlinih drav, hkrati pa podpira tudi uinkovito mednarodno diseminacijo rezultatov raziskovalno-razvojnih projektov ."

dr. Valerij Dermol, Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije

 


Januar 2014
"Enostavno za uporabo in zelo uinkovito orodje tudi za tiste, ki tega nismo najbolj vajeni. Priporoam"

Anton Travner

 
 

"1KA je zelo koristen pripomoek za zbiranje informacij doloenega kroga ljudi. Uporaba je enostavna, rezultati pa so jasno prikazani. Pripomoek je sluil v slubene namene in ga bomo z veseljem spet uporabili."

N. N.

 

 

"Zelo enostavno in v smislu "what you see is what you get"!"

Gaper Janigaj, Biotehnika fakulteta, Intitut za mlekarstvo in probiotike, Univerza v Ljubljani

 

 

"Zelo dobra in hitra"

Emil

 

 

"Uinkovita spletna aplikacija."

Geografski intitut Antona Melika 

 

 

"S spletnim orodjem sem zelo zadovoljen, saj omogoa hitro in preprosto anketiranje. Vgrajeno analiziranje pa omogoa hitro in uinkovito analizo."

N. N.

 

 

"Prvi sem izdelovala spletno anketo. Pri izdelavi nisem imela nikakrnih teav. Zagotovo se bom v naprej e posluevala tega spletnega programa."

N.N.

 

 

"Orodje je zelo enostavno za uporabo, zelo hitro in profesionalno sem lahko oblikovala svojo anketo. Ponuja ogromno monosti pri samem ustvarjanju. Spremljanje in analiza ankete e nikoli ni bila bolj enostavna. Glede na to, da sem lahko anketo anketirancem posredovala tako po mail-u kot po FB-ju je bil odziv zelo velik e po enem dnevu objave. Pohvale z moje strani."

Jadranka Janev, B2 d. o. o.

 

 

"estitam celotnemu teamu. Izjemno uporabna aplikacija, ki se lahko primerja z drugimi podobnimi. Kot uporabnik, ki 1ka uporabljam e dalj asa, sproti ugotavljam kako se razvija v odlino orodje. Le tako naprej."

N. N.

 

 

"Meni je super! Hvala, ker je brezplana!"

Tanja Simoni, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Hitro, zanesljivo orodje za izdelavo spletnih anket ter zelo praktino. Zelo sem zadovoljen."

Damjan Dolinek, Fakulteta za turistine tudije Portoro – Turistica, Univerza na Primorskem

 

 

"1KA je zelo koristen pripomoek za zbiranje informacij doloenega kroga ljudi. Uporaba je enostavna, rezultati pa so jasno prikazani. Pripomoek je sluil v slubene namene in ga bomo z veseljem spet uporabili."

N. N.

 

 

"Pri izdelavi raziskave sem se znala v asovni stiski, zato mi je 1KA prila zelo prav, objava linka je v hipu prinesla pozitivne rezultate, v dveh dneh sem dobila eleno tevilo anket, najbolj vano pa je to, da sem z obdelavo ankete prihranila ogromno asa, ker je to namesto mene storila 1KA ;) Hvala."

Iva S.

 

 

"Izjemno uporabno orodje in precej intuitivno za izdelavo spletne ankete. Pohvalno - omogoa vejezinost."

Simon Javornik

 

 

"Zelo sem zadovoljna z anketo in celotnim sistemom 1KA. Hitro, kakovostno najbolji del pa je ta, da samo prenese poroila in grafe! super :)"

Nina B., Fakulteta za turistine tudije Portoro – Turistica, Univerza na Primorskem

 

 

"Super orodje za izdelavo spletnih anket - priporoam!"

T. Z.

 

 

"Na hiter in enostaven nain sem izdelala anketo. Hvala vam :-)"

N. N.

 


December 2013

"Z izdelavo ankete preko 1KA sem bila zelo zadovoljna, ker je bila precej preprosta in zanimiva izdelava ankete."

N. G., Vija strokovna ola Postojna

 

 

"Za 1KA sem izvedela na fakulteti UP FT. Profesor nam jo je lepo predstavil, tako da nisem imela nikakrnih teav pri sestavi anketnega vpraalnika in znala sem se tudi takoj, brez iskanja."

P. Iskra, Fakulteta za turistine tudije Portoro – Turistica, Univerza na Primorskem

 

 

"Z 1KA sem zelo zadovoljen, kajti je hiter, preprost in zelo priroen nain za izdelavo anket. Definitivno bi 1KA priporoil prijateljem in tudi sam jo bom v nadalje uporabljal, e bo to potrebno."

B. K., Evropsko sredie Maribor

 

 

"Ustvarjanje anket z 1KA je super enostavno. Resnino sem vesela, da sem naletela na to orodje, ki mi bo pomagalo pri izboljanju storitev podjetja. Hvala 1KA!"

Mateja, Somnium Spa

 

 
"Super, uinkovito in enostavno. Odlina pomo pri tudijskih projektih :)"

T. D., Ekonomska fakulteta Ljubljana

 
 

"Ponuja veliko opcij za razline potrebe uporabnikov."

Petra G., Ekonomska ola Celje, Visoka ola

 

 

"Anketo sem prvi oblikovala na spletu, vendar je bilo to zaradi 1KE zelo enostavno. Tudi podatki so bili zbrani veliko hitreje, kot s papir-svinnik anketami."

N. E., Filozofska fakulteta

 

 

"1KA je zelo dobra zadeva, saj e ne elite nositi anket od osebe do osebe, to lahko naredite ravno na tej spletni strani. Anketo je zelo preprosto narediti, program ti seteje vse rezultate, oblikuje grafe, lahko naredi tudi analize. Anketo lahko poilja prijateljem na Facebooku preko emajla in je zelo dobra zadeva, e se ti mudi z opravljanjem ankete"

A. T., Fakulteta za upravo

 

 

"1KA je, kot ima v naslovu prva (1A). Hitro sem se jo nauila tako, da jo priporoam tudi tistim, ki se do zdaj niste lotili anketiranja v takni obliki. Prihranek asa za analize pa lahko uporabite za novo zahtevnejo pripravo novih anket, ki vam bodo dodatno pomagale pri raziskavah."

Mojca Skale, Fakulteta za upravo

 

 

"Svojo anketo za diplomsko nalogo sem obdelala kar v 1KA, ki mi je bila v zelo veliko pomo. Prila sem do hitrih in tonih rezultatov. Tudi v slubi mi pride zelo prav. Hvala vam!"

Melanija

 

 

"Hvala za vso pomo in vse pohvale za va "help" center - hiter in uinkovit odziv, ki bi lahko bil zgled mnogim podjetjem."

Darijan Matevski
 

 

"Pregledna in uporabna. Anketo mi je uspelo postaviti v roku nekaj ur, zdaj pa e vedno opazujemo, kako se pridno nabirajo podatki :)."

Sabina Frankovi, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

"Najbolja stran za izdelavo spletnih anket!"

N. N.
 

 

"Izredno uporabna aplikacija. Hiter vnos podatkov, preprost pregled in monosti urejanja podatkov. Hitra in nadvse uporabna orodja za statistino analizo podatkov ter hitro interpretacijo rezultatov raziskave. Orodje uporabno tako na podroju klasinega anketiranja kot tudi za uporabo pri delu s podatki, ki ne izvirajo iz anketiranja oseb (npr. popisi znailnosti divjih odlagali, turistinih objektov ...)"

Gregor Kovai, Univerza na Primorskem

 

 

"Izdelava ankete preko 1KA je hitra in enostavna, rezultati ankete so takoj na razpolago in jih pregleda in obdela enostavno! 1KA je super."

Tina tepec, Leila-Vija strokovna ola

 

 

"Izkunja z aplikacijo 1KA je zelo pozitivna, saj je orodje enostavno za uporabo in se brez problemov znajde. e pa e pride do teav, pa je na voljo veliko raznih prironikov in drugih monosti za pomo. Aplikacijo bi vsekakor priporoala vsem, ki si elijo izdelati kvalitetno anketo. "

Polona Jericijo, Fakulteta za drubene vede

 


November 2013

"Spletno anketo sem delal prvi, za 1KA sem izvedel od strica ki je imel e izkunje s tem, zelo je preprosta in vse se da narediti v njej, super je ker je v slovenskem jeziku, jo priporoam vsem ki bi radi naredili odlino spletno anketo! :D"

Grega Sabolek

 

 

"Preprosto, profesionalno in uporabno, to je 1KA."


Valentina Jot Leer
 

 

"Izdelava anket in obrazcev je enostavna in hitra. Uporabniki vmesnik ponuja ogromno monosti. Predvsem sem vesel monosti selektivnega obveanja tako urednikov, kot tudi anketirancev. Pri mojem delu zelo dobrodola stvar."


Matej Podsedenek, Splona bolninica Celje
 

 
"1KA se mi zdi enostavna za uporabo, pregledna je in kar se tie sestave vpraalnikov (analiz e nisem delala) pokriva vse potrebe uporabnika. Mogoe bi dodala le to, da bi bilo fajn imet monost tudi do vnaanja vpraanj med vpraanji (e si kakno izpustil in bi jo naknadno dodal... - ali pa jaz nisem nala te opcije). Sicer pa sem zelo zadovoljna. "

Gojkoek, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
 
 

"1KA je enostavno, razumljivo in zelo uporabno orodje za izdelavo spletne ankete in analizo podatkov. Glede na to, da prej nisem imela niti potrebe niti izkuenj za izdelavo spletne ankete in analizo podatkov, sem bila zelo pozitivno preseneena nad preprosto uporabo, ki je lahko e preprosteja ob uporabi video vodia. Enostavno simpatino in uporabno!"

