Pogosta vpraanja

Vpraanje Kako anketo poslati ve kot 20 osebam?
Odgovor

 

Anketo lahko enostavno poljete na ve naslovov:

 

  • URL naslov ankete objavite na raznih spletnih straneh, forumih, drubenih omrejih itd.

 

  • Prek svojega email rauna lahko URL ankete poljete toliko respondentom kot elite.

 

Drugae pa je, e bi eleli anketo poiljati preko email sistema 1KA v zavihku 'OBJAVA' - 'Email vabila':

 

  • e odgovorom ne elite slediti, lahko anketo poljete preko enostavnega poiljanja. e elite takno sporoilo poslati ve kot 20 osebam, morate pridobiti dovoljenje za poiljanje e-mail vabil.

 

  • e elite vedeti, kdo je odgovoril in kdo ni, ter tem osebam e enkrat poslati vabilo, potem potrebujete dostop do naprednega poiljanja email vabil preko sistema 1KA. Do te monosti lahko dostopajo le uporabniki z dovoljenjem za poiljanje email vabil. Uporabnik lahko dovoljenje za posamezno anketo pridobi tako, da izpolne obrazec >>, s katerim zagotavlja, da bo vabila poiljala le znanim prejemnikom, ki so se pred tem strinjali s sodelovanjem v raziskavi, kot je to opredeljeno v pogojih uporabe in antispam politiki. Z omejitvijo poiljanja e-vabil za izpolnjevanje ankete elimo prepreiti zlorabo orodja v obliki spama.

 

Povezave:

Print

Pogosta vpraanja ()