Napredni moduli

 

V 1KA lahko poleg osnovne ankete ustvarite e razline oblike naprednih vpraalnikov, ki jih nastavite v zavihku 'Napredni moduli'. Nastavite jih tako, da obkljukate eleno monost. Izbirate lahko med naslednjimi monostmi:   

  • Evalvacija strani - ta monost razdeli va ekran na dva dela; tako lahko enostavno ocenjujete spletno mesto. 
  • Samoevalvacija v olah - sistem za podporo procesa evalvacije pedagokega dela v olah
  • Vnos vpraalnikov - ta monost omogoa identifikacijo vnaalcev pri vnosu anket.  
  • Kviz - monost izdelave kvizov, testov in izpitov ter doloanja vrednosti odgovorov (pravilnih odgovorov) in kalkulacij. 
  • Telefonska anketa - podpora izvedbi, nadzoru in opravljanju telefonskega anketiranja. 
  • Socialna omreja - podpora zajemov egocentrinih socialnih omreij vkljuno z Antonuccijevimi krogi. 
  • Predstavitev - namenjena prikazovanju posameznih strani kot predstavitev oz. prezentacija; odgovori posameznikov se ne beleijo.