Brigita Rataj, znanstveni magisterij, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

 

 
"1KA je enostavna za uporabo, uporabljala sem jo prvi in sem se hitro znala pri postavljanju vpraanj in if stavkov. Hitro deluje, ve mi je, ker je monost predogleda ankete in ele potem dejanska objava ankete. Super je!"

M. K., Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

Oktober 2013
 

"Najprej sem bila nezaupljiva, saj nisem vedela, kaj bo ratalo, potem ko sva se pa spoznali, pa je postala stvar enostavna in zabavna"

M. R.

 

 

"Simpatino in prijazno orodje. Za zdaj sem z 1KA naredila preprosto anketo, tako da e nisem izkoristila vseh monosti. Z veseljem bom odkrivala dalje."

Danua kapin, Center RS za poklicno izobraevanje 

 

 

"Izdelava in anali anket v 1ka mi je bila v veliko pomo."

Joek pilak, S. P.

 

 

"Anketni sistem 1KA je izredno enostaven za uporabo, pregleden in zelo logino podprt z video vodii. Priporoam ga vsem, ki elijo resno delati z anketnimi sistemi. Uporabljal sem e tevilne druge sisteme, vendar pri obdelavi v SPSS prej ali slej naleti na konkretne teave. Tukaj zadeva funkcionira brez problemov. Le tako naprej. Razmiljamo celo o uporabi lastne namestitve 1KA spletnega sistema."

Kristijan, Zavod Antona Martina Slomka 

 

 

"Vsestransko uporabna tudi za "trde" druboslovce, z lepo izdelanimi navodili."

D. L., psihologija, Filozofska fakulteta Maribor

 

 

"Program 1KA redno uporabljam pri raziskavah, saj omogoa hitro in enostavno kreiranje vpraalnikov. Super funkcija je tudi ta, da omogoa obdelavo podatkov, s imer pridobimo na asu. Super zadeva in e zastonj!"

K. S., Fakulteta za drubene vede

 

 

"Z uporabo spletnega portala za izdelavo anket sem izredno zadovoljen je preprost in zelo uporaben za izdelavo anket. V prihodnje ga imam e namen uporabiti in ga priporoam tudi drugim."

Tadej Kolenc, Vija strokovna ola Izraz

 

 

"S spletnim orodjem 1KA sem zelo zadovoljna, prek njega sem naredila diplomsko raziskavo."

Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo

 

 

"Preprosto in uinkovito orodje."

L. K., Filozofska fakulteta

 

 

"OK"

J. K.

 

 

"Zelo priporoljivo za javni sektor."

N. N.

 

 

"Zelo dober program za izdelavo ankete. Preprosto in hitro."

N. N.

 

 

"Empirini del diplomske naloge sem s pomojo 1KA spletne ankete naredila v enem tednu:)"

Vilma Knez, IC Erudio

 

 

"Do sedaj sem zadovoljna. akam pa e, da bom izpeljala svojo anketo."

N. N.

 

 

"1KA je super, enostavna in hitra monost za izdelovanje anket. Preizkusite jo e vi."

T. K., O Krie

 


Avgust 2013
 

"Uporabo 1KA priporoam vsem, ki elite narediti anketo. Je hitro, preprosto in natanno orodje. Hvala."

K. L., Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije

 

 

"Super zadovoljna z enostavnostjo in preglednostjo izdelave in analize ankete za diplomsko nalogo!"

N. G., Fakulteta za management Koper

 

 

"Spletno orodje 1KA je super za izdelovanje in analiziranje anket za seminarske in diplomske naloge. "

B. A.

 

 

"Zelo dobra anketa"

N. N.

 

 

"Izkunja z 1KO je zelo pozitivna. Dokaj preprosta za uporabo. Moram pa priznati, da sem imel sreo da je moja punca to e od prej obvladala in mi nudila marsikateri nasvet!"

Jot Kokalj, MF Ljubljana  

 

 

"1KA sem uporabila za izdelavo ankete za diplomsko nalogo in bila zelo zadovoljna saj je preprosta za uporabo in ima veliko uporabnih funkcij."

Mevla Zukanovi, Fakulteta za komercialne in poslovne vede

 

 

"1KA mi je zelo pomagala v izvedbi raziskave, administratorji so strokovni in z veseljem pomagajo."

Ljubo Poles, doktorski tudij, Zakonska in druinska terapija, Teoloka fakulteta

 


Julij 2013
 

"Super je"

N. N.

 

 

"Hitro, preprosto, uporabno"

Tatjana utari

 

 

"Za svojo prvo spletno anketo sem izbral 1KA. Sprva me je bilo strah, da bodo zadeve zelo zapletene, da se ne bo mogoe znajti, da se bodo rezultati izgubili ali da jih ne bo mogoe izvoziti v SPSS obliko in jih obdelati. Strahovi so bili odve. Orodje je zelo enostavno in uinkovito. Povsod so tudi navodila, tudi sam postopek izdelave in testiranja, ter nato objave in analize podatkov je zelo priroen. e elite preprosto, hitro in zanesljivo orodje za izvedbo svoje raziskave se posluite 1KA."

Ignac Navernik, DOBA fakulteta Maribor

 

 

"Z uporabo 1KE sem zelo zadovoljna, edina stvar, ki me je motila, je ta, da se ni dalo pri vseh vpraanjih uporabiti enake pisave, nikakor mi je ni elelo spremeniti. Do sedaj sem naredila dve anketi, pri prvi teh teav nisem imela. Ve mi je, ker naredi analizo podatkov, ki jih z lahkoto izvozi v SPSS program. Vse pohvale, vem, da jo bom uporabila e kdaj."

M. .

 

 

"Super, fajn."

T. L., Filozofska fakulteta

 

 

"Super orodje. Ponuja vse potrebne funkcije in je enostavno za uporabo."

M. K., Fakulteta za drubene vede

 

 

"Preprosto in hitro se da izdelati anketo."

Mia Mohar, olski center Kranj

 

 

"Pozitivna izkunja, potrebovala sem hitro narejen spletni vpraalnik in razumljivo dostopne informacije ter interpretacijo rezultatov, kar mi je vaa aplikacija omogoila. Zelo pohvalno!"

Tina Matii, akademija za glasbo Ljubljana

 

 

"Enostavna, razumljiva in dostopna tudi neizkuenim."

V. G., Pedagoka fakulteta Koper

 

 

"1ka je super za izdelavo vpraalnika. Je enostavna za uporabo in omogoa enostavno in hitro zbiranje elenih informacij za raziskavo, enostavno in hitro tako za tiste, ki raziskujejo, kot tiste, ki sodelujejo pri raziskavi. Skratka SUPER stvar, vse pohvale!!!!!!"

Pedagoka fakulteta Koper, Univerza na Primorskem

 

 

"1KA je super uporabna monost za izdelavo ankete. Predvsem prikaz podatkov mi je zelo ve. "

B. O. O Ferda Vesela entvid pri Stini, Virtualna Bradaviarka

 

 

"1KA se je izkazala za presenetljivo uinkovito orodje pri obdelavi spletnih anket. Bolje, kot sem si mislil. Vse analize sem opravil kar online. Vrhunsko."

N. .

 


Junij 2013

"Zelo sem zadovoljen z 1ko. Priporoam vsem. Jo bom uporabil tudi za diplomsko delo!"


Tadej F., Fakulteta za upravo
 
 

"Zelo mi je bilo ve, saj sem hitro izdelala anketni vpraalnik."

N. N.

 

 

"Zelo uporabno, narejeno za telebane in kot tako za nezahtevenega uporabnika odlino orodje."

Tenika zveza Slovenije

 

 

"Pozitivno."

M. R.

 

 

"Ve mi je, da pri 1KI enostavno naredi anketo, poleg tega nima teav z analizo slednje! Super je!"

Alja Breko, Fakulteta za humanistine tudije Koper

 

 
"Super"

iva Likozar

 
 

"S pripravami anket nimam mnogo izkuenj. Z uporabo sistema 1ka sem zadovoljen, mislim, da je na dobri poti, da postane standard, e posebno, e ga bodo sproti nadgrajevali glede na tehnoloke novosti."

Univerza v Ljubljani

 

 

"Prvi sem uporabljala spletno anketo, a sem se kljub temu brez teav znala. Razen malenkosti (npr. oblikovanje pisave) je vse teklo gladko, navodila so enostavna in jasna."

Maria Bizjak, 2. stopnja (novinarske tudije), Fakulteta za drubene vede

 

 

"Poskusila sem s terenskim anketiranjem in zelo zelo poasi "nabirala" ankete. Prvi zadetek na Googlu za 'spletna anketa' me je pripeljal na 1KO in e analiziram rezultate. :-)"

T. Ora

 

 

"Odlina aplikacija! Zelo prav mi je prila pri analizi za diplomsko delo ..."

Mihael Travnikar, Naravoslovnotehnika fakulteta

 

 

"Izdelava ankete je bila hitra in preprosta. Orodja za analizo podatkov so zelo razumljiva - priporoam!"

Marin Stani

 

 

"Odlino spletno orodje za izdelavo in analizo anket."

. ., Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

"1ka je zelo uporabna, enostavna za uporabo. Anketo sem pripravila brez pomoi, na zaetku sem se malce lovila, vendar sem hitro ugotovila sistem. Analiza je z 1ko zelo enostavna. "

Sara Peklaj, Fakulteta za drubene vede

 

 

"1ka mi je bila ve, predvsem zaradi enostavne izdelava ankete in vseh analiz podatkov."

S. Z., Fakulteta za organizacijske vede

 


Maj 2013
"Super, hitra za poiljanje, brez strokov poiljanja"

Visoka ola za zdravstvo Novo mesto

 
 

"Zelo uporabna, enostavna, dostopna, skratka profesionalno izdelana"

Branka Simoni, podiplomski tudij, Fakulteta za komercialne in poslovne vede Maribor

 

 

"Svojo prvo spletno anketo sem zalo uspeno naredila s pomojo 1KA, nisem je sicer e objavila,vendar do sedaj vse v redu."

