Pogosta vpraanja

Vpraanje Ali lahko na doloeno vpraanje ali vpraalnik nastavim kvote (omejitev glede na tevilo respondentov)?
Odgovor
V zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik' lahko doloite kvote oz. omejitve tevila respondentov za celotno anketo ali posamezen odgovor. Kvote lahko uporabimo, e elimo zbrati odgovore le doloenega tevila posameznih skupin, npr. glede na spol, starost, regijo ali v primerih, ko uporabljamo 1KA za registracijo na dogodke ali delavnice, kjer imamo doloene omejitve, npr. na vsako delavnico se lahko prijavi najve 40 ljudi. 

Kvote oz. omejitve odgovorov lahko dodamo na razline naine.

Primer: Naa anketa slui kot prijava na dogodek, na katerem bodo potekale razline delavnice, na vsako pa se lahko prijavi najve 40 udeleencev. 

A) Kvoto doloimo s klikom na ikono za dodajanje pogoja za prikaz kategorije (*IF)
 • Pri odgovoru (npr. ime delavnice) za katerega elimo, da se respondentom ne prikae, ko je doseena kvota (npr. 40), kliknemo na desni strani na ikono za dodajanje pogoja za prikaz kategorije (*IF).
 • V oknu, ki se nam odpre, v roleti 'Izberite spremenljivko' izberemo monost 'Kvota'.
 • Kliknemo na polje 'Uredi kvoto' in odpre se nam novo okno.
 • V roleti 'Izberite spremenljivko' izberemo ustrezen odgovor (ime delavnice) in kliknemo 'Potrdi'.
 • Ustrezno spremenimo raunski operator v manje ali je enako (<=) in v prazno polje vpiemo kvoto, torej najveje tevilo respondentov, ki lahko izberejo ta odgovor, v naem primeru 40. S tem doloimo, da se bo kategorija prikazovala, dokler bo tevilo respondentov, ki je izbralo ta odgovor, manje ali enako 40. Kliknemo 'Potrdi'. 
 • Ko zapremo urejevalnik vpraanja, se pri odgovorih oz. kategorijah, za katere smo doloili kvoto, na desni strani izpie zvezdica in formula kvote.
 • Ko bo 40 respondentov izbralo doloen odgovor in bo kvota izpolnjena, tega odgovora ne bo ve mogoe izbrati (se ne bo prikazal). 

B) Kvoto doloimo s pomojo uporabe funkcije validacija. 
 • Kliknemo na vpraanje, kjer elimo doloiti kvote in na desni strani v urejevalniku vpraanja izberemo zavihek 'Validacija'.
 • Kliknemo 'Dodaj validacijo'
 • V oknu, ki se nam odpre, v roleti 'Izberite spremenljivko' izberemo monost 'Kvota'.
 • Kliknemo na polje 'Uredi kvoto' in odpre se nam novo okno.
 • V roleti 'Izberite spremenljivko' izberemo ustrezen odgovor (ime delavnice) in kliknemo 'Potrdi'.
 • Ustrezno spremenimo raunski operator v veje ali je enako (>=) in v prazno polje vpiemo kvoto, torej najveje tevilo respondentov, ki lahko izberejo ta odgovor, v naem primeru 40. S tem doloimo, da se bo prikazalo opozorilo, ko bo doseena kvota oz. ko bo tevilo respondentov, ki je izbralo ta odgovor, veje ali enako 40. Kliknemo potrdi. 
 • Doloimo tip opozorila: mehko opozorilo (respondent bo opozorjen, da je delavnica zasedena, vendar bo odgovor lahko kljub temu izbral), trdo opozorilo (respondent tega odgovora ne bo mogel izbrati, saj ga aplikacija ne spustila naprej). 
 • V polje Text opozorila lahko vpiete opozorilo, ki se naj prikae respondentu, ko je kvota doseena, npr. "Vsa mesta za Delavnico 1 so zapolnjena. Prosimo izberite drugo delavnico."
 • Ko zapremo urejevalnik vpraanja, se v naslovni vrstici vpraanja izpie 'Validacija', ki nas opozori, da imamo pri tem vpraanju nastavljene kvote oz. omejitve. 
 • Ko bo 40 respondentov izbralo doloen odgovor in bo kvota izpolnjena, se bo respondentu ob izbiri tega odgovora prikazalo opozorilo (odgovor se bo e vedno prikazal). 


Primer: elimo, da anketo ustrezno izpolni 100 respondentov, potem naj se anketa zakljui.

C) Dodajanje kvot glede na status ankete.
 • Kvote lahko dodate tudi tako, da se v levem meniju zapeljemo na oranno ikono s plusom, pri emer se odprejo vsi tipi vpraanj. Kvote so na voljo v kategoriji Napredne monosti. S tem se odpre pojavno okno za urejanje kvote.
 • V oknu, ki se nam odpre, v roleti 'Izberite spremenljivko' izberemo ustrezen status (Status 1 - 6, Ustrezni odgovori, Vsi odgovori - Ve >>) in kliknemo 'Potrdi'. V naem primeru izberemo 'Ustrezni odgovori' 
 • Iz levega stranskega menija vstavimo pogoj (IF) in v pogoj prenesemo vsa vpraanja v anketi, ki elimo, da se prikaejo le doloenemu tevilu respondentov (oznako ENDIF povleemo za zadnje vpraanje v anketi). 
 • Kliknemo na urejanje pogoja in v polju 'Izberite spremenljivko' izberemo prej doloeno kvoto, ki je privzeto poimenovana QU1. 
 • Ustrezno spremenimo raunski operator v manje ali je enako (<=) in v prazno polje vpiemo kvoto, torej najveje tevilo respondentov, ki naj izpolni anketo, v naem primeru 100. S tem doloimo, da bo anketa na voljo za izpolnjevanje, dokler bo tevilo respondentov, ki so ustrezno izpolnili anketo, manje ali enako 100.  


Pri urejanju kvot lahko uporabite tudi naslednje napredne monosti:

 • Z ikono v obliki navpine dvosmerne puice na desni strani spremenljivk lahko spreminjate njihov vrstni red, tako da z miko kliknete na ikono in vpraanje povleete na eleno mesto. S klikom na ikono v obliki koa pa lahko posamezno spremenljivko odstranite iz kvote.
 • Na levi ('Oklepaji') in na desni strani ('Zaklepaji') posamezne spremenljivke so modre ikone v obliki znakov '+' in '-', s katerimi lahko urejate oklepaje in tako zagotovite pravilen vrstni red v primeru kompleksnejih kvot. 
 • V spodnjem levem kotu ('Ime') lahko kvoto preimenujete.


Povezave: 
Print

Pogosta vpraanja (110)