Pogosta vpraanja

Vpraanje Zakaj ni priporoljivo kopiranje besedila?
Odgovor

 

S tem, ko v vpraalnik kopirate besedilo iz MS Worda, spletnih strani ali kaknega drugega dokumenta, se poleg teksta v izvorni kodi kopira tudi nastavljeni oblikovni slog. Zato lahko pri prikazu teksta pride do doloenih napak, npr. da je ozadje teksta v vpraanju belo ali da se tekst prikae nekoliko zamaknjeno, lahko pa vpliva tudi na izvajanje ankete in zbiranje podatkov.

 

To teavo lahko prepreite na dva naina:

 

  • V urejanju posameznega vpraanja izberete 'Hitro dodajanje kategorij' in na ta nain prekopirate besedilo. Pri tem mora biti vsak odgovor v svoji vrstici.

  • Besedilo najprej prekopirate iz Worda v beleko (Notepad), nato pa iz beleke v 1KA.

 

e pa je do teav z zamaknjenim tekstom e prilo, lahko ta problem naknadno reite na naslednji nain:

 

  1. V urejanju posameznega vpraanja odprete napredni urejevalnik.

  2. V orodni vrstici nato kliknete na HTML znako, kar v novem oknu odpre urejevalnik HTML kode.

  3. Iz HTML kode pobriete dodatne oblikovne sloge, torej pustite le tiste vrstice, kjer je vae besedilo, in kliknete na gumb 'Update'.

 

Povezave:

 

Print

Pogosta vpraanja (110)