Pogosta vpraanja

Vpraanje Kako spremenim tip vpraanja?
Odgovor

 

1KA omogoa takojnje spremembe v vpraalniku, vendar morate biti pozorni, e je anketa e aktivna in v fazi zbiranja podatkov. Brez problema lahko dodajate nove kategorije ter spreminjate besedilo starih, e pa boste odstranili kakno kategorijo, se bodo odstranili tudi podatki v bazi.

 

e je anketa e neaktivna, potem lahko spreminjate tip vpraanja zelo enostavno. V primeru, da ste izbrali napaen tip vpraanja, npr. kategorije - en odgovor, eleli pa bi imeti kategorije - ve odgovorov ali kateri koli drugi tip vpraanja, potem enostavno kliknete na vpraanje in odpre se vam editor oz. urejevalnik tega vpraanja. V urejevalniku vpraanja zgoraj desno od imena spremenljivke (npr.: Q1) je naveden tip izbranega vpraanja. S klikom na puico ali na tip vpraanja se vam odpre spustni seznam vseh tipov vpraanj, kjer izberete elenega oz. ustreznega.

 

Povezave:

Print

Pogosta vpraanja (110)