Pogosta vpraanja

Vpraanje Ali obstajajo e predpripravljene ankete (npr.: za evalvacijo dela profesorja v razredu)?
Odgovor

 

Za potrebe individualnih evalvacij doloenega predmeta, so predavateljem na voljo standardni vpraalniki (knjinica), ki se lahko naknadno prilagodijo.Pri tem izrecno svetujemo, da se uporabi enoten URL, torej brez individualiziranih email vabil preko sistema 1KA. Izkunje kaejo:

 

  • V vsakem primeru zadoa eno vabilo in nato ez tri dni e opomnik, ki je hkrati zahvala za morebitne respondente. Izkunje kaejo, da nadaljnji emaili nimajo nobenega uinka. Tudi e e kdo kaj odgovori, se rezultati ne spremenijo. Za dve vabili pa seveda ne rabimo individualiziranega spremljanja, kdo je odgovoril in kdo ne.

 

  • tudenti so izjemno obutljivi na zasebnost. e opazijo individualiziran URL naslov, seveda razumejo, da je naeloma mogo vpogled v odgovore. Pri obutljivih temah kot je evalvacija, to povzroi neiskrenost ali pa neodgovor.  V anketi z individualiziranim vabilom, k mu je sledil e opomnik za nerespondente, so v tretjem kontaktu, ki je bil brez individualizacije (z enotnim URL naslovom) dodatni respondenti eksplicitno potrdili, da jih je predhodno motil individualiziran URL.

 

 

Povezave:

 

Print

Pogosta vpraanja (110)