Prironiki

Naslov Zanka
Vsebina

 

Zanka omogoa ponavljanje nekega vpraanja glede na odgovore na prejnje vpraanje. To lahko doseete tudi s pogoji, vendar bi bilo to bistveno bolj zapleteno in zamudno.

 

Primer: zanima vas, katero sadje je anketiranec e kdaj jedel (npr. Q1) in kako rad ga j (npr. Q2). e pri (Q1) izbere ve opcij, ga morate pri (Q2) vpraati za vsako izbrano sadje. Ko ste v zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik' ustvarili obe vpraanji, je postopek za zanko naslednji:

 

  1. V levem stranskem meniju se z miko postavite na ikono v obliki plusa, kjer se vam odpre meni z razlinimi tipi vpraanj. Pri kategoriji 'Napredne monosti' kliknite Zanka oz. jo povleete in izpustite v urejevalnik. S tem v vpraalnik dodate zanko, ki je na zaetku in na koncu oznaena z elementoma 'LOOP' in 'ENDLOOP'.
  2. V roleti 'Zanka po' izberete prvo vpraanje (Q1), torej katero sadje je anketiranec e kdaj jedel.
  3. Poleg tega oznaite vrednosti, ki jih elite uporabiti v zanki. 1KA privzeto obkljuka vse mone odgovore, kar pomeni, da bo zanka obveljala za vse opcije vpraanja, e jih bo seveda anketiranec izbral. V tem primeru to pustite tako, kot je.
  4. Na desni strani okna nastavitev zanke lahko kliknete na povezavo 'Napredno', kjer so na voljo dodatne monosti. Tu lahko za vsak moen odgovor vpraanja Q1 nastavite, v katerih primerih se bo vpraanje pojavilo tudi v zanki: kadar so opcije izbrane, kadar opcije niso izbrane, vedno ali nikoli. V tem primeru povsod pustite privzeto opcijo 'Izbran'.
  5. Na dnu okna zanke lahko nastavite tudi najveje tevilo vseh ponovitev; torej ni nujno, da se zanka ponovi za vsak odgovor. V tem primeru pustimo privzeto monost 'Vse'.
  6. V desnem stranskem meniju 'Urejanje zanke' kliknete na gumb 'Zapri'.
  7. Z miko nato kliknete na drugo vpraanje (Q2) in ga premaknete v zanko (pred oznako 'ENDLOOP').
  8. Zanka je s tem pravilno nastavljena.

 

Pri besedilu vpraanja Q2 si lahko pomagate s funkcijo za prenos vrednosti, ki jo je anketiranec oznail v vpraanju Q1 (npr. 'Kako radi jeste #Q1#?'). V tem primeru se izpie 'Kako radi jeste kivi', e anketiranec pri prvem vpraanju oznai to monost.

 

Povezave:

Print

Prironiki - Prironiki (114)