Prironiki

Naslov Osnovne analize podatkov
Vsebina

 

Osnovne analize so mogoe kar neposredno v aplikaciji, in sicer znotraj zavihka 'ANALIZE' - 'Statistike'. Tukaj lahko pregledate:

 

  • 'Sumarnik': Sumarnik prikazuje povzetek analize vae ankete in je tudi avtomatsko generiran, ko odprete podzavihek 'Statistike'.

 

  • 'Opisne': Za vsako spremenljivko posebej se vam prikaejo opisne statistike, kot so tevilo enot, povpreje, standardni odklon, minimum in maksimum.

 

  • 'Frekvence': Pri odgovorih vsake spremenljivke se vam prikaejo frekvence, torej kolikokrat je bil tisti odgovor izbran.

 

  • 'Tabele': To so kontingenne tabele: najprej izberete neodvisno spremenljivko, nato pa e odvisno spremenljivko. Analiza bo pokazale skupne rezultate in pokazala, e obstaja med spremenljivkama povezanost ali ne.

 

  • 'Multitabele': To je vedimenzionalna tabela kategorinih spremenljivk. Izberete lahko ve spremenljivk in tabela bo pokazala skupne rezultate.

 

  • 'Povpreja': S to opcijo lahko naredimo izraun povpreij po skupinah. Najprej izberemo neodvisno spremenljivko, oz. jo doloimo kot kategorijo, nato pa izberemo e odvisno spremenljivko.

 

  • 'T-test': Omogoa preverjanje domnev o statistinih razlikah na dveh spremenljivkah.

 

  • 'Razbitje': Analiza je razbita glede na kontrolno spremenljivko. Iz spustnega seznama izberete spremenljivko, po kateri bi kontrolirali oz. razbili svoje podatke.

 

Pri vsaki vrsti analize si lahko rezultate izvozite v PDF, MS Word in MS Excel formatu. Lahko pa ustvarite tudi link, ki ga posredujete poljubnim osebam in jim tako omogoite vpogled v te rezultate/analize, vendar to ne pomeni, da imajo dostop do vae ankete. Vsako tabelo oz. graf pa lahko tudi vkljuite v 'Poroilo po meri'.

 

 

Povezave:

 

 

Print

Prironiki (120)