Pogosta vpraanja

Vpraanje Posebnosti in teave Facebook prijav
Odgovor


Pri uporabnikih, ki so na 1KA registrirani preko socialnega omreja Facebook, se lahko pojavijo doloene nevenost pri identifikaciji profila. 


Ko se namre registrirate s svojim FB raunom na spletno stran 1KA, sistem 1KA generira vae uporabniko ime, ki je predvideno glede na vae FB ime, torej ime.priimek@facebook.com in ni nujno va Facebook email - ker tega iz varnostnih razlogov FB ne posreduje. Va FB email  (ime.priimek@facebook.com) je bil generiran ob registraciji na spletno mesto FB in ostaja isti ne glede na to, koliko vi spreminjate svoje ime in priimek.

e vmes spremenite svoje ime ali priimek na FB, bo 1KA ob vpisu na stran ponovno generirala email, ki pa bo razlien od vaega prejnjega in bo tako tudi ustvarila nov raun na 1KA, prejnje ankete pa bodo vezane na prejnje uporabniko ime in jih zaradi tega ne boste videli. V takem primeru se obrnite na Center za pomo uporabnikom preko spletne forme >> in bomo vaim starim anketam dodelili kot urednika va nov email.

e veji problem pa je, da na tak email ne morete dobivati 1KA sporoil (potrditev, obvestil). Priporoamo vam, da se na 1KA registrirate z Gmail raunom ali pa greste ez cel postopek registracije, kjer vpiete svoj poljuben email naslov.

Povezave:

Print

Pogosta vpraanja ()