Prironiki

Naslov Priporoila za zmanjanje stopnje neodgovorov
Vsebina

 

Znianje stopnje neodgovorov lahko doseemo na 10 preprostih nainov:


1.    Rekrutirajte iz razlinih virov. Ne poiljajte samo vabil prek elektronske pote - anketo objavite tudi v razlinih spletnih skupnostih (forumi, drubena omreja itd.).


2.    Personalizirajte e-vabila. Sporoila z osebnim nagovorom poveajo stopnjo odgovorov za vsaj 5%, vasih celo ve. Torej, poiljajte vabila »G. Novaku«, ne samo »Spotovanemu« nekomu.


3.    Vabilo po elektronski poti naj bo kratko in preprosto. Poleg povezave na spletno anketo ne pozabite izpostaviti tudi:

  • kdo ste;
  • kaj raziskava pomeni za vsakega posameznika;
  • dolino ankete (predvsem izpostavite, e je anketa kratka, vendar nikakor ne zavajajte, saj anketiranci daljo anketo raje reujejo, e vedo, kaj jih aka);
  • anonimnost ankete.

 
4.    Prva stran ankete naj bo preprosta in privlana. Naj motivira anketirance. Nanjo ne postavljajte navodil, saj raziskave kaejo, da anketiranci neradi berejo dolga navodila na prvi strani.


5.    Vendar – izpostavite, kako boste uporabljali odgovore. To zapiite e na prvi strani. Ljudje na internetu raje podajajo informacije, e so seznanjeni z njihovo uporabo. Poudarite torej anonimnost ter zaupnost informacij oz. njihovo delitev z drugimi.


6.    Ne pozabite poiljati email opomnikov. Po doloenem asu osebam, ki se niso odzvale na anketiranje, poljite ponovno vabilo. To lahko storite tako, da poljete zahvalo tistim, ki so e odgovorili, in vzpodbudite tiste, ki tega e niso storili. Vendar je bolje, da ne poljete ve kot dva opomnika, predvsem pa odstranite elektronske naslove tistih, ki ne elijo biti ve kontaktirani.


7.    Razmislite o ponujanju spodbud - daril, nagrad ipd. tudije kaejo, da za poveanje stopnje odgovorov ni potrebe po velikih/visokih spodbudah. e majhne pozornosti ali darila lahko pripomorejo k poveanju stopnje odgovarjanja.
 
8.    Nekateri preprosto elijo deliti svoje mnenje. Veliko ljudi pa bo na anketo odgovorilo samo zaradi tega, ker elijo deliti svoje mnenje, ne zaradi nagrad. Zato razmislite o tem, da je prejetje nagrade izbirno – npr. izvedite rebanje.


9.    Strateko uporabite grafiko in ostale internetne monosti. Na splono ankete ne potrebujejo grafik; te so vasih lahko celo motee ali vplivajo na odgovore. V nekaterih primerih pa lahko grafike zviajo stopnjo odgovorov (npr. povezava ali slika nagrade ipd.).


10.    Javno objavite rezultate ankete. Respondente zanimajo rezultati ankete in njihova objava bo pripomogla k temu, da bodo izpolnili anketo.

 

 

Povezave:

Print

Prironiki (120)