Pogosta vpraanja

Vpraanje Izvoz v Excel: Zakaj se pri izvozu v Excel odprti odgovori ne izpiejo v celoti?
Odgovor

 

Te teave ni, e podatke iz 1KA izvozite v formatu Excel. V primeru, da podatke najprej izvozite v format CSV in ga nato odprete v Excelu, pa se lahko odprti odgovori ne izpiejo v celoti.

 

Tu gre za omejitev programske opreme Microsoft Excel (verzija 2007 in noveje), ki jo lahko zaobidete z nekaj nastavitvami.

 

1. Imate dve monosti (e ne deluje prva, poskusite z drugo):

 

 

 

2. Odprete MS Excel s praznim dokumentom.

 

3. V Excelu izberete zavihek Data (Podatki) in kliknete na ikono From text (Iz besedila). Nato na disku poiete datoteko s podatki, ki ste jo prenesli v 1. koraku, jo izberete in kliknete na gumb Import (Uvozi).

 

4. V pojavnem oknu se odpre Text import wizard (arovnik za uvoz besedila), ki ima 3 korake:

 

  • V razdelku Original data type (Izvirna vrsta podatkov) izberete opcijo Delimited (Razmejeno). Nadaljujete na naslednji korak s klikom na Next (Naprej).

 

  • V razdelku Delimiters (Loila) izberete samo podpije. Nadaljujete na naslednji korak - Next (Naprej).

 

  • V razdelku Data preview (Predogled podatkov) izberete vse stolpce. Pri tem si lahko pomagate tako, da najprej izberete prvi stolpec, nato pa drite tipko SHIFT in hkrati kliknete na zadnji stolpec. Obliko stolpcev v razdelku Column data format (Oblika podatkov v stolpcih) nastavite na Text (besedilo). Kliknete Finish (Konaj).

 

5. Odpre se pojavno okno, ki vas vpraa, kam elite uvoziti podatke. Privzeta monost je Existing worksheet (Obstojei delovni zvezek), kar potrdite s klikom na OK (V redu).

 

Podatke ste tako uvozili v prazno Excel datoteko na nain, ki ne omejuje tevila znakov pri odprtih vpraanjih.

 

Povezave:

 

Print

Pogosta vpraanja ()