Prironiki

Naslov Strukturiranje vpraalnika v bloke
Vsebina

 

V primeru vejega tevila vpraanj (nad 30) je vpraalnik primerno strukturirati v bloke, ki poveajo preglednost in strukturo. 1KA zato pri 30 vpraanjih uporabnika opozori na to monost. 

 

Bloke dodate z ikono v obliki rke B v levem stranskem meniju zavihka 'UREJANJE' - 'Vpraalnik':

 

  • Najprej kliknete na ikono za dodajanje bloka in jo potegnete pred prvo vpraanje, ki ga elite vkljuiti v blog.

 

  • Oznako 'ENDBLOCK' nato z miko potegnete za zadnje vpraanje, ki ga elite imeti v tem bloku.

 

Primer vpraalnika, ki je strukturiran v bloke, najdete v knjinici vpraalnikov (razdelek '1KA primeri tipskih vpraalnikov', 1KA pogoji in filtri', 'Primer - Strukturiranje v bloke'). Primer bloka lahko v praksi vidite le v zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik', za kar morate biti prijavljeni. Strukturiranost vpraanj v blokih je e bolj jasno vidna, e uporabite opcijo 'Prikai skren pogled', ki se nahaja v levem meniju med dodatnimi monostmi pri urejanju vpraalnika. 


Prikaz blokov v obliki zavihkov

Pri urejanju blokov imate monost prikaza 'Blok kot zavihek'. V primeru vklopljenih zavihkov se lahko pri izpolnjevanju vpraalnika respondenti pomikajo kot obiajno (s klikom na Naslednja stran) ali po blokih oziroma zavihkih, ki se vedno izpiejo nad vsemi vpraanji. S klikom na posamezen zavihek oziroma blok se vam prikaejo le vpraanja v izbranem zavihku.
Podobno bodo vpraanja v blokih prikazana tudi pri urejanju vpraalnika, kjer so ob izbiri 'VSI' vpraanja prikazana povsem obiajno, dodatno pa se lahko tudi pri urejanju pomikate po vpraanjih preko zavihkov, ki se vedno prikaejo nad vsemi vpraanji.

Primer ankete z bloki v obliki zavihkov >> 


Uporaba blokov za prikaz strnjenega zaporedja (hierarhinih) vpraanj

Postavitev vpraanj v bloku je privzeto 'navadna', kar je tudi prednastavljena nastavitev. V tem primeru so vpraanja nanizana eno za drugim. V nekaterih primerih, ko elimo prikazati nekaj zaporednih (hierarhinih) vpraanj, lahko uporabimo vodoravno postavitev vpraanj v bloku. V primeru vodoravne postavitve se vpraanja zoijo in se prikaejo v stolpcih. Vsako vpraanje je v svojem stolpcu, torej so postavljena vodoravno eno poleg drugega.

Horizontalna oz. vodoravna postavitev je lahko koristna zlasti za izdelavo zaporednega filtriranja vpraanj (drill-down), ki se odpirajo glede na pogoj.
 

Nakljuno razvranje vpraanj v bloku

V nastavitvah urejanja bloka imamo monost nakljunega razvranja vpraanj v bloku, kar pomeni, da so vpraanja iz tega bloka respondentu nakljuno prikazana. Pri tem imamo dodatno monost doloanja tevila prikazanih vpraanj. Nastavimo lahko, da se respondentom prikaejo vsa vpraanja ali zgolj del, npr. nakljunih 5 iz bloka 10 vpraanj.

Primer: imamo kviz s 100 vpraanji, elimo, da se vsakemu respondentu prikae nakljunih 10 vpraanj.

  • Iz levega menija za dodajanje vpraanj postavimo vsa vpraanja.
  • Iz levega menija dodamo blok in povleemo pred prvo vpraanje, ki ga elimo umestiti v blok. Oznako 'ENDBLOCK' povleemo za zadnje vpraanje v bloku. 
  • Kliknemo na urejanje bloka in pri 'Nakljuno razvrsti vsebino bloka' izberemo 'DA'
  • Pri 'tevilo nakljuno prikazanih vpraanj' izberemo '10'. 

Respondentu se bo prikazalo nakljunih 10 vpraanj iz bloka 100 vpraanj. 

Pozor: V primeru, da je vklopljena katera od zgoraj opisanih nastavitev (vodoravna postavitev vpraanj, nakljuno razvranje vpraanj, prikaz bloka kot zavihek), blok ne sme vsebovati nobenih prelomov strani. 


Povezave:

Uvajanje v 1KATipi vpraalnikov
Tipi vpraalnikovAnkete
Print

Prironiki - Prironiki (114)