DSA13 (26.9.2013)

Po nadvsem uspenem prvem Dnevu spletnega anketiranja (DSA 2012), smo tudi letos organizirali dogodek DSA 2013, ki je potekal v etrtek, 26 septembra 2013. Tudi letos nas je obiskalo okoli 180 udeleencev iz javnega sektorja, vkljuno z izobraevalnimi in raziskovalnimi intitucijami, in tudi iz podjetij, medijskih hi in PR agencij. Nosilna tema dogodka je bila razvoj spletnega vpraalnika, gost iz tujine pa je bil dr. Jon A. Krosnick, Stanford University, ZDA.

 

Dogodek so sestavljali trije sklopi. V uvodnem delu je dr. Vasja Vehovar (9h - 10h) najprej predstavil proces razvoja spletnega vpraalnika, kjer je podal praktine primere in osvetlil pomen selitev razvoja vpraalnika na splet. Nato je potekala interaktivna seansa z dr. Jon A. Krosnickom (10h - 11h), ki je opisal svoje tevilne izkunje na podroju spletnega anketiranja in odgovarjal na vpraanja udeleencev.

 

V drugem delu (11.30  - 12.30) so potekale vzporedne sekcije uporabnikih sreanj - Uvajanje v 1KA (Marjana Vrh), Pregledna delavnica 1KA (Gregor ehovin), Napredne in nove funkcionalnosti orodja 1KA (dr. Andra Petrovi) ter Interna raba, virtualna domena, lastna intalacija in integracije (dr. Vasja Vehovar).

 

V zadnjem delu (13h - 15h) je potekala Delavnica spletnega anketiranja (Nejc Berzelak), ki je obravnavala kljune metodoloke vidike v procesu kreiranja spletne ankete.

 

Za registrirane uporabnike 1KA smo objavili tudi gradiva predstavitev DSA13.

 

Program konference >>