Vlasta Vatovec, B2, Ljubljana

 

 

"Zadovoljna z delovanjem 1KA!"

N. N.

 

 

"Super izkunja in super orodje. Priporoam vsem, saj omogoa preprosto zbiranje in obdelavo podatkov."

Urka Hictaler, Fakulteta za raunalnitvo in informatiko

 

 

"Sem zadovoljna z uporabnostjo spletne ankete."

N. N.

 

 

"Orodje 1KA je odlino orodje za spletno anketiranje. Predvsem je pohvalno, da omogoa module, za katere druga sorodna spletna orodja zahtevajo plailo."

Tadej Beoanin, Mladinski svet Ajdovina

 

 

"Odlina aplikacija, omogoa zelo dober pregled rezultatov, bistveno bolja kot druga orodja za izdelavo spletnih anket :)"

Nihada Prnjavorac, tudentka, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

 

 

"Enostavna uporaba, super prikaz in analiza rezultatov! Neomejena koliina reenih anket,... Skratka toplo priporoam vsem!"

A. C., Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"Bila sem nadvse zadovoljna z 1KA, sicer sem to orodje uporabljala prvi, vendar od sedaj bom verjetno neprestano, saj mi prihrani toliko e tako dragocenega asa."

Polona Dolar, Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije

 

 

"1KA je zelo enostaven nain za sestavo anket. e ob prvi uporabi, brez predhodnega poznavanja in prebiranja pomoi, sem lahko izdelal e zelo dobro anketo."

Botjan G. , Ambit d. o. o.

 


April 2013

"Za uporabo 1KE sem se odloila na priporoilo prijateljev. Orodje je preprosto, nudi veliko razlinih opcij, vpraanja lahko popravlja, kadar hoe, predvsem pa mi je ve preglednost podatkov. Podatke lahko spremljam med samim anketiranjem, vidim sproti vse izraune, tako da ob koncu anket ni pretiranega dela. 1KO zelo priporoam!"

Vesna K., Mednarodna fakulteta za drubene in poslovne tudije

 

 

"Preprosta uporaba, ve mi je, ker lahko v anketo vkljui slike, na splono mi je zelo ve. "

D. ., Naravoslovnotehnika fakulteta

 

 

"Jaz sem uporabila 1KA, zato ker sva s soolko delali raziskovalno nalogo in naju je zanimalo mnenje vrstnikov o najini izbrani temi. zato sva se odloili, da bova naredili spletno anketo na 1KA. Meni se je to zdela zelo hitra in enostavna reitev, namesto da bi tiskali, fotokopirali, teli rezultate itd. odziv na anketo je bil super. anketno sva tudi zelo hitro naredile brez teav, tako da jo res priporoam. Tudi kar nekaj vrstnikov me je spraevalo o tej spletni strani in sem jo priporoila, saj je po mojem mnenju super! :)"

T. J.

 

 

"1KA je bilo moje prvo orodje in izkunja izdelave spletnega anketnega vpraalnika nasploh in z njim sem izredno zadovoljna. Moje mnenje je bilo, da je izdelava precej kompleksna in sem se ravno iz tega razloga izdelavi vpraalnika na taken nain izogibala. Sedaj, ko vidim, kako praktino je pa sem izjemno navduena. Pri izdelavi nisem imela nikakrnih teav, nasprotno, celo zabavala sem se in tudi v bodoe bom 1KO zagotovo e uporabljala."

M. ., Univerza na Primorskem

 

 

"Super izkunja. e bom v prihodnje izdelovala ankete, bom zagotovo uporabila 1ko. Predvsem mi je bilo ve to, da ni omejitev glede tevila vpraanj."

L. V., Ekonomska fakulteta v Ljubljani

 

 

"Enostavna, a vendar pestra izbira monosti pri sestavi spletnega anketnega vpraalnika 1KA, sicer se zna vasih malo zatakniti uporabniki vmesnik, toda splono gledano deluje zanesljivo; tako da lahko sklenem, da je odlino orodje zame, za tudij... "

D. L., Fakulteta za port

 

 

"Najbolja!"

N. N.

 

 

"Programska oprema 1KA ima zelo enostavno logiko uporabe, zato jo uporabnik lahko zelo hitro razume in zane njeno uporabo. e posebej nazorna so video navodila, ki so me hitro in brez dodatnih vpraanj pripeljala do odgovora."

N. N.

 

 

"Prirono je ... drugega pa ne poznam"

Janja Petric, Naravoslovnotehnika fakulteta

 

 

"Spletna stran 1KA.si je super, ker lahko hitro in enostavno izdela spletno anketo. Adijo, gore papirja ter ure in ure, porabljene za pretevanje odgovorov in statistino obdelavo podatkov! Od sedaj naprej za izdelavo anket uporabljam spletno stran 1KA.si! :)"

Tina Gros, B&B izobraevanje in usposabljanje, B&B d. o. o.

 

 

"Uporabno, lahko nauljivo orodje"

Fakulteta za drubene vede

 

 

"Preprosta in hitra. :)"

I. K., Visoka ola za zdravstvo

 

 

"Preprosto, hitro, iznajdljivo. Super :)"

Tina Birk, Fakulteta za turistine tudije Portoro – Turistica, Univerza na Primorskem

 

 

"Hiter in pregleden nain priprave ter zelo primeren program za izdelavo zahtevnejih vpraalnikov. Odlien pregled rezultatov ter hitro in sprotno analiziranje podatkov. Priporoam :)"

S. B., Ekonomska fakulteta v Ljubljani

 

 

"1ka je enostavna za uporabo"

Tanja R., Ekonomska fakulteta

 

 

"Spletna anketa je preprosta za uporabno. Nisem imela vejih teav. Priporoila bi jo drugim."

N. N.

 

 

"Enostavno, hitro in uinkovito. Brez zapletov. "

N. N.

 

 

"Hvala 1KI za udovito orodje, ki je prava pomo pri anketiranju."

Duan Podpean, Fakulteta za management, Univerza na Primorskem

 

 

"Primerno orodje ne le za zahtevno znanstveno analizo, ampak tudi za 'zgolj' strokovne analize (npr. zadovoljstva delenikov v okviru delovanja organizacij). Priporoam. Ve mi je tudi zato, ker je konkurenen slovenski izdelek."

A. B. F., Fakulteta za drubene vede, Univerza v Ljubljani

 

 

"Zelo uporabna anketa z dovolj instinktivno uporabniki elementi, da jo lahko zane uporabljati popoln laik na tem podroju."

N. L., Fakulteta za drubene vede

 

 

"Orodje uporabljam pri vsakdanjem delu in tudi pri zadovoljstvu lanov v svojem drutvu."

Mihael Belja, Petrol d. d., Ljubljana; Prostovoljno drutvo Lahkih nog naokrog

 

 

"Nazorno in razlono prikazano, tako da ni vejih teav pri izdelavi ankete."
Janja B.

 


Marec 2013
"Zelo zelo uporabna stvar, ki prihrani kar nekaj teav z iskanjem anketirancev. :)"

N. N.
 
 

"Izkunja je zelo pozitivna, zato e bom velikokrat uporabil 1KO ..."

M. P., Zavod Antona Martina Slomka - dijaki dom Antona Martina Slomka
  

 

"Glede na to, da se ne spoznam toliko na raunalnike, niti mi statistika ne lei, moram izredno pohvaliti anketo, ki sem jo opravila s pomojo 1KA. Brez nje vpraanje, kdaj bi sestavila in posredovala svojo anketo v izpolnjevanje. Hvala 1KA!!!!!"

Karolina krjanec

 

 

"Zelo malo spletnih vpraalnikov obstaja, ki DEJANSKO ti omogoajo polno funkcionalnost brez kaknih bednih restrikcij. Izvoz anketnih odgovorov in ostalih elementov je samo dodatni bonus. Ta aplikacija je dejansko ZASTONJ in brez kaknih neumnih hidden cost."

Damijan Bec, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

 

"Ve mi je, ker je zadeva preprosta in hitro razumljiva. "

Filozofska fakulteta

 

 

"V zadnjih letih sem uporabljal razlina mednarodna orodja, potem pa se je pojavila sodobna 1ka. Ne poznam boljega brezplanega orodja."

Igor Bernik, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru

 

 

"Uporaba 1ke je zelo preprosta in prijetna. Ve mi je, ker je brezplana, zato si lahko vsi pomagajo z njo. Je zanimiva "potomka" natisnjenih anket, saj opravi veino dela namesto mene."

Tjaa Kokalj, Fakulteta za upravo

 

 

"Super stvar! 1ka sproti belei podatke, jih istoasno tudi analizira, na koncu pa lahko vse prenese v Word ali Excel. PRIPOROAM!"

Mojca Moe, Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto

 

 

"Izdelava ankete je zelo preprosta in v kratkem asu se da narediti vpraalnik, kar pri drugih orodjih vzame veliko ve asa. Ena od najpomembnejih lastnosti je, da lahko sproti spremlja razvoj ankete, odziv respondentov in na koncu pridobi vse analize. Zelo sem navduen in z razlogom je 1ka edina prava izbira :D"

Ramiz Alibegi, Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"Enostavna in hitra uporaba orodja omogoa hitre analize, ki jih potrebujem za faks. "

Klara Hribernik, Ekonomska fakulteta

 

 

"Do te faze smo anketo sestavili in poslali vejemu tevilu podjetij v izpolnjevanje. Ta faza je potekala brez teav. Nadejamo se, da bo tako tudi v drugem koraku."

Tomislav Letnik, Univerza v Mariboru 

 

 

"1KA mi je prihranila ogromno asa, ki sem ga sicer porabila za analizo anket in omogoila, da sem odgovore dobila izjemno hitro."

