Pogosta vpraanja

Vpraanje Kako lahko poiem doloen zapis v podatkih (odgovorih respondentov)?
Odgovor

 

V zavihku 'Podatki' - 'Pregledovanje' je prikazana tabela z golimi podatki  - odgovori respondentov. To tabelo se lahko uporablja tudi kot bazo podatkov, npr. prijavljenih na delavnico, registriranih na dogodek, itd., kar pa lahko pomeni, da se lahko vasih kateri izmed podatkov enot spremeni in je potrebno urediti posamezne zapise ali pa preveriti tonost podatkov.

 

Za hitreje iskanje po podatkih imate zgoraj iskalnik, kjer vpiete iskano besedo, v tabeli pa se vam prikaejo vsi zapisi, ki vsebujejo to besedo in e oznaite 'urejanje', lahko posamezen zapis poljubno uredite. Vendar pozor, iskalnik ne ie po labelah, ie samo po podatkih znotraj odprtih odgovorov (npr. po imenu, priimku, naslovu, itd.).

 

Seveda tega ne gre enaiti z iskanjem po vpraalniku, ki poteka na dva naina: preko splonega iskalnika po anketah (zgoraj desno) in v samem urejanju, kjer lahko uporabimo ukaz CTRL + F, za zamenjavo besed v vpraalniku pa napredno opcijo v urejanju vpraalnika Poii in zamenjaj (Find & Replace).

 

Povezave:

Print

Pogosta vpraanja (110)