Pogosta vpraanja

Vpraanje Ali lahko nastavim, da respondent naknadno ureja svoje odgovore?
Odgovor


V vsakem vpraalniku lahko respondentu omogoite, da naknadno ureja svoje odgovore.
 

Uporaba pikotkov


V zavihku 'UREJANJE' - 'Nastavitve' - 'Dostop respondenti' lahko z vklopom pikotkov omogoite respondentu, ki je e izpolnjeval vao anketo, da lahko kasneje ob ponovnem kliku na anketo ureja svoje odgovore, vendar to pomeni, da se bodo tudi podatki in analize spreminjale, zato je veinoma (ne pa vedno) bolje, da oznaite, da ne more urejati svojih odgovorov.
 

Uporaba URL naslova


V zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik' lahko v zakljuku vklopite monost 'Prikai povezavo za naknadno urejanje'. Ko bo respondent priel do zakljuka ankete, se bo izpisal URL naslov, preko katerega bo lahko kasneje dostopal do ankete in urejal svoje odgovore.


Povezave: 

Print

Pogosta vpraanja (110)