Sonja Krape, Elektrotehniko - raunalnika strokovna ola in gimnazija Ljubljana (Vegova)  

 

 

"1KA je zelo enostavna in uporabna spletna stran za izdelavo anket."

olski center Velenje, gimnazija

 

 

"1KA je idealna za izdelavo bolj zahtevne oz. kompleksne ankete na preprost in hiter nain."

S. K., Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani

 


Februar 2013

"1KA mi je zelo pomagala oz. mi e pomaga pri anketiranju precej velikega delea spraevancev. Menim, da bi bilo veliko ve dela, e bi ankete natisnila in jih neposredno razdelila. 1KA je res zelo prirona spletna stran, e posebej, e zbirate rezultate za kakno seminarsko nalogo ali kaj podobnega."


N. H., Gimnazija Franca Mikloia Ljutomer
 
 

"1KA mi je zelo pomagala pri izdelavi seminarske naloge, kjer sem morala anketirati veje tevilo oseb. Zbrani podatki so bili zelo dobro prikazani in so mi bili v veliko pomo v nadaljnjem izdelovanju seminarske naloge. To spletno stran bi z veseljem priporoila e ostalim."

A. A., olski center Celje, Srednja ola za kemijo, elektrotehniko in raunalnitvo

 

 

"1KA omogoa hitro in uinkovito izdelavo spletnih anket. Spletno orodje tee odlino, ponuja mnoge funkcije, ki omogoajo sestavo anketnika na podlagi odgovorov in zato anketnik ostane tudi zelo pregleden. Zelo sem zadovoljen in jo bom v prihodnosti zopet uporabil!"

Ale Papi, olski center Celje

 

 

"Enostavno in prijetno delo z 1ka in statistika postane nekoliko prijazneja."

Marta Jenko

 

 

"Nekaj asa je trajalo, da sem dojel, kako vstaviti slike v anketo, preostanek dela pa je bil presenetljivo lahek, saj sem celotno anketo sestavil v enem samem popoldnevu."

Klemen Lindi, Biotehniki izobraevalni center Ljubljana, ivilska ola

 

 

"Odlino orodje za izdelavo anketnih vpraalnikov! "

Ajda Lah, Anecto d. o. o.

 

 

"Orodje 1KA mi je priporoil prijatelj. Preizkusila sem ga in zadovoljna sem, ker je dovolj razumljiv in praktien, da sem anketo skoraj brez teav izdelala. Zataknilo se mi je pri konnem urejanju oz. oblikovanju, zato sem sem se obrnila z vpraanjem na administratorje 1KA. Odgovor je bil hiter in z njim sem takoj odpravila teavo. Hvala, sem vas priporoila e naprej. Vse dobro tudi v prihodnje."

Mojstrica - Za podporo druinam in starejim, Mojca Gapari S. P.

 

 

"Z uporabo Ankete 1KA sem zelo zadovoljna. Je enostavna za uporabo, ter nudi hkrati hitrost in kvalitetnost ankete. Svojo naslednjo anketo bom zagotovo spet opravljala v 1KA! "

Larisa Leban, tudentka Fakultete za varnostne vede Ljubljana

 

 

"Zelo priporoam uporabo!"

N. N.

 

 

"Hitro in enostavno za uporabo!"

N. N.

 

 

"Statistika ima svoje zakonitosti, sama ne obvladam teh znanj in 1KA mi je zelo, zelo pomagala in prila prav."

Elizabeta Brezovar, absolventka, Pedagoka fakulteta

 

 

"Zelo dobra aplikacija za ankete, ki jih lahko hitro in enostavno izdelam ter posredujem vpraanim ljudem, tudi dobra analiza z nekaj pomanjkljivosti. Sem zelo zadovoljen."

Klemen Cretnik, olski center Velenje

 

 

"S spletno anketo 1ka sem zelo zadovoljna, saj omogoa hitro in enostavno izdelavo spletne ankete s katero lahko v hipu pridobim rezultate in jih nato enostavno analiziram."

Katja temberger, Gimnazija Ilirska Bistrica

 

 

"1KA je super za izdelavo spletnih anket, je lahko izvedljiva, ne povzroa teav, je pregledna in z njo sem zelo zadovoljna. Vedno delam z 1KO :)"

Natalija, tudentka, Fakulteta za komercialne in poslovne vede

 

 

"Odlino."

N. N.

 

 

"Meni je bila 1KA v veliko pomo in bi jo predlagala vsem ki elijo izdelati ankete in jih analizirati."

N. N.

 

 

"Anketa 1KA je ena A anketa:)"

N. N.

 


Januar 2013
 

"Zadovoljna sem s spletno anketo 1ka, ker ti olaja izdelavo vpraalnika, obdelavo podatkov in analizo rezultatov. Navodila so jasna in preprosto napisana in res v pomo nam, uporabnikom."

Natalija Majes, Gimnazija Franceta Preerna Kranj 

 

 

"Enostavno in uporabno orodje!"

Polona Zevnik 

 

 

"Izkunje, ki sem jih imela z 1ko, so predvsem dobre, saj je sama uporaba nezahtevna, vsa orodja pri izdelavi anket pa se da precej hitro nauiti"

N. J., Fakulteta za drubene vede

 

 

"Skozi video vodie, ki so zelo koristni, se z lahko loti izdelave spletne ankete v orodju 1ka. Program je zelo enostaven za uporabo, zato ga priporoam vsem."

Mladen D., Fakulteta za upravo

 

 

"Zelo dobro orodje za izdelavo spletnih anket. Vsekakor bom e vnaprej uporabljal to orodje."

Viktor Zrim, Zdravstveni dom Murska Sobota
  

 

"1KA je zelo koristno in enostavno spletno orodje, ki nam tudentom zelo pomaga pri tudijskih obveznostih!"

Tina, Fakulteta za organizacijske vede

 

 

"1ka anketo sem uporabljala prvi in zagotovo jo bom e kdaj uporabila."

Fakulteta za organizacijske vede

 

 

"V programu 1ka sem izdelala vpraalnik za magistrsko nalogo. Izdelala sem ga hitro in enostavno. Analiz e nisem naredila, ker e akam na odzivnost. Vsekakor vsem tudentom in tudi ostali populaciji priporoam ta program. Hitro in na enostaven nain lahko izdela vpraalnik in hkrati vidi, kakna je odzivnost, saj program vse belei. Super zadeva. Priporoam."

Mateja Grobelnik, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

 

 

"Moja anketa je bila sicer zelo preprosta, sem pa zelo veliko naredila v zelo kratkem asu, zato hvala vam, vse pohvale!"

Mirjam

 

 

"Bilo je super... eprav sama ne prihajam iz stroke, ki bi se preteno ukvarjala z anketiranjem, sem anketo potrebovala za doktorat...ni bila se razposlana, vendar bo v kratkem in menim, da bo precej kvalitetno izvedena...tako da najlepa hvala za to monost"

A. B., Fakulteta za arhitekturo

 

 

"Super se mi zdi, ker pri mojem tudiju zelo velikokrat delamo vpraalnike in 1ka nam omogoa enostavno zbiranje podatkov."

N. N.

 

 

"Spletna stran je preprosta, zato mi je cool!"

M. L.

 

 

"Orodje je praktino. Hitro nauljivo. Prvi vzame nekaj asa, drugi bi zelo hitro naredil anketo."

Janez Logar, Teoloka fakulteta, Zakonske in druinske tudije

 

 

"Enostavna za uporabo, funkcionalna ..."

Damjan tefani, olski center Postojna

 

 

"Imam dobro izkunjo, ve mi je, da so vse analize e narejene."

N. J., Visoka ola za storitve

 

 

"1KA je uporabniku zelo prijazna stran, saj se lahko zelo hitro naui oblikovanja. Tudi e se isti lajk, se, da preko video-vodiev v 10 minutah izvedeti toliko, da se lahko e oblikuje enostavna anketa. Ve mi je monost estetskega oblikovanja besedila, kar lahko potem izpolnjevalcu ankete bistveno olaja prebijanje skozi besedilo! Predvsem pa je dobro, da se da na eno stran ankete umestiti tono doloena vpraanja - sami doloate prelome strani - kar je lahko pri drugih podobnih spletnih straneh onemogoeno! Poskusite, ne bo vam al!"

Tatjana Robi, Biotehnika fakulteta

 

 

"Z uporabo orodja 1KA je spletno anketo mogoe pripraviti hitro in pregledno, saj so predpripravljene oblike v veliko pomo, prav tako orodja za hitre statistike in izris grafov."

A. P., Biotehnika fakulteta, Ljubljana

 

 

"Odlino orodje za izdelavo spletnih anket!"

N. N.

 

 

"Dobro sem se znala, zdi se mi zelo koristna samo nisem znala oz ne vem ali je mono kako dati nad doloen segment vpraanj nek tekst, torej naslov strani oz segmenta (npr izobraevanje, zdravje)"

Fakulteta za drubene vede

 

 

"Zelo dobra spletna stran. Hitro lahko naredi anketo in je zelo preprosto. Ankete, ki jih lahko naredi, so zelo uinkovite."

Matic Koir, O Cvetka Golarja

 

 

"S storitvami portala 1KA sem zelo zadovoljen. e doloenih stvari ne razume, lahko pogleda video tutorial, ki ti objasni, kako zaeti. Z njihovimi anketami sem si pomagal pri pisanju magistrske naloge. Njihove storitve priporoam vsem, ki elijo izvesti tako enostavne kot kompleksne anketne vpraalnike."

T. L., Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

 

 

"1KA je enostavna in predvsem zelo uporabna. Pri svojem delu smo, zahvaljujo 1KA, veino "papirnatih" anket nadomestili s spletnimi."

Polona D., Intitut RS za socialno varstvo 

 

 

"Po nezadovoljstvu z uporabo dveh podobnih orodij sem za nasvet vpraal sodelavca. Ta mi je svetoval 1KA in moram rei, da sem bil ob prvi uporabi izredno zadovoljen. Priprava anketnega vpraalnika je potekala tekoe in brez vejih zapletov, poleg tega pa nisem imel nobenega dodatnega dela pri analiziranju podatkov, kar mi je prihranilo ogromno asa."

