Pogosta vpraanja

Vpraanje Kako je z anketiranjem mladoletnih?
Odgovor

 

Anketiranje otrok je urejeno z nacionalnimi zakonodajami.
 

V Sloveniji je pred anketiranjem mladoletnih oseb potrebno pridobiti soglasje starev, da njihov otrok lahko izpolnjuje vpraalnik. To velja za mladoletne osebe do 15. leta starosti. Pri spletnem anketiranju otrok se dovoljenje starev najpogosteje in najenostavneje pridobi tako, da anketar osebno pridobi soglasje (npr. stare obie na domu) ali pa ga posredujejo pismeno (npr. preko dopisa, ki ga otrok prinese iz ole).

 

Formalno je potrebno pridobiti tudi soglasje otroka. Najprej torej stari podpiejo, e se otroka lahko povabi k sodelovanju, nato pa otrok privoli ali odkloni sodelovanje in nikakor ni dolan sodelovati, eprav k temu privolijo stari.


Za anketiranje mladoletnih starejih od 15 let soglasja starev ni potrebno pridobiti. V primerih, ko se anketiranje izvaja na oli, pa lahko ola zahteva soglasje starev tudi, e so anketiranci stareji od 15 let.

Ve o anketiranju mladoletnih oseb do 15. leta starosti si preberite na spletni strani Informacijskega pooblaenca >>

 

Povezave:

 

 

Uvajanje v 1KAUporaba in prilagoditve
Print

Pogosta vpraanja ()