DSA12 (14.11.2012)

 

V tednu 12. - 15.11.2012, ko je Center za druboslovno informatiko organiziral COST sreanje mree WEBDATANET(12. - 13.11.) ter globalno sreanje vodilnih strokovnjakov za spletno anketiranje Internet Survey Workshop (15. - 16.11.), je v sredo, 14.11.2012, na FDV organiziral tudi Dan spletnega anketiranja. Cilj dogodka je bila popularizacija stroke spletnega anketiranja.

 

Sreanje je pritegnilo okoli 200 udeleencev, raziskovalcev in uporabnikov spletnih anket iz javnega sektorja, vkljuno z univerzami in raziskovalnimi intitucijami, in tudi iz podjetij.  tevilo udeleencev je bilo glede na razmeroma ozko strokovno podroje nad  priakovanji.

 

Dogodek je imel tri dele. V uvodnem delu (9-11) sta dr. Katja Lozar Manfreda in dr. Vasja Vehovar, podala sploen oziroma praktien pregled stanja na tem podroju, nato pa je dr. Mick Couper, vodilni strokovnjak za spletno anketiranje v svetu, odgovarjal na vpraanja.

 

Drugi del (11-12) je bil namenjen uporabnikom aplikacije 1KA za izdelavo spletnih anket in je potekal v treh loenih skupinah, kot uvajalna (Marjana Vrh), pregledna (Gregor ehovin in Uro Rikanovi) in delavnica za lastno intalacijo (Mitja Kuer).

 

V tretjem delu (13-15) je Nejc Berzelak podal sistematien pregled metodolokih vidikov izdelave spletnega vpraalnika.

 

Program konference je dostopen tukaj >>