Arhivi


Preko zavihka 'ARHIV' lahko dostopate do:
 

  • 'Arhivi vpraalnika', kjer lahko izdelate arhivsko kopijo vpraalnika, vpraalnik prenesete na svoj raunalnik ali ga restavrirate iz arhivske datoteke. Ve >>
  • 'Arhivi podatkov', kjer lahko izdelate arhivsko kopijo podatkov, lahko jo prenesete na svoj raunalnik, lahko pa podatke tudi restavrirate iz arhivske datoteke. Ve >>
  • 'Arhivi vabil', kjer lahko pogledate, kdaj so bila e-vabila poslana ter koliko prejemnikom, izpiejo pa se tudi morebitne napake pri poiljanju. Ve >>
  • 'Arhivi analiz', ki ste jih morebiti predhodno v analizah arhivirali. Ve >>
  • 'Arhivi ankete', kjer lahko shranite arhivsko datoteko vpraalnika ali vpraalnika s podatki na svoj raunalnik. Ve >>
  • 'Arhivi testnih vnosov', kjer lahko pogledate tevilo testnih podatkov v anketi ter tevilo avtomatsko generiranih testnih vnosov. 
  • 'Spremembe', kjer lahko dostopate do informacij o spremembah vpraalnika, podatkov ter uvoza (dodajanja) podatkov.  Ve >>


 

Kljune povezave: