Politika zasebnosti

 

Prosimo, podrobno preberite to Izjavo in nadaljujte s sodelovanjem v anketni raziskavi le, e razumete in se strinjate z vsem, kar je v Izjavi zapisano. Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno in brezplano. Avtorji ankete brez vaega prehodnega vedenja in strinjanja ne smejo pridobiti nobene informacije o vas. Respondenti zaradi sodelovanja v raziskavi nimajo nikakrnih strokov, prav tako z naslova 1KA ne prejmejo nobene nagrade.

 

I. SPLONO

Politika zasebnosti je del splonih pogojev uporabe 1KA, s katerimi se morate strinjati, e pristanete na Politiko zasebnosti.

Ta Politika zasebnosti doloa odnos med:

  • osebami, ki sodelujejo v anketnih raziskavah (v nadaljevanju respondenti);
  • posamezniki, ki v okviru 1KA izvajajo anketne raziskave (v nadaljevanju uredniki anket) ali katero koli drugo osebo, ki vam je poslala povezavo do raziskave ali vas kako drugae pozvala, da v njej sodelujete;
  • in EnKlikAnketo, Center za druboslovno informatiko, Fakulteta za drubene vede, Kardeljeva pload 5, Ljubljana (v nadaljevanju 1KA).

Lastniki in upravitelji 1KA.si se zavedajo pomembnosti varovanja zasebnosti in delujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Poleg tega pri delovanju upotevajo priporoila in dobre prakse etinih kodeksov 'ICC/ESOMAR International Code on Market and Social Research' in 'ESOMAR Guideline for Online Research' (www.esomar.org).

 

II. ZASEBNOST IN OSEBNI PODATKI RESPONDENTOV

Vsi podatki, ki jih kot respondent navedete z odgovarjanjem na anketna vpraanja, so zbrani v anonimni obliki, razen e se sami odloite, da boste razkrili kaknega od vaih osebnih podatkov. e se odloite za navedbo osebnih podatkov o sebi ali drugih osebah, to storite z razumevanjem tveganj in monih posledic taknega ravnanja. Urednike anket opozarjamo, naj v ankete ne vkljuujejo vpraanj, ki spraujejo po osebnih podatkih (ime, naslov itd.), in naj ne skuajo zbirati osebnih podatkov na kaken drug nain.

Upravitelji 1KA.si nismo tudi upravitelji zbirk osebnih podatkov, ki jih morebiti ustvarijo uporabniki storitev 1ka.si na informacijski infrastrukturi 1KA.si. Upravitelji 1KA.si ne doloamo namenov in sredstev obdelave osebnih podatkov v anketah, ki jih ustvarijo uporabniki storitev 1KA.si, pa pa zgolj ponujamo infrastrukturo za izvedbo spletnih anket, ki ne smejo imeti vkljuenih vpraanj, ki spraujejo po osebnih podatkih.

V primeru, da obstajajo osebni podatki, ki jih respondenti s privolitvijo predhodno posredujejo urednikom ankete (npr. e-mail naslov), se osebni podatki in anketni podatki strogo loujejo. 1KA.si v primeru poiljanja elektronskih vabil za anketo (enako velja za omogoanje s tem povezanih  telefonskih klicev oziroma pismenih vabil), zagotavlja loenost obeh podatkovnih baz in s tem onemogoa identifikacijo odgovorov.

Pikotki

Pri sodelovanju v spletnih anketah se pikotki privzeto ne uporabljajo in tudi ne shranjujejo na raunalnikih respondentov, razen v primeru e avtor ankete doloi drugae, pri emer je respondent o tem prehodno obveen in ima monost zavrniti pikotke v skladu z ZEKom-1. Ve o tem si preberite v Politiki pikotkov. Upotevati tudi velja, da je uporaba pikotov lahko v konfliktu z drugimi zunanjimi (tehninimi)  identifikatorji (IP tevilka, registracija respondenta v 1KA, individualno geslo respondenta) - vedno uporabimo le en zunanji identifikator. Podrobnosti so tukaj>>

IP naslovi

K podatkom, ki jih med izpolnjevanjem vpraalnika vnesejo respondenti, niso dodani IP naslovi. IP naslovi se beleijo loeno in le za namen tetja respondentov, zato jih v bazi ni mogoe povezati z anketnimi podatki oz. odgovori respondentov.