N. N.

 


December 2012

"Do sedaj nisem e nikoli uporabljala podobnih orodij za analizo in sestavo ankete. Ve mi je, predvsem zato, ker lahko podatke oz. grafe izvozi v Word, PDF, pogreala sem edino Excel, ali pa ga jaz nisem zasledila."


Nina Smole, Fakulteta za upravo
 

 

"Ni teko narediti ankete, a vseeno priporoam ogled videa z navodili. Zelo dobra analiza ankete, zajeti vsi grafi in statistini podatki."

M. B., Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani

 

 

"Preprosta izdelava ankete, hitra, najpomembneje analize rezultatov so e prisotne"

Visoka zdravstvena ola

 

 

"1KA je zelo uporabna aplikacija za izdelavo ankete. Je zelo enostavna za uporabo in res z samo anketo, kot to da jo mora sestaviti, nima nobenega dela. "

Nana Ambro, Visoka ola za zdravstvo Novo mesto

 


November 2012

 "Z uporabo 1KA sem izredno zadovoljna, saj so zadeve oblikovane razumljivo in tako delo poteka bistveno hitreje kot pri ostalih ponudnikih. e bi se odloala e enkrat, bi zopet izbrala 1KA."
  Neva Rebolj, Pedagoka fakulteta Ljubljana

 
 

"Enostavno, hitro ter izredno uinkovito orodje za pridobivanje mnenj, ki jih je sicer brez anonimnosti teje ali nemogoe pridobiti. S spremembami, ki so posledica pridobljenega znanja preko anket, podjetje zagotovo izbolja svoje delovne procese, pogoje...ter se priblia zaposlenim, kupcem, dobaviteljem..."

Jure porn, WUERTH d. o. o.

 

 

"S spletno anketo 1KA sem zelo zadovoljen, saj nisem naletel na nobeno vejo pomanjkljivost programa oz. aplikacije. Zelo bi pohvalil, da je program odprt t.j. brezplaen in omogoa dejansko vse potrebne funkcije za statistino obdelavo ankete. Sam sem program potreboval pri izdelavi raziskovalnega dela ter pri pridobivanju mnenj drugih uporabnikov o doloenih dogodkih, ki so se jih udeleili."

D. F., Fakulteta za logistiko, Univerza v Mariboru

 

 

"Izdelava anket je zelo preprosta in enostavna. Pripomogla mi je k novim znanjem s spletnim anketiranjem."

Fakulteta za gradbenitvo in geodezijo

 

 

"Orodje 1KA je preprosto za uporabo, predvsem pa razumljivo. Prav zaradi tega ga uporabim vsaki, ko potrebujem hitre rezultate. "

N. N.
  

 

"1KA je res razumljiva in preprosta uporaba za izoblikovanje anketnega vprasalnika. Uporabljala sem jo prvic in imela dokaj zahtevo anketo,kar pa mi jo je upelo dobro poenostaviti z uporabo pogojev in dodatnimi filtri v nastavitvah. Priporoala bi jo komurkoli, saj je primerna za vsakrno znanje uporabe raunalnika. Potek izdelave je voden in razumljiv, kar preprei zmedenost in vspodbudi organiziranost vpraanj. Najbolj mi je bilo ve, da nisem porabila preve asa, glede na to, da sem aplikacijo uporabljaljala prvi."

Sandra ikman, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Preprosta in hitra izdelava vpraalnika. Opozorilo ob morebitnih napakah, neloginosti...Hitro zbrani podatki in pridobitev analize. Zelo uporabna in preprosta aplikacija."

N. N.

 

 

"Enostavna za uporabo, prihrani as in denar - ravno v asu, ko nam obojega primanjkuje-"

Aleksander K. Vidmar, Marketinka agencija ESA
  

 

"Izdelava osnovnih vpraalnikov je enostavna, zelo pomaga pri pridobivanju mnenj obiskovalcev, zagotovo bom e uporabljal 1KA v prihodnosti."

Jaka, Portal moja-celiakija

 

 

"Odlino in intuitivno orodje za pridobitev raziskovalnega vzorca anketirancev."

Radovan ukalo

 

 

"Super!"

Fakulteta za drubene vede

 

 

"Enostavno za uporabo, prijazno do uporabnika. Nisem pa uporabil vseh monosti, ki jih aplikacija ponuja."

J.B., Univerza v Mariboru

 

 

"Spletno anketo bom uporabila pri svoji doktorski disertaciji. Z oblikovanjem spletnih anket do sedaj nisem imela izkuenj. Reem lahko le, da vse pohvale tistim, ki ste kreirali spletno stran 1KA, saj ste mi prihranili ogromno asa, vse sem se nauila zelo hitro in tudi anketa sama je bila takoj narejena. Tudi v prihodnje si bom pomagala s to spletno stranjo!"

Jasna Lavreni, Fakulteta za organizacijske tudije Novo mesto

 

 

"Anketo sem brez teav nastavila, obdelovanja se e nisem lotila, tako da me to podroje e aka - in s tem raziskovanje monosti obdelave. Drugae pa ste za pohvalit, eprav sem bila v zaetku skeptina kako se bo to obneslo - navajenost na papir, kaj emo. Tudi za diplomo se bom posluila tega programa, saj z skoraj ni truda pridobi kar velik vzorec. Glede tega ima spletna anketa veliko prednost, saj se ankete podajajo kar med seboj. Tako da, kdor je to razvil, vse pohvale. Bodite ustvarjalni e naprej."

Marjana B., Fakulteta za upravo

 

 

"Enko je zelo enostavno uporabljati in privaruje zelo veliko asa z analiziranje podatkov. Priporoala bi jo vsakomur, ki se ukvarja z anketiranjem."

Klavdija adoni, Visoka ola za upravljanje in poslovanje Novo mesto

 

 

"Uporaba aplikacije 1KA za izdelavo anket me je zelo navduila. Anketo sestavi zelo hitro in sploh ni teko. Navduena sem!"

Tanja Mesari, Gimnazija Franca Mikloia Ljutomer

 

 

"Zaradi manka izkuenj sem se na zaetku izdelovanja ankete malce lovil, nato pa sem se hitro privadil, saj je aplikacija 1KA zelo preprosta in razumljiva. Anketo sem izdelal hitro in brez teav, zato sem zelo zadovoljen."

Jure Ili, Biotehnika fakulteta

 

 

"Spletne ankete so super, priporoila bi jih tudi drugim, saj bodo privarevali ogromno asa. Pa e enostavne so."

N. N.

 


Oktober 2012

"Pozdravljeni,
Sem tudent, samostojni podjetnik ter lovek, ki je zelo zaposlen. al nimam vedno asa za popolno obdelavo podatkov, vendar s pomojo 1KA je to vse zelo enostavno in vedno popolno obdelano. Zato toplo priporoam korienje 1KA.si. P. S. 1ka je ZAKON!"

Tilen Fistrovi - Klemen S. P., Sprostitev.com, Fakulteta za organizacijske vede
 

 

 

"1KA ponuja zelo uporabno orodje pri izdelavi vpraalnikov. Preseneen sem nad dovrenostjo, predvsem pa nad hitrostjo pridobitve rezultatov v primerjavi s klasinimi naini"

Peter Pinter, IPSis  - intitut za psihoterapijo, supervizijo, izobraevanje in svetovanje
 

 

"Enostavna, pregledna, uinkovita in optimalna stran za izdelovanje, prikaz in interpretiranje rezultatov spletne ankete"

Vesna Sartori, Vija ola za gostinstvo in turizem Bled
 

 
"elela sem narediti spletno anketo, ko sem brskala po internetu sem naletela na 1KA, poskusila in spoznala, da je zadeva zelo preprosta."

Darja C., visoka ola za zdravstvo Novo mesto

 
 

"Spletno orodje 1KA sem uporabljal prvi, pred tem sem ankete izdeloval na ostalih konkurennih aplikacijah. 1ka je nedvomno najbolja od vseh, pri emer je povrhu e brezplana. Vsekakor predstavlja nepogreljivo orodje za izdelavo sleherne ankete."

J. A., Ekonomska fakulteta Ljubljana
 

 

"Anketo sem opravila zelo hitro med svojimi soolci, saj vsi uporabljajo Facebook in tako ni bilo potrebnega kopiranja listov in pretiranega oblikovanja tabele v doloenih programih. Zelo uporabni so tudi grafi in so me zelo presenetili, ko sem videla to monost, da so analize e vse narejene."

M. J.
 

 

"1KA je super orodje, zelo preprosto in hkrati uinkovito. Svojim tudentom ga bom toplo priporoila kot odlino orodje pri pisanju seminarskih in diplomskih nalog, prav tako pa bom to orodje v letonjem olskem letu vkljuila v praktino delo s tudenti pri predmetih ekonomija in management. Veliko uspehov e naprej! "

Mateja Bitenc, vijeolska predavateljica 

 

 

"1KA je zelo lahka in predvsem enostavna za uporabo. Hitro lahko naredi anketo, ki jo potrebuje in to brez posebnega poglabljanja v prironih za pomo. Z lahkoto lahko sproti gleda rezultate, ki jih pridobiva in jih lahko e sproti analizira. Res je super!"

Maja Jurjevec, tudentka biologije

 

 

"1ka je super spletno orodje za pripravo anketnih vpraalnikov. Je zelo easy to use, vse ima e prednastavljeno, ti samo oznai in pie vpraanja. Priporoam vsakemu ne glede na predznanje informatike. 1ka I'll be back :)"

Aleksandar Taskov, Fakulteta za organizacijske vede Kranj
 

 

"Orodje 1KA je super. Z njim sem privarevala kar nekaj asa, saj mi praktino ni bilo treba izdelovati analize. Priporoam vsem, ki imajo stisko s asom in, ki predvsem elijo imeti pravilno izraunane podatke."

