Pogosta vpraanja

Vpraanje Kakna je omejitev tevila vpraanj in respondentov?
Odgovor

 

Kapacitete in zmogljivosti 1KA v vseh pogledih zadoajo za trenutne potrebe in se po potrebi prilagajajo. Velikost ankete v nobenem pogledu ne predstavlja omejitev:

 

  • tevilo vpraanj. Vpraanj je lahko ve tiso, kar je pri enem vpraalniku naeloma teko mogoe, zlahka pa se zgodi pri anketah s kompleksnimi sluajnostnimi bloki. Sicer je doslej najdalja realna anketa imela 600 vnosnih mest. Pri izdelavi in urejanju anket z vejim tevilom vpraanj 1KA upoteva trenutno zmogljivost tehnologije (PC-jev, mobilnih naprav in internetnih povezav), zato se lahko odzivni as pri urejanju ankete hitro izboljuje. V zaetku razvoja, e v letu 2009, je bilo poasno e urejanje ankete s 100 vpraanji; konec leta 2010 pa npr. Chrome za premikanje/prestavljanje vpraanja celo v anketi z 2500 vpraanji potrebuje le 4 sekunde, nadaljnja optimizacija v letu 2013 pa je to premaknila na 2 sekundi pri 5000 vpraanjih v anketi, kasneje se pojavi postopno upoasnjevanje. Navedeno upoasnjevanje sicer ne velja za kljuni funkciji urejanja: dodajanje in urejanje vpraanj. Optimizacija procesov in sploni napredek tehnologije hitro izboljujejo tovrstno zmogljivost, tako da skoraj ni ve ankete, kjer bi to predstavljalo omejitev.

  • tevilo hkratnih administrativnih uporabnikov. Glede tevila hkratnih administrativnih uporabnikov, ki razvijajo svojo anketo, je bilo doslej opravljeno hkratno testiranje s 50 uredniki brez kakrnih koli posledic za hitrost aplikacije. Ocenjujemo, da je to tevilo lahko ve tiso.

  • tevilo hkratnih respondentov. tevilo hkratnega izpolnjevanja, kjer bi respondenti v istem delku sekunde poslali svoj odgovor, je doslej imelo maksimum priblino 200 anket, ki so jih respondenti izpolnjevali simultano. Simulacije v 2013 pa so pokazale, da se upoasnjevanje prine ele pri 5000 hkratnih anketah. V vsakem primeru to ne zadeva orodje 1KA, ampak gre za tehnine prilagoditve strenikov, kjer naeloma ni omejitev in je napredek zelo hiter, predvsem pa se je mogoe z opremo in konfiguracijo vedno prilagajati naraslim potrebam. Zmogljivost in hitrost 1KA se redno spremlja in po potrebi intervenira.

  • Absolutno tevilo odgovorov (respondentov) doloene ankete. Dosedanje simulacije kaejo, da ni nobenih teav z ve deset tiso enotami hkrati. Doslej je najveja realna anketa (raziskava o prehrani osnovnoolcev Intituta za varovane zdravja) vkljuevala 23.000 odgovorov. Nekoliko (na nekaj sekund) se lahko upoasnijo le nekatere statistine analize.


Povezave:

Print

Pogosta vpraanja ()