Pogosta vpraanja

Vpraanje Kako lahko sledim respondentom?
Odgovor

 

Monost poiljanja email vabil preko sistema 1KA omogoa sledenje respondentom; tako lahko preverite, kdo iz seznama je odgovoril in kdo ne, kar je podlaga za poiljanje opomnikov. Ta funkcionalnost je dostopna uporabnikom, ki so za posamezno anketo pridobili dovoljenje za poiljanje email vabil prek sistema 1KA.

 

Sledenje respondentom ni mogoe, e jim povezavo do ankete poljete prek lastnega email rauna in imate enak URL za vse respondente (torej je anketa res anonimna). V tem primeru ni mogoe identificirati, kdo je na anketo odgovoril in kdo ne. Vendar vse izkunje kaejo, da so s tem povezani problemi bistveno manji od prednosti, ki jih prinaa takna popolna anonimnost.

 

Povezave:

 

Print

Pogosta vpraanja ()