Pogosta vpraanja

Vpraanje Zakaj pri izvozu poroil slike niso v redu prikazane?
Odgovor

 

Pri izvozu poroil v PDF lahko pride do nevenosti pri prikazu slik, kjer se pri izvozu velikost slike ne prilagodi. V teh primerih priporoamo, da poroilo najprej izvozite v format RTF in tam sliko pomanjate. e bi eleli imeti poroilo v formatu PDF, potem dokument RTF, v katerem ste slike pomanjali, shranite kot PDF. To storite tako, da kliknete na ikono Office povsem v zgornjem levem kotu Microsoft Word dokumenta in nato pri Shrani kot izberete monost "PDF ali XPS" ter nadalje poimenujete nov dokument in ga shranite na eleno mesto na vaem raunalniku.

 

Povezave:

 

Print

Pogosta vpraanja (110)