Pogosta vpraanja

Vpraanje Teave pri poiljanju email vabil preko Gmail potnega strenika
Odgovor

 

Za poiljanje email vabil preko integracije eksternega SMTP sistema v 1KA mono odsvetujemo uporabo Gmail strenika, saj nikakor ne moremo kontrolirati njihovega poiljanja.

Nekaj let nazaj je bilo mogoe poiljati 500 emailov na enkrat, pa jih je kljub temu vasih poslalo bistveno manj, potem so pa v 2015 dali omejitev 100. Pri naem testiranju smo ugotavljali, da nikoli ne polje na 100 naslovov, ampak vasih na 92, vasih na 98… Ekipa 1KA za poiljanje vabil ne uporablja ve Gmail strenika. Ve o omejitvah poiljanja GMail sistema >> 

Tovrstni problemi pa so samo z Gmailom. Veliko uporabnikov ima lasten SMTP sistem v organizaciji in zadeva deluje v celoti. Tudi v okviru Ekipe 1KA smo e poiljali po 5,000 emailov brez problema, vendar je bilo to kot reeno poslano preko lastne SMTP storitve.

Organizacijam zato predlagamo uporabo lastnega potnega strenika ali pa zakup kakne plaljive SMTP storitve. Zelo dobra reitev je tudi uporaba katerega od sistemov za masovno poiljanje  emailov (dedicated mass email services), ki se uporabljajo v direktnem marketingu. Ve o celotni problematiki pa si lahko preberete tudi v https://anketa.nijz.si//c/1060/Knjiga_WebSM/ (str. 119).

 

 

Potek poiljanja sporoil preko integracije Gmail SMTP potnega strenika

1KA sistem za poiljanje email vabil polje vae emaile na Gmail in to tudi zapie, Gmail pa tega ne sprocesira v celoti in niti ne polje nobene povratne informacije naemu sistemu oziroma nenehno spreminja nain, kako nas o tem obvesti, zato se naa navedba poslanih emailov lahko ne ujema z Gmailom.

 

 

Priporoljiva uporaba plaljive Gmail storitve

Glede na to, da je Gmail brezplana aplikacija, niso posebej aurni pri obveanju in pravila spreminjajo nenapovedano in na nejasen nain. Gmail na alost svojo brezplano storitev vse bolj kri, omejuje, komplicira in sili uporabnike v plaljive storitve (obstaja namre tudi e plaljiva storitev masovnega poiljanja preko Gmaila). Ve o GMail sistemu >>

 

 

Povezave:

 

 

Print

Pogosta vpraanja ()