N.N.

 


September 2012

"Program je zelo enostaven in uporaben. "


Visoka ola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
 

 

"Enostavna, pregledna, brez zastojev, omogoa, tudi popravek."

M. B., Zavod IRC

 

 

"Zelo pregledna spletna upravljalnica anket. V primerjavi z ostalimi orodji, ki sem jih do sedaj uporabljala, me je e najbolj fascinirala monost praktino kakrne koli oblike vpraanja, ki sem si zamislila, druga orodja so bila precej omejena glede vrst/oblik vpraanj. Druga najpomembneja razlika in prednost pred drugimi pa je pogled in spremljanje rezultatov/odgovorov. Enostavno in povsem zadovoljujoe za analizo!"

B. T., Zdruenje slovenskih katolikih skavtinj in skavtov

 

 

"Hiter, uporaben in dokaj enostaven nain za izdelavo anket, uporaben predvsem zato, ker so rezultati zelo hitro na voljo, ker jih program takoj analizira in celo grafino prikae."

Romana Tramek

 


Avgust 2012
 

"Enostavna uporaba, uporabne statistike, analize."

Marjetka Kelenc, TrendNet

 

 

"1KA je super, prihrani as, papir, printanje, skratka all inclusive varianta."

Katja K., Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje

 

 

"Lahka za kreirat, enostavna za uporabo, zelo dobri video vodii."

Bojan Petek, DOBA fakulteta Maribor, Carinska uprava RS

 

 

"Zelo uporabno in lepo narejeno."

B & B, Tehniki olski center, Fakulteta za uporabne drubene tudije

 

 

"Pregledno, hitro, brezplano in vse na enem mestu"

Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"Orodje 1KA je zelo enostavno za uporabo, e uporabnik kljub temu naleti na kakno teavo, pa je na voljo dovolj priporoil in navodil. Oblikovanje vpraalnika je zelo hitro in pregledno, prav tako pregled rezultatov in osnovne analize. Definitivno zelo priporoam."

Druboslovna informatika

 

 

"1KA je zelo enostavno orodje za izdelavo anketnih vpraalnikov. Programski vmesnik je razumljiv in dovolj obvladljiv za hitro izdelavo anket. Predvsem sem zadovoljen z analizami anket."

Lojze Kavek, MIT informacijske reitve d. o. o., Kranj

 

 

"Dobra izkunja, olaja ti veliko dela...definitivno jo bom priporoila svojim prijateljem in prijateljicam..."

N. N.

 

 

"Krasno orodje, enostavno sestavljanje, preprosto za uporabo."

Bojan Petek, Carinska uprava RS, DOBA fakulteta Maribor
  

 

"Sestavljanje vpraalnika s programom 1KA je zelo enostavno. e se kje zatakne, pa so na voljo koristni video vodii in nasveti v formatu PDF. Odlien pa je tudi pregled in analiza podatkov, ki smo jih dobili iz vpraalnika."

Matej adl, Globalna zavest d. o. o.

 

 

"Izredno uporabna in enostavna aplikacija. Zelo sem zadovoljna z monostmi, ki jih ponuja. Izkuenj z drugimi nimam, vendar je bila 1KA zame zadostno funkcionalna. In vse to brezplano. estitke!"

T. F., Fakulteta za organizacijske vede

 

 

"Poleg res izjemno dobro zastavljene aplikacije z ogromno monostmi, ki se ji niti tuje aplikacije ne morejo pribliati, to anketno aplikacijo odlikuje tudi pripravljena pomo na spletu (v obliki videjev, pdf-ov, forumov itd.) in hvalevreden odziv administratorjev, ki ga niti pri planikih programih ne dobi."

Katarina K.

 


Julij 2012
 

"Stran omogoa anketiranje brez teav, nimam nobene slabe stvari za omenit, sem zelo zadovoljen z uporabo, hvala."

Nace uran

 

 

"1KA je super!"

N. N.

 


Junij 2012
 

"Super zadeva, ker ima vse na enem mestu. Podatki se shranjujejo in osveujejo sproti ..."

Fakulteta za socialno delo

 

 

"Zelo preprosta in izjemno uporabna "

Fakulteta za drubene vede

 

 

"Z izdelavo anketnega vpraalnika s pomojo spletne aplikacije 1KA sem zelo zadovoljna, saj je enostavna, pregledna, nudi pomo ob vsaki nastali teavi in je nasploh zelo uporabna. "

N. N.

 

 

"Zelo preprosta sestava spletnega uporabnika in zelo uporabna, ker omogoa ve razlinih prikazov."

Mojca Kokot Krajnc, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

 

 

"Z uporabo spletnega orodja 1ka najhitreje do rezultatov raziskave. Pri izdelavi vpraalnika je enostavna, hitra, pregledna ... deluje po pogojih, ki jih na raunalniku uporabljamo vsakodnevno. Super!"

Jasmina V., Pedagoka fakulteta Ljubljana

 

 

"Orodje za izdelavo spletne ankete je odlino in ve kot zadoa tudi za zahtevnejo statistino obdelavo, zato so okrog tega besede odve. Posebej mi je ve, da ne komplicirate z uporabnikim vmesnikom, ki naj ostane enostaven, posebej pa brez reklam. Moram rei, da je to prava osveitev v primerjavi z netetimi spletnimi stranmi, kjer te z vseh stani \"napadajo\" z nepotrebnimi informacijami. Upam, da se zavedate, da je to vaa prednost in ne slabost. Tudi zaradi tega ste definitivno ena boljih stvari, ki je jih uspelo meni najti na spletu. Pri nadaljnjem delu vam elim veliko uspehov."

Ravnatelj srednje poklicne in tehnike ole

 

 

"Z 1ka.si je zelo enostavno izdelati spletno anketo. Nudijo tudi veliko poroil, tako da pri enostavnih anketah po zakljuku anketiranja sploh ni treba veliko analizirati, saj ima veliko poroil e avtomatino narejenih."

M. O., Ekonomska fakulteta
 

 

"enostavno, hitro, kakovostno in zastonj"

Dangir Kolar, Normacom PLUS d. o. o., doktorski kandidat, Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani

 

 

"Z 1KA sem zelo zadovoljen saj mi je v hitrem asu omogoilo izdelavo vpraalnika ter vse potrebne rezultate za analizo."

N. N.

 

 

"Osebno sem bila zadovoljna s spletno anketo 1KA, ker je dejansko jo lahko sestaviti, tudi e nima izkuenj s spletnimi anketami. Aplikacija ponuja pomo (video pomo), ki ti dejansko v kratkem asu pokae, kako narediti svojo anketo. Zelo preprosta aplikacija na splono."

Fakulteta za varnostne vede

 

 

"Uporabo 1KA priporoam vsem, ki bi radi naredili enostavno, hitro in brez vejih problemov kakovostno anketo. Pri tem se ne boste veliko zamotili. Zaradi objave ankete boste lahko vedno opazovali, kako respondenti odgovarjajo na vpraanja."

Maja Janei, Ekonomska fakulteta Ljubljana

 


Maj 2012

'Super.'


A. N., Naravoslovnotehnika fakulteta
 
 

"Glede na to, da sem z anketo v e-obliki delala prvi, sem zelo zadovoljna, da je to na razpolago in da deluje po priakovanjih."

Jasna eneker, vzgojiteljica v Dijakem domu Drava Maribor
  

 

"Super je!"

Maa Prvulovi, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Uporaba 1KA spletne ankete je zelo enostavna in hitra za uporabnika. Prvi sem izdelovala spletno anketo in nisem imela nikakrnih teav. e pa me je karkoli zanimalo, so na voljo obseni prironiki in video-ji, ki ti razjasnijo vso stvar. Tudi uvoz podatkov v SPSS in Excel sta potekala brez teav."

Nina Berginc, Ekonomska fakulteta Ljubljana

 

 

"Imenitno orodje in elim si, da bo ostalo brezplano."

Zoran Hajtnik, odvetnik

 

 

"Olaja delo z anketami."

N. N.

 

 

"Prvi sem se sreala z izdelovanjem spletne ankete. 1KA mi je zelo olajala delo s koristnimi nasveti in video vodii. elim si, da bom tudi pri analiziranju in obdelavi podatkov tako uspena."

K. G., Zdravstvena fakulteta

 

 

"Hitro, enostavno in uporabno. Orodje 1KA mi je zelo olajalo zbiranje podatkov. "

A. C., Fakulteta za drubene vede.

 

 

"1KA je zelo prirona in zelo uporabna!"

Romana Markoja, Gimnazija Franca Mikloia Ljutomer

 


April 2012
 

"Moje izkunje glede uporabe 1KA, so pozitivne, saj aplikacija ponuja vse na enem mestu. Najbolj prirono se mi zdi, da brez napora lahko naredi analizo in jo prikae tudi s pomojo grafov. Prihrani res veliko asa. Z veseljem jo priporoam e naprej."

Martina rnec, Vija strokovna ola za gostinstvo in turizem Maribor

 

 

"Z orodjem 1KA za pripravo spletnih anket sem zelo zadovoljna in ga priporoam tudi drugim."

T. ., Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

 

 

"Preprosta uporaba, ve mi je, ker lahko v anketo vkljui slike, na splono mi je zelo ve. "

D. ., Naravoslovnotehnika fakulteta

 

 

"Pohvalno je, da lahko zelo hitro sestavi anketo, da te opozori na napake ter da je uporaba brezplana."

N. N.

 

 

"1KA je zelo preprosta za uporabo in mono olaja delo pri prej napornem anketiranju. "

N. N.

 

 

"Bila sem popoln zaetnik, a 1KA je tako prirejena takim, kot sem jaz, da mi je izdelava ankete popolnoma uspela. AL e ne morem povedati, kaken je program v fazi izdelave rezultatov. Sreno in hvala."

