Pogosta vpraanja

Vpraanje Kakna je razlika med kodiranjem in rekodiranjem?
Odgovor

 

Kodiranje (avtomatsko ali rono) je primerno samo za odprte tipe vpraanj oz. spremenljivk, torej za besedila, pri emer je to smiselno predvsem za eno besedo ali za manje tevilo besed, ki se ponavljajo. Primer je lahko vpraanje "Katero je vae najljube sadje?", kjer se nato odgovori "jabolko", "jabolka", "jabolk" ipd. kodirajo v isto vrednost.

 

Z rekodiranjem pa lahko spremenite tevilske ali kategorine vrednosti doloene spremenljivke, kar je zelo uporabno npr. pri grafih. Primer numerine spremenljivke je lahko zdruevanje starostnih kategorij iz letnice rojstva v kategorije "pod 30", "30 - 50" in "nad 50". Primer kategorine spremenljivke pa je rekodiranje ocen 1, 2, 3, 4 in 5 v kategoriji "Visoke", kamor vkljuimo oceni 4 in 5, ter "Nizke", kamor umestimo ocene 1, 2 in 3.

 

Povezave:

Print

Pogosta vpraanja (110)