Prironiki

Naslov Socialna omreja
Vsebina

 

Socialno omreje je doloena mnoica enot, ki jih medsebojno povezujejo socialne vezi. Enote lahko predstavljajo posamezniki, skupine, organizacije ipd., socialne vezi pa so odnosi (druabni, poslovni, intimni ipd.) med njimi.

 

Pri oblikovanju spletne ankete so omreja sestavljena iz enot, katere respondent oceni na osnovi enakih vpraanj. V ta namen 1KA ponuja monost posebnega tipa ankete 'Socialna omreja', ki ga pred urejanjem vpraalnika oznaite v zavihku 'UREJANJA' - 'Nastavitve' - 'Napredni moduli'. e ste pravilno izbrali napredni modul 'Socialna omreja', vam 1KA ponudi tudi nov zavihek 'Socialna omreja', kjer je opisana funkcionalnost ter povezave do primerov v knjinici vpraalnikov.

 

Ko vklopite napredni modul 'Socialna omreja', se v zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik' v levem stolpcu s tipi vpraanj med 'Dodaj eleni tip vpraanja' (oranen plus) pod kategorijo 'Napredne monosti' pojavi 'SN-Imena'.

 

Tip vpraanja 'SN-Imena' postavimo na prvo mesto oz. pred zanko, saj z njim respondent navede imena vseh enot, s katerimi je na nek nain socialno povezan (so njegovi prijatelji, druina, poslovni partnerji ipd.). V samem vpraalniku respondenti s klikom na 'Dodaj novo osebo' dodajo osebe iz svojega omreja, za katere bodo veljala vpraanja v nadaljevanju, ki so vstavljena v zanki. Dodajo lahko poljubno tevilo oseb, seveda pa se lahko vpraanje tudi spremeni in lahko spraujete po drugih spremenljivkah, kot npr. drave, v katerih so e bili...

 

Sledi vstavljanje Zanke, ki jo najdete v levem meniju (oranna ikona v obliki plusa), pod kategorijo 'Napredne monosti'Zanka omogoa ponavljanje nekega vpraanja oz. vpraanj glede na odgovore na prejnje vpraanje, v naem primeru glede na spremenljivke, ki jih bo respondent navedel preko vpraanja 'SN-Imena' (Social Network imena). V zanki iz spustnega seznama izberete prvo vpraanje oz. spremenljivko 'SN-Imena'. V zanko oz. znotraj zanke pa vstavite vsa vpraanja, ki se bodo generirala za vsako respondentovo navedbo.

 

Na tak nain torej z generatorjem imen respondent oblikuje svoje omreje, z vpraanji v zanki pa o njegovem omreju zbere informacije, ki ga zanimajo.

 

Za laje razumevanje si oglejte primer >>, ki ga najdete tudi v knjinici anket >> ('1KA tipski vpraalniki' - '1KA anketni vpraalniki' - 'Primer - socialna omreja') in si ga lahko skopirate kot osnovo za oblikovanje vaega vpraalnika socialnih omreij.

 

Povezave:

Print

Prironiki - Prironiki (114)