Ida, Center olskih in obolskih dejavnosti

 

 

"Z anketiranjem preko spleta nas je seznanila naa profesorica informatike, tako da jo uporabljajo dijaki pri projektnem delu ter pri drugem anketiranju, sama pa sem jo uporabila pri svojem delu in pri izobraevanju. Anketiranje preko spleta toplo priporoam vsem, predvsem zaradi velikega dosega, hitrosti in enostavnosti, pa tudi bolj ekoloko je."

Anica eljenjak, Srednja ola rnomelj 

 

 

"1Ko sem uporabljala prvi. Navodila so jasna, izdelava se mi je zdela dokaj preprosta. Ve mi je to, da lahko anketirancem polje povezavo in ti preprosto izpolnijo vpraalnik, ni tiskanja, ni papirja - nekako ekoloko je, bi lahko rekli. :)) Zelo sem zadovoljna tudi s statistino obdelavo, eprav, bi lahko bila kakna funkcija ve. Na splono mi je zelo ve in s pomojo 1KE se je moj numerus zelo povial in podatki so bili zbrani v izredno kratkem asu. Ve mi je, in e jo bom uporabila."

N. N.

 

 

"Prvi sem uporabila spletno aplikacijo te vrste in mislim, da je enostavna za uporabo."

Nina Tratnik
 

 

"Zelo dobro orodje za izdelavo anket, poleg tega tudi brezplano."

Fakulteta za upravo Ljubljana
 

 

"Pohvalno je, da lahko zelo hitro sestavi anketo, da te opozori na napake ter da je uporaba brezplana."

N. N.

 

 

"Pohvale za vrhunski produkt 1KA! Ga bom odslej redno uporabljal."

Benjamin Lesjak

 

 
"Delo z 1 KA je hitro, enostavno, pregledno in rezultati ankete so dobro podprti z grafi in analizami."

B. G., Vija poslovna ola Ljubljana

 
 
"Z izdelavo ankete sem se sreala prvi in sem zelo zadovoljna. Prila sem do elenega rezultata. Program je obvladljiv, e upoteva vsa navodila, ki so na 1KA. Predvsem mi je odleglo, da se podatki izraunavajo sproti in takoj lahko vidi rezultat pri posameznem vpraanju. Priporoam jo vsem, ki se prvi sreujejo z anketami. Bi pa pohvalila aplikacijo 1KA ker je brezplana."

K. H., Fakulteta za komercialne in poslovne vede

 
 
"Zelo uporabno in funkcionalno orodje za izdelovanje anketnih vpraalnikov."

S. P., Fakulteta za turistine tudije Portoro – Turistica

 
 

"Spletna anketa na 1KA se mi zdi uporabna, izdelala sem jo brez posebnih teav. Priporoila bi jo kolegicam."

Sabina Zore, Matina knjinica Kamnik 

 

 
"Zelo sem zadovoljna z administratorji na forumu, ki nudijo pomo. Tudi izdelava same ankete je preprosta. Trenutno imam o 1KA spletni strani v celoti zelo pozitivno mnenje."

B. K., Pedagoka fakulteta Maribor

 
 

"Zelo uporabna, lahko obvladljiva oblika sestavljanja ankete, ki ti ponudi dobro analizo rezultatov in grafini prikaz. Super."

N. N.

 

 

"Preprosto, nazorno in zanesljivo od vpraalnika do analize rezultatov. Hvala!"
 
S. . Dijaki dom Tabor

 

 

"Neverjetno, kako je 1ka uporabna. e samo pomislim, kako smo vse to delali na roko. Zelo sem vesela, da sem spoznala to monost."

Metka Trunkelj Mirti, Dijaki in tudentski dom Novo mesto
  

 

"Z anketo sem bil zadovoljen, je enostavna in pregledan."

Joe K.

 

 

"Preseneen sem bil, da imamo na spletu orodje s pomojo katerega lahko z veliko lahkoto oblikujemo najrazlineje ankete, in to v slovenini ter popolnoma brezplano oz. brez kaknih drugih obveznosti. Pohvala vsem, ki se trudite v tej smeri. "

vzg. Joe ugec, Jegliev dijaki dom, Zavod sv. Stanislava 

 

 

"1KA je odlino spletno orodje za izdelavo in analizo spletnih anket."

Olga D. D.

 

 

"Moja izkunja je bila zelo pozitivna in zagotovo bom e uporabljal 1KA za izdelavo anket."

 Erik

 


Marec 2012

'S samostojno pripravo kompleksne online ankete sem se sreala prvi. Upotevajo nasvete in navodila na 1ka sem anketo pripravila popolnoma brez teav. Uporaba je odlina, tudi anlaiza bo kot kae zelo preprosta. Predvsem je pohvalno tudi to, da je aplikacija brezplana.'

Dina Potonik, DOBA Fakulteta

 

 
'Zelo uporabno orodje, z lahkoto se znajde.'

N. N.

 
 

'Plusi so zelo preprosta uporabniku prijazna raba, avtomatska analiza. Imenitno orodje, pa e brezplano. Super. Tudi ostali udeleenci seminarja so bili pozitivno preseneeni.'

Dimitrij Vremec, Dijaki dom Nova Gorica
  

 

'Z 1KA sem se sreala ele pred kratkim na enem slubenem seminarju. Priporoil nam jo je izvajalec, ki je reden uporabnik orodja in je s to aplikacijo najbolj zadovoljen. Je preprosta za uporabo in ponuja vse, kar pri izdelavi spletne ankete potrebujem. Zelo hitro smo se jo nauili uporabljat in jo priporoam tudi drugim.'

Katarina Filej, Dijaki dom Nova Gorica

 

 

"S sestavljanjem anket se do sedaj sicer nisem ukvarjala in nisem spretna in inzkuena pri takih opravilih, vendar mislim, da je to program, ki ti nudi zelo veliko in zelo olaja delo, tako sestavljanje kot obdelavo podatkov.  Z navduenjem jo priporoam."

Olga Jazbinek, Dijaki in tudentski dom Koper 

 

 

'Moja izkunja z 1ka je dobra.'

N. N.

 

 

"estitke za aplikacijo! Zelo uporabno. Lep pozdrav."

Robi Rolih

 

 
"Uporaba spletne ankete 1KA je preprosta, njena izvedba je enostavna, podatki za analizo pa hitro dostopni."

Majda erni Isteni, Biotehnika fakulteta, Univerza Ljubljana

 
 

"Z orodjem sem zelo zadovoljna. Je preprosto, pregledno in uporabno. Priporoam vsem, ki izvajajo anketiranje."

Sandra Bera

 

 

"Za 1KA sem izvedela od mentorja pri diplomskem delu in anketo opravila tudi v ta namen! Glavno pri 1KA je to, da takoj vse razume. Takoj razume korake, ki so potrebni, da pride do elenega vpraalnika. PREPROSTO!!!"

Barbara Bralic, Radio Velenje

 

 

"Enostavno in hitro do uporabnih informacij."

M. M., Triatlonski klub Ljubljana

 

 
"Tukaj je bilo vse, kar sem priakoval od spletne ankete."

Sao Ge, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani

 
 

"Izkunje, ki sem jih imela z 1ko, so predvsem dobre, saj je sama uporaba nezahtevna, vsa orodja pri izdelavi anket pa se da precej hitro nauiti"

N. J., Fakulteta za drubene vede

 

 

"1KA je zelo uporabno in intuitivno orodje za izdelavo anket. Moj as za pripravo in analizo rezultatov se je zelo skrajal. Vse pohvale"

Tanja K. Stjepanovi, Zavod Prava poteza

 


Februar 2012
 

"Pri 1KA je zelo zanimivo"

Nika, O Marjana Nemca Radee

 

 

"1Ka aplikacija je preprosta za uporabo, izpisi rezultatov so enostavni in zelo uporabni. Aplikacijo bom zagotovo e uporabila in jo priporoam."

A. D., Fakulteta za management

 


Januar 2012
 

"Spletni sistem 1KA priporoam vsem. Izjemno orodje, ki ga dobite zastonj - to v dananjih asih ni pogost pojav."

A. M.

 

 

"Predvsem hitra in enostavna obdelava podatkov."

Eli Lavri, Dijaki dom Poljane Ljubljana

 

 

"1KA je uporabniku prijazno orodje in jo bom seveda priporoila tudi prijateljem in znancem."

Lidija Trebe, Fakulteta za upravo

 

 

"Z izdelovanjem anket prek aplikacije 1ka sem bil zelo zadovoljen, saj je zelo enostavna za uporabo ter omogoa enostavni in razumljiv pregled analiz statistinih podatkov."

Miha Uhan, Visoka ola za zdravstvo Novo mesto

 

 

"Z omenjenim spletnim orodjem sem neverjetno zadovoljna. Zelo preprosta, hitra uporaba, zelo uporabno analiziranje ankete. Priporoila bom vsem prijateljem, ki bodo potrebovali orodje za izdelavo ankete. Res super."

N. N.

 

 

"Uinkovito in uporabno orodje za spletno anketiranje. e posebej pohvalna je izjemna odzivnost tehnine podpore. Priporoam."


Franci Kotnik, direktor, Savinjsko-aleka gospodarska zbornica
 
December 2011

"Verjetno najbolje odprtokodno orodje za izdelavo spletnih anket, zelo enostavno za uprabo in hkrati visoko zmogljivo. estitke",

Gaper upan
 

 

"Z izdelovanjem anket prek aplikacije 1ka sem bila zelo zadovoljna, saj je zelo enostavna za uporabo ter omogoa enostavni in razumljiv pregled analiz statistinih podatkov."

