Pogosta vpraanja

Vpraanje Kako izbriem podatke oz. testne vnose po testiranju?
Odgovor

 

Testne vnose lahko vnesete na dva naina, rono ali z avtomatskim generiranjem. Testni vnosi so v podatkih oznaeni z 1, v primeru rono vneenih vnosov in z 2, v primeru avtomatsko generiranih vnosov, kar omogoa vejo preglednost nad testnimi vnosi. Testne vnose lahko iz podatkov izbriete na tri naine

 

  • e ste generirali avtomatske vnose, se monost za izbris pokae v zavihku 'TESTIRANJE' - 'Avtomatski vnosi', kjer jih lahko izbriete s pomojo ukaza 'Pobrii testne vnose'. 
  • V zavihku 'PODATKI' - 'PREGLEDOVANJE' kliknete na 'Nastavitve prikaza podatkov' in v vrstici 'Ikone:' obkljukate 'Urejanje'. To vam omogoa, da izbriete vsak vnos posebej ali vse vnose naenkrat, e pod tabelo izberete monost 'Izberi vse'. Oznaene vnose izbriete s klikom na 'Izbrii izbrane'.
  • V primeru, da imate v bazi testne vnose, je v zavihkih 'PODATKI' - 'Pregledovanje' in 'ANALIZE' vedno prikazan opozorilni trak, ki omogoa, da testne podatke odstranite z enim klikom. Testne vnose lahko pobriete vse naenkrat s klikom na 'Pobrii testne vnose' ali samo avtomatsko generirane vnose s klikom na 'Pobrii avtomatsko generirane vnose'.

 

Povezave:

Print

Pogosta vpraanja (110)