Pogosta vpraanja

Vpraanje Kaj pomenijo negativne vrednosti v podatkih ter kje jih nastavimo?
Odgovor

 

1KA ima manjkajoe vrednosti v zavihku 'PODATKI' - 'Pregledovanje' zelo natanno definirane. e govorimo o manjkajoih podatkih pri posameznem vpraanju - torej neodgovor spremenljivke (angl. item nonresponse) - potem 1KA uporablja naslednje oznake:

 

  • Vrednost '-1 ': oseba (ki je sicer odgovarjala na vpraalnik) ni odgovorila na doloeno vpraanje, eprav smo njen odgovor priakovali.

 

  • Vrednost '-2 ': oseba ni odgovorila na vpraanje, ker ni ustrezala pogoju IF (npr. vpraanje je bilo le za enske, moki torej dobijo -2).

 

  • Vrednost '-3 ': oseba je pred vpraanjem prekinila z izpolnjevanjem vpraalnika in do tega vpraanja sploh ni prila.

 

  • Vrednost '-4 ': vpraanje je bilo naknadno dodano po tem, ko je oseba e odgovorila na vpraalnik, zato nanj ni mogla odgovoriti.

 

  • Vrednost '-5 ': oseba ni odgovorila na nobeno vpraanje, ker gre za prazen vpraalnik.

 

Manjkajoe vrednosti pri posameznem vpraanju, ki so oznaene z negativnimi tevili zgoraj, moramo razlikovati od neveljavnih vrednosti (npr. "ne vem", "zavraam odgovor" ipd.), ki imajo ravno tako negativne vrednosti (-99, -98 ...), in tudi od vrednosti spremenljivke status, ki se nanaa na celotno anketo respondenta.

 

Manjkajoe vrednosti lahko nastavite oz. spremenite tudi sami, in sicer v zavihku 'Urejanje' - 'Nastavitve' - 'Manjkajoe vrednosti'.

 

Povezave:

 

Print

Pogosta vpraanja (110)