Pogosta vpraanja

Vpraanje Zakaj ne vidim vseh podatkov?
Odgovor

 

Do sedaj e ni bilo primera, da bi 1KA anketni podatki komu nepovratno izginili. Vse dosedanje izkunje kaejo, da gre v takih primerih za eno izmed naslednjih monosti:

 

  • Vkljueno imate filtriranje. Reitev je, da odstranite vse filtre. Podatke je namre v zavihku 'PODATKI' - 'Pregledovanje' mono filtrirati glede na spremenljivke, statuse, pogoje ali obdobje (v zgornjem desnem kotu nad tabelo podatkov).
  • Podatki so shranjeni v bazi (kjer so vsi odgovori respondentov), vendar se datoteka (ki se iz baze generira kot osnova za analize in izvoze) ni kreirala v celoti. V nekaterih primerih - posebej e je anketa doloen as neaktivna - je zato potrebno datoteko podatkov generirati  rono (obiajno se to sicer izvede avtomatsko). V takem primeru se lahko ponovno generira datoteka s podatki, kar lahko naredite v zavihku 'PODATKI' - 'Pregledovanje' s klikom na opcijo 'Datoteka', ki se nahaja skrajno desno v spustnem seznamu 'Filtriranje'. Tu nato kliknete na 'Ponovno generiraj datoteko s podatki'.

 

V primerih, da je respondent trdil, da je izpolnil anketo, uredniki ankete pa niso videli njegovih odgovorov, se je izkazalo, da:

  • je respondent odgovarjal na kakno drugo anketo;
  • je kdo od urednikov ankete zapis po pomoti izbrisal;
  • so uredniki zapis spregledali.

 

Povezave:

Uvajanje v 1KAZa zaetnike
Print