Grafi

 

Orodje 1KA samodejno pripravi grafine predstavitve rezultatov, izbrane glede na tip spremenljivke, ki si jih lahko pogledate v zavihku 'GRAFI'Vendar pa lahko tip grafa tudi spreminjate, doloite lahko, ali se odgovore oz. stolpce uredi po velikosti, katere vrednosti naj bodo zajete v grafu ter prikaz vrednosti v stolpcu in prikaz legende.

Pri grafih lahko:

  • pogledate vpraanje;
  • pogledate analize;
  • lahko popravljate labele (jih krajate e so predolge);
  • spreminjate barvo vseh ali pa le posameznih grafov;
  • rekodirate odgovore;
  • izvozite vse ali posamezne grafe v formate PDF, MS Word in MS PowerPoint;
  • prikaete grafe v visoki loljivosti;
  • dodate posamezen graf ali vse grafe v 'Poroilo po meri', kjer jih lahko tudi komentirate oz. interpretirate.


Tako kot pri podatkih in analizah, lahko tudi pri grafih nastavite dodatne monosti, lahko jih razdelite na segmente, skupine, spremenljivke, posamezne dele analiz lahko tudi 'zoomirate' oz. izpostavite, lahko tudi doloite pogoje, manjkajoe vrednosti, obdobje zbranih podatkov ter statuse enot.

 

<< Nazaj na ANALIZE