Raziskave v Sloveniji

 

Pregled vseh raziskav o metodologiji spletnih anket je na voljo na globalnem spletnem mestu WebSM.org.

Zanimive in aktualne pa so tudi domae raziskave, magistrske naloge in doktorske disertacije. Posebej velja izpostaviti raziskave na podroju tudijskih programov Druboslovne informatike ter raziskovalne skupine Centra za druboslovno informatiko.

V nadaljevanju podajamo nekaj diplomskih, magistrskih in doktorskih del s tega podroja:

SPLETNI PANELI:

 • Jure Lenar: Spletni paneli v Sloveniji, PDF
 • Primo Logar: Razlogi in motivi sodelovanja v spletnih panelih, PDF
 • Sonja agar: Uinki razlinih vrst stimulacij v vabilih na kvaliteto podatkov v spletnih panelih, PDF

SPLETNI VPRAALNIKI

 • Miha Matjai: Parapodatki v spletnih anketah in pristopi za odkrivanje asovnih anomalij, PDF
 • Ura Lutman: Vpliv igrifikacije vpraanj na angairanost in uporabniko izkunjo udeleencev spletne ankete, PDF
 • Nejc Berzelak: Uinki naina anketiranja v spletnih anketah = Mode effects in web surveys, PDF
 • Rok Platinovek: Statistino modeliranje neodgovora na anketno vpraanje in prekinitve anketiranja, PDF
 • Vladimir Marjanovi: Razpoloenje anketirancev in kvaliteta podatkov v spletnih anketah, PDF
 • Tine Ozimi: Vpliv lastnosti anketnega vpraanja na neodgovor spremenljivke, PDF
 • Branko Milosavljevi: Analiza uporabnosti orodja za spletno anketiranje 1KA, PDF
 • Aljoa Monik timac: Dinamini pogoji v celostranskem prikazu spletnega vpraalnika, PDF
 • Tjaa Turk: Metodoloki vidiki anket na primeru promocije domaih tekem NK Maribor, PDF
 • Jernej Makovec: Uinek primarnosti v spletnih anketah, PDF
 • Maja Kramer: Spletna orodja za ankete v Sloveniji, PDF
 • Eva Taradi: Mehka in trda opozorila za preverjanje odgovorov, PDF
 • Jaka Paker: Vpliv oblike vpraanja na kvaliteto podatkov v spletnih anketah, PDF
 • Marko Simoni: Uinek uporabe mehanizma opozorilo v spletnih anketah na primeru odprtega vpraanja, PDF
 • Luka Rus: Pogojni stavki v orodjih za spletno anketiranje, PDF
 • Maa Crnkovi: Vpliv povratne informacije na kakovost anketnih podatkov, PDF
 • Peter Smrekar: Odprtokodna orodja za spletno anketiranje, PDF
 • Barbara Polinik: Etini vidiki spletnega anketiranja, PDF
 • Nino Zajc: Uporaba spletnih anket v kombiniranih nainih zbiranja podatkov, PDF
 • Marcel Kraj: Pristranskost anketnih ocen zaradi nepokritja v telefonskih anketa, PDF