Pogosta vpraanja

Vpraanje Zakaj se slika s kodo (CAPTCHA) ne prikae?
Odgovor

 

Problem neprikazovanja slike s kodo (CAPTCHA) pri registraciji ali v sami anketi se lahko obasno pojavi v doloenih verzijah brskalnikov, najpogosteje v brskalniku Google Chrome.

 

Svetujemo vam, da najprej v brskalniku izbriete pikotke in se ponovno poskusite registrirati. e se teava e vedno pojavlja, priporoamo, da brskalnik nadgradite na najnovejo verzijo ali pa ga zamenjate. Za izbiro brskalnika priporoamo Mozilla Firefox.

 

Povezave:

 

Uvajanje v 1KAZa zaetnike
Uporaba in prilagoditve
Print