Pogosta vpraanja

Vpraanje V katerem brskalniku naj izdelam anketo?
Odgovor


Za storitev 1KA je znailna izrazita Web 2.0 orientiranost, ki omogoa visoko stopnjo intuitivnosti, interaktivnosti in uinkovitosti, zato posebej priporoamo brskalnike Chrome, Firefox, Safari in Opera ter tudi Internet Explorer (vendar samo verzija 9 in kasneje).


V vseh primerih svetujemo uporabo najnovejih verzij brskalnikov. Odvsetujemo predvsem uporabo starejih verzij brskalnika Internet Explorer (IE8 in stareje), saj ne podpirajo vseh sodobnih funkcionalnosti 1KA in pri delovanju lahko pride do teav. 

 

Seveda se te omejitve nanaajo le na IZDELAVO anket, saj izpolnjevanje anket deluje v vseh brskalnikih.
 

Povezave:

Uvajanje v 1KAZa zaetnike
Print

Pogosta vpraanja (110)