E-mail naslovi

V primeru raziskav, ki so objavljene s pomojo e-mail vabil, za namen tetja respondentov beleimo tudi njihove e-mail naslove, ki se prav tako v bazo zapisujejo loeno in jih ni mogoe povezati z anketnimi podatki. Dostop do loenega seznama IP in e-mail naslovov imajo le urednik ankete in osebe, ki jim avtor ankete izrecno dodeli dostop do raziskave. Vse navedene osebe se zavezujejo, da bodo te podatke uporabljale zgolj v raziskovalne namene, jih ne bodo javno objavljale ali predale tretjim osebam in da bodo varovale njihovo zaupnost.

 

III. UPORABA ZBRANIH PODATKOV

Lastniki in upravitelji 1KA po svojih najboljih moeh izvajajo ustrezne varnostne ukrepe za zaito zasebnosti in zaupnosti zbranih podatkov na strenikih 1KA. Do podatkov, zbranih s posamezno raziskavo, imajo dostop le urednik ankete in osebe, ki jim urednik izrecno dodeli dostop (to so lahko drugi uporabniki ali osebe, zadolene za tehnino pomo 1KA). Brez, da bi urednik ankete izrecno dodelil dostop, lastniki in upravitelji 1KA nimamo dostopa do informacij o vsebini posameznega anketnega vpraalnika. Izjema so intervencije v primeru suma kritve zakonodaje, npr. na podlagi policijske preiskave ali sodne odlobe.

Urednik ankete podatke lahko uporablja izkljuno v raziskovalne namene in jih ne sme uporabljati v namen neposrednega trenja ali prodaje.

Upravitelji in lastniki spletnega mesta 1ka.si si pridrujemo pravico do uporabe zbranih anketnih podatkov, parapodatkov, metapodatkov, procesnih podatkov in drugih podatkov v anonimizirani obliki za namene optimiziranja nae storitve, za pripravo analiz naih storitev in za znanstveno-raziskovalne analize, kar vse slui izboljevanju kakovosti storitve 1KA.

 

IV. MLADOLETNE OSEBE

Anketiranje mladoletnih oseb je urejeno z nacionalnimi zakonodajami. Avtor ankete mora pri njenem izvajanju v posamezni dravi zagotoviti, da deluje v skladu z nacionalno zakonodajo, povezano z anketiranjem mladoletnih oseb. Ob upotevanju dejstva, da popolna identifikacija mladoletnih uporabnikov interneta ni mona, mora avtor ankete storiti vse, kar je v njegovi moi, da bodo mladoletni vkljueni v raziskavo zgolj na podlagi danega soglasja njihovih starev ali zakonitih zastopnikov v primeru, da nacionalna zakonodaja zahteva takno soglasje.

V Sloveniji za mladoletne osebe do 15. leta starosti velja, da morajo pred izpolnjevanjem anketnega vpraalnika pridobiti soglasje starev. Pri spletnem anketiranju otrok se dovoljenje starev najpogosteje in najenostavneje pridobi tako, da anketar osebno pridobi soglasje (npr. stare obie na domu) ali pa ga posredujejo pismeno (npr. preko dopisa, ki ga otrok prinese iz ole). Za anketiranje mladoletnih, starejih od 15 let, soglasja starev ni potrebno pridobiti. V primerih, ko se anketiranje izvaja na oli, pa lahko ola zahteva soglasje starev tudi, e so anketiranci stareji od 15 let.

 

V. KONNE DOLOBE

1KA trajno hrani podatke, ki se zbirajo prek nudenih storitev. 1KA podatke, ki jih vnesejo respondenti, ki privolijo k sodelovanju v raziskavi, zbira med potekom procesa raziskave. To pomeni, da se zbirajo in hranijo tudi podatki respondentov, ki posamezne raziskave niso izpolnili v celoti (npr. samo eno stran).

e nadaljujete s sodelovanjem v raziskavi, to pomeni, da razumete in se strinjate s to Izjavo. Za vsa vpraanja, ki jih imate v zvezi s to Izjavo ali storitvami 1KA, nas lahko kontaktirate na info@1ka.si

 

Ljubljana, 2013

Posodobljeno: oktober 2014