Osnovna priporoila

 

Dandanes lahko s prijaznimi, zmogljivimi in brezplanimi orodji, kot je npr. 1KA, izdela spletno anketo prav vsak uporabnik interneta. Ker pa so za izdelavo kvalitetnih spletnih anket potrebna doloena znanja in izkunje, se hitro zgodi, da prihaja pri izdelavi anket do napak, ki niajo kvaliteto zbranih podatkov. V nekaterih primerih ima to lahko zelo neugodne posledice, saj se npr. na osnovi neustrezno zbranih podatkov postavljajo napane raziskovalne hipoteze, sprejemajo se napane (poslovne) odloitve ali pa se znatna sredstva uporabijo potratno, neoptimalno in neuinkovito.
 

Na osnovi tevilnih anket, ki so bile izdelane v orodju 1KA, kot tudi na osnovi ve desetletnih izkuenj pri izdelavi anket (lastne ankete, svetovanje, izobraevanje), so spodaj navedena najpomembneja priporoila oziroma najpogosteje napake pri izdelavi spletnega vpraalnika.