Uvajanje v 1KA


V nadaljevanju predstavljamo uvod v uporabo storitve spletnega anketiranja 1KA: kako zaeti, kakni so nivoji uporabnikov ter tipi vpraalnikov.

Tehnine podrobnosti (npr. brskalniki, JavaScript, Flash) so predstavljene v okviru predstavitve storitve 1KA na domeni anketa.nijz.si, kjer se nahajajo tudi sploen opis (lastnosti in prednosti, jeziki, poslanstvo, pregled novih funkcionalnosti in vejih projektov), pregled nainov uporabe ter pogoji uporabe.

Poudariti velja, da na tem mestu obravnavamo zgolj specifine funkcionalnosti orodja 1KA. Splona metodoloka priporoila, spletno anketiranje in anketno metodologijo predstavljamo loeno; pri tem je posebej pomemben sistematien pregled najpomembnejih metodolokih priporoil za spletne ankete.

Povezave: