Pogosta vpraanja

Vpraanje Baza s podatki je poruena, vrednosti niso pravilne ali jih sploh ni.
Odgovor


Baza podatkov se samodejno generira oz. aurira, vendar se le v zelo redkih primerih pri avtomatskem generiranju zatakne in se lahko podatki malo zamaknejo ali pa se ne aurirajo.

V tem primeru lahko sami rono generirate bazo in kliknete na 'Filtriranje' - Datoteka' in 'Ponovno generiraj bazo podatkov'.Povezave:

 

Print

Pogosta vpraanja (110)