Pogosta vpraanja

Vpraanje Kako nastavim, da se respondentu ob zakljuku ankete odpre doloena spletna stran?
Odgovor
V zakljuku vpraalnika imamo na voljo nastavitev, ki omogoa, da se respondentu ob zakljuku izpolnjevanja ankete odpre doloena spletna stran (npr. spletna stran podjetja ali organizacije).

To storimo tako, da v zavihku 'UREJANJE' – 'Vpraalnik' kliknemo za 'Zakljuek' (zadnje vpraanje oz. nagovor v anketi). Odpre se nam urejevalnik, kjer na desni strani pri opciji 'Ob koncu ankete' izberemo 'Skoi na povezavo'. V polje URL vstavimo URL spletne strani, na katero elimo preusmeriti respondenta po zakljuenem izpolnjevanju ankete.

 
Primer ankete, kjer se po zakljuku izpolnjevanje odpre spletna stran Centra za druboslovno informatiko >>

 
Povezave:
Print

Pogosta vpraanja (110)