Za zaetnike

 

REGISTRACIJA: V aplikaciji 1KA se lahko registrirate preko 1KA, pa tudi preko druabnih omrejih (Google, Facebook, Yahoo, Microsoft) in AAI.

 

IZDELAVA PRVEGA VPRAALNIKA: Preden zanete z uporabo 1KA, vsem uporabnikom, ki nimajo izkuenj, priporoamo::


SPLONA NAELA METODOLOGIJE SPLETNIH ANKET

 

POMO


KAJ JE E POMEMBNO ZA ZAETNIKE

Uporabniki spletnega orodja za anketiranje 1KA pogosto nimajo predstave, kaj vse orodje omogoa. Zaetni uporabniki ne poznajo, pogosto spraujejo oziroma se ne zavedajo naslednjega:

 

  • Vpraanja se shranjujejo sproti oz. avtomatsko, enako vsi popravki in spremembe na vpraalniku (skrb o temu je odve). 
  • Objava vpraalnika je povsem enostavna, potrebno je le z enim klikom aktivirati URL naslov in ga distribuirati respondentom (bodisi na spletu bodisi po emailu).
  • Podatki se sproti shranjujejo v bazo in ostanejo trajno shranjeni, razen, e jih avtor ankete izbrie.
  • Podatke se lahko kadarkoli izvozi v ustrezne statistine programe, kar seveda ne vpliva na spremembo podatkov.