Pogosta vpraanja

Vpraanje Ali lahko restavrirate podatke, ki sem jih pomotoma izbrisal?
Odgovor

 

e ste pomotoma izbrisali celotno anketo ali doloeno vpraanje ter s tem tudi zbrane podatke, je le-te mono restavrirati. 1KA ima namre urejeno arhiviranje za vsak klik vsake ankete posebej; naeloma je torej mogoe restavrirati katerekoli podatke.

 

Enostavne izbrise je mogoe restavrirati hitro (poljite email na info@1ka.si), vasih pa je to lahko dolgotrajen postopek, ki lahko ustvari tudi dodatne stroke. Vse to je odvisno od tega, kdaj in na kaken nain so bili podatki izbrisani.

Med enostavne izbrise se tejeta izbris celotne ankete ali izbris celotne baze, kjer imamo e avtomatiziran postopek restavracije.

V ostalih primerih (npr.: izbris posameznega vpraanja in s tem tudi izbris podatkov) pa je potreben poseg programerja in restavracija iz arhivskih kopij.


Pri tem je pomembno opozoriti, da je 1KA na voljo v obstojei obliki (kar je napisano tudi v splonih pogojih ob registraciji) in ne odgovarja za vse napake, ki jih naredijo uporabniki, zato ne moremo vlagati dodatnih resursov, etudi je koda nastala zaradi uporabniko nedodelanega vmesnika.

Dodati velja, da doslej ne beleimo nobene kode (trajen izbris podatkov oziroma nemogoo restavracijo podatkov). Za dodatno pomo uporabnikom smo na podlagi izkuenj uvedli avtomatizirano restavracijo izbrisanih celotnih anket in celotnih baz podatkov, za restavriranje vseh ostalih izbrisov pa e nismo razvili algoritmov, zato breme resursov nosi uporabnik sam.

Opozarjamo previdnost pri brisanju vpraanj in podatkov, priporoamo, da raje skrijete ali filtrirate, kot pa briete, saj lahko hitro pride do izgube relevantnih podatkov.
 

 

Povezave:

 

Print

Pogosta vpraanja (110)