Pogosta vpraanja

Vpraanje Ali se da v 1KA uvoziti vpraalnik?
Odgovor

 

Celotnega vpraalnika, pripravljenega v programu MS Word, se ne da vnesti v 1KA, lahko se vnese le odgovore preko ikone za Word

 

 

 

 

e pa hoete prenesti vpraalnik iz lastne intalacije 1KA na spletno stran 1KA in obratno, potem ga lahko v 'Arhivih vpraalnika' izvozite na svoj raunalnik in ga preko istega zavihka tudi prenesete na poljubno intalacijo orodja 1KA.

 

Povezave:

Print

Pogosta vpraanja (110)