Prironiki

Naslov Izdelava podvzorcev: sluajna polovica vzorca dobi eno vpraanje, druga polovica pa drugo
Vsebina

 

Anketo lahko v orodju 1KA razdelimo tudi na dva ali ve delov. To naredimo tako, da v zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik' pred vsakim sklopom oz. delom ankete postavimo pogoje in za izbrano spremenljivko v spustnem seznamu izberemo 'Nakljune skupine'. S klikom na pogoj se nam odpre urejevalnik, kjer v prvi roleti izberemo nakljune skupine, nato doloimo tevilo skupin oz. vzorce na katere elimo razdeliti vpraanja. Nato e doloimo za katero skupino. 

 

V vsakega izmed pogojev (IF) umestimo tista vpraanja, za katera ocenimo, da spadajo v izbrane skupine, nekatera vpraanja pa lahko ostanejo za obe skupini ista. Teh vpraanj ne vkljuimo v noben pogoj.

 

Nakljuna skupina (podvzorec) je doloena na podlagi zaporedne tevilke respondenta in velja za celoten proces izpolnjevanja vpraalnika. e imamo na primer pri dveh razlinih vpraanjih doloene 4 nakljune podvzorce, prvi respondent pri obeh pogojih pripada nakljunemu podvzorcu 1, drugi respondent spet pri obeh pogojih podvzorcu 2 itd.

 

Povezave:

 

 

Print

Prironiki (120)