Pogosta vpraanja

Vpraanje Ali lahko spreminjam anketo, ko je e aktivirana in objavljena?
Odgovor

 

Ko je anketa aktivna in objavljena, je njeno urejanje e vedno mogoe, vendar morate biti pri tem pozorni in previdni. e bi radi popravili kakne slovnine napake ali pa spremenili tekst pri vpraanju ali monemu odgovoru, lahko to naredite brez posledic. Podatki ostanejo nespremenjeni.

 

V primeru, da izbriete kakno spremenljivko ali pa le katero od kategorij pri spremenljivki, se izbriejo tudi podatki v bazi.

 

Priporoljivo je, da v asu urejanja ankete, le-to zaasno deaktivirate. Ko jo boste ponovno aktivirali, bo URL ankete ostal enak, prav tako se bodo podatki normalno naprej shranjevali v isto bazo.

 

Povezave:

 

Print

Pogosta vpraanja (110)