Ingrid Ribi, FDV
 

 

"Pozdravljeni. 1KA vpraalnik bi priporoil vsem, ki se kakorkoli ukvarjajo z vpraalniki. 1KA vpraalnik je jasen, pregleden in nazoren. Predvsem pa je enostaven za uporabo, zatorej brez skrbi, parkrat klikne in se e naui. 1KA je super, hkrati pa tudi brezplaen."

lp, Andrej Brulc
 

 

"Preprosta in uporabna aplikacija. Priporoam!"


Darko Koroec, Srednja ola Slovenska Bistrica
 


November 2011
"Resnino sem preseneena nad enostavnostjo in dovrenostjo spletne strani 1Ka. Priporoam jo vsem, ki se pri svojem tudiju oz. delu sreujejo oz. delajo takne in drugane raziskave/ankete. LP"

Romana Tomi, Fakulteta za varnostne vede
 
 
"1KA se mi zdi fantastina. Doslej e nisem nikoli izdelovala spletnih anket, pa sem porabila le eno dopoldne, da sem ustvarila svojo anketo in tudi zaela takoj prejemati odgovore nanjo. Potrebovala sem jo pri izdelavi raziskave, ki jo bom vkljuila v magistrsko nalogo (Evropska pravna fakulteta v NG). Distribuirala sem sicer preko e-maila, da ni bilo treba zaprositi za status managerja, vendar je vse skupaj krasno uspelo. Zelo zadovoljna sem z 1KA."

N. N.

 
 

"Orodje 1KA je izredno preprosto in pregledno za uporabo. Pri prvi uporabi nisem imela nikakrnih teav z izdelavo ankete. Funkcionira."

Klara Vogrinec, Fakulteta za drubene vede

 

 

"Ankete 1ka imajo krasne aplikacije, ki so v pomo raziskovalcem in respondentom. Prednost bi bila rubrika, kjer bi lahko ponujali tudi izbrane vzorce, ki so razvreni po demografskih segmentih."    

Miro

 

 

"1ka je enostavna, hitra, poceni, uporabna, v veliko pomo in zadovoljstvo!"    

2. stopnja, Fakulteta za varnostne vede

 

 
"Super stvar, hvala tistim ki so se tega spomnili! Lani za taken nain anketiranja nisem vedela in je bilo zbiranje podatkov ter njihova obdelava dosti bolj naporna!"

Urka Klemen, Fakulteta za varnostne vede

 
 
"Od vseh orodij, ki sem jih uporabljala za spletno anketiranje se je 1KA izkazala za dale najboljo in najnaprednejo. Ve mi je predvsem za to, ker je enostavna za uporabo ob enem pa ponuja veliko monosti za postavljanje vseh tipov vpraanj (odprtih, zaprtih, monosti rangiranja ipd. ....), kar je za metodologa zelo pomembno. Hvala za ves trud in elim vam e naprej veliko uspehov."

Jana trakl, univ.dipl.soc., vodja projektov, Skupina FABRIKA d.o.o.

 
 
"Prvi sem se sreal z orodjem za spletno anketo. Orodje se mi zdi zelo enostavno, eprav lahko ustvari od lajih do zahtevnih anket. Orodje 1ka bi priporoal vsem tudentom, ki za potrebe fakultete potrebujejo zmogljiv ter enostaven program s takojnjim beleenjem ter analizo rezultatov. "

N. N.

 
 

"Hitro, uinkovito in dokaj enostavno."

N. N.

 

 

 "Z aplikacijo/anketa sem zelo zadovoljna zaradi enostavnosti uporabe ter  zato, ker omogoa pregledno obdelavo zbranih podatkov. Uporabila sem jo v raziskavi v knjinici in jo bom e uporabljala. Hvala." 

Duka T., Matina knjinica Kamnik

 


September 2011
"Brez 1ke bi teje in cenovno manj ugodno izvajali raziskave mnenj in zadovoljstva uporabnikov v naih knjinicah. Vsekakor velik korak v smeri strokovnejega in relevantnejega izvajanja kvantitativnih, kakor tudi kvalitativnih raziskav v Sloveniji."   

Ale Klemen,  Mestna knjinica Ljubljana 
 
 

"Pri SPSS vedno pozabim ... Pri 1KA si pa ne rabim niti zapomnit :)"

Monika Cestnik

 

 

"1ka ima vse, kar si lahko eli od spletnega orodja za postavljanje anket - je preprosta za uporabo, zastonj, manj hroasta in nudi ve monosti od njenih plaljivih konkurentov, ki ji ne seejo niti do glenjev."   

Matej erne, Center odlinosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo COBIK

 

 

"Super je"

N. N.

 

 

"Hvala 1ka! Bili ste mi v veliko pomo pri izdelavi diplome!!!"

N. N.

 

 

"Odlina je tale 1KA. Tako enostavna za uporabo, najlepa hvala."   

Martina Obed, tudentka, Biotehnika fakulteta

 

 

"Spletno anketo sem izvedla v okviru diplomske naloge. Izkunja je bila enkratna. S pomojo video vodiev na enostaven in lahek nain izve vse, kar potrebuje za delo z vmesnikom. Tako pripravljena anketa mono olaja delo in prihrani dragoceni as. Hvala :-)" 

Mojca Tuljak

 

 

"Ve kot odlino in pa predvsem PREPROSTO orodje za izdelavo ankete.  Vse estitke in pohvale  za trud, ki ste vloili v samo delo tega programa!"   

Juljana S.

 

 

"Izdelava spletne ankete preko 1KA je zelo enostavno, prijazno uporabnikom, hitro in zanimivega izgleda. S storitvijo sem nadvse zadovoljna in jo bom e velikokrat uporabila!"

Eva Zori

 


Avgust 2011
"1 KA sem odkrila po nakljuju, ko sem iskala kakno preprosto anketo, ki bi pritegnila dijake. Rezultate sem uporabila v prispevku za promocijo branja. Izdelava ankete je neverjetno preprosta, najbolj pa sem zadovoljna z zbranimi rezultati in grafi."

Suzana Kastelic, Srednja zdravstvena ola Celje

 

Julij 2011

 "Spletna anketa je res dobra, enostavna. Uporabila sem jo tako za osebne, kot tudi za slubene namene.  Niti niso potrebna neka navodila, malo poklika, pa e zna. Uporabna pa so tudi priporoila - pogoste napake pri izdelavi ankete."    

Anja B.  
 
 

"estitam celotnemu teamu. Izjemno uporabna aplikacija, ki se lahko primerja z drugimi podobnimi. Kot uporabnik, ki 1ka uporabljam e dalj asa, sproti ugotavljam kako se razvija v odlino orodje. Le tako naprej."

N. N.

 


Junij 2011
"Spletno anketo 1ka za potrebe svojega podiplomskega tudija in za potrebe raziskav, objav in za potrebe ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov uporabljam vedno znova. Zanjo sem zvedela od nekdanjih soolcev, sama pa sem jo tudi e priporoila marsikomu! Enostavna je za uporabo, tako za sestavljanje preprostih kot bolj kompleksnih anket."   

Maja Mikli,  knjiniarka 
 
 

"Izdelava anketnega vpraalnika z 1KA aplikacijo je enostavna ter omogoa hitro in pregledno obdelavo zbranih podatkov, brez dodatne uporabe drugih orodij za obdelavo statistinih podatkov. Zelo mi je pomagala pri izdelavi nalog za potrebe tudija na fakulteti. ;-)"    

Danilo Krajnc

 

 

"Vasih smo potrebovali ve ur za pripravo anketnih vpraalnikov. Z 1ko smo prihranili na asu in na strokih."    

Tina Kavtinik, Evropsko sredie Maribor
  

 

"1KA je zelo dobro orodje za izdelovanje spletnih anket. Z uporabo sem nadvse zadovoljna. Izdelava je enostavna, podanih je veliko monosti formiranja vpraanj, dobljeni podatki pa so dobro organizirani in urejeni."

Saa

 

 

"Kljub temu, da nisem imela v preteklosti nikakrnih izkuenj z izdelavo anket sem se zaradi jasne predstavitve, enkratne podpore z video vodii in enostavnostjo orodja 1ka znala zelo hitro in lahko naredila anketo, kakrno sem potrebovala. Pregledni rezultati, ve monosti pregledov...mene je navduila!"    

Ana Logar

 


Maj 2011

"Super orodje za izdelavo ankete! Enostavno, jasno, nekomplicirano! Ko bom naslednji izdelovala anketo, bo to definitivno na 1ki! Super za vse tudente!"


tudentka

 
 

"Super stvarca, prirona in praktina za uporabo."

Lara B.

 

 

"Orodje je zelo enostavno za uporabo, lahko si pogledamo, kje so napake v sestavljanju anket, osnovna statistika nudi takojen vpogled v rezultate, najbolj pomembno se mi zdi to, da je dostopna vsem, rezultate lahko tudi kasneje e vekrat pogledamo .... Res dobro orodje, ki ga priporoam vsem!"

Alenka Robnik, Fakulteta za organizacijske vede
  


2010

"Rad bi pohvalil 1KA kot zelo uporabno in sedaj dosegljivo vsem raziskovalcem in uporabnikom spletnih anket. estitke."


mag. Toma Lavri
 

 

"estitam celotnemu teamu. Izjemno uporabna aplikacija, ki se lahko primerja z ostalimi podobnimi. Kot uporabnik, ki 1ka uporabljam e dalj asa, sproti ugotavljam kako se razvija v odlino orodje. Le tako naprej."


Toma Bratina, Pedagoka fakulteta Maribor, UM
 

 

"Najprej moram pohvaliti vao 1ko. Je zelo uporabna in jo svetujem tudi naim tudentom na FV."


Jerneja ifrer, Fakulteta za varnostne vede, UM
 

 

"Pohvale za funkcionalen izdelek s preprosto uporabo."


Klemen Kozmus
 

 

"elim vam izrei vse pohvale in hkrati obudovanje, da ste uspeli narediti tako preprosto a hkrati tako uinkovito orodje."


Igor Ranc, Zveza tudentskih klubov Slovenije