Prironiki

Naslov Kalkulacije
Vsebina

 

Med izdelavo vpraalnika v zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik' lahko s kalkulacijo doloite avtomatske izraunane vrednosti odgovorov. Uporabna je predvsem pri raznih kvizih in testih, kjer vas zanima izid (tevilo tok) glede na vrednosti posameznih odgovorov. Primer uporabe v anketi pa je lahko izraun dejanske starosti na podlagi letnice rojstva.

 

Kalkulacijo v zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik' dodate tako, da se v levem meniju  zapeljemo na oranno ikono s plusom, pri emer se odprejo vsi tipi vpraanj. Kalkulacija je navoljo v katergoriji napredne monosti. S tem se vam odpre pojavno okno za urejanje kalkulacije:

 

  • V roleti najprej izberete spremenljivko (npr. Q1).

 

  • Nato doloite eleno raunsko operacijo, kjer lahko izbirate med setevanjem, odtevanjem, mnoenjem in deljenjem.

 

  • V naslednji roleti spet izberete spremenljivko. Tako ste denimo doloili izraun Q1 + Q2.

 

  • Zgornje korake ponavljate, e elite v izraun vkljuiti ve operacij in spremenljivk.

 

Pri urejanju kalkulacije lahko uporabite tudi naslednje napredne monosti:

 

  • e v roleti namesto spremenljivke izberete monost 'tevilo', vam to omogoa izvajanje izraunov s konstantami (npr. spremenljivko Q1 pomnoite s tevilom 10).

 

  • Z ikono v obliki navpine dvosmerne puice na desni strani spremenljivk lahko spreminjate njihov vrstni red, tako da z miko kliknete na ikono in vpraanje povleete na eleno mesto. S klikom na ikono v obliki koa pa lahko posamezno spremenljivko odstranite iz kalkulacije.

 

  • Na levi ('Oklepaji') in na desni strani ('Zaklepaji') posamezne spremenljivke so modre ikone v obliki znakov '+' in '-', s katerimi lahko urejate oklepaje in tako zagotovite pravilen vrstni red raunskih operacij pri kompleksnejih kalkulacijah.

 

  • V spodnjem levem kotu ('Ime') lahko kalkulacijo preimenujete. V besedilo vpraanja lahko vrednost kalkulacije prenesete tako, da tja vpiete #ime_kalkulacije#.
 
  • V spodnjem levem kotu (zraven polja 'Ime)' lahko doloite tevilo decimalk kalkulacije (od 0 do 10). 

 

Predvsem pri kvizih in testih boste morda eleli doloiti vrednost posameznih odgovorov pred doloitvijo kalkulacije (npr. 1 za pravilne in 0 za nepravilne odgovore). Vrednost posameznega odgovora spremenite tako, da v urejanju vpraanja kliknete na ikono za napredni urejevalnik in nato v polje 'Vrednost' vpiete eleno vrednost.

 

Kalkulacija je povsem ekvivalentna izraunanim vrednostim, ki so na voljo v zavihku 'PODATKI' - 'Izrauni' -'Izraunane vrednosti'.

 

Povezave:

Print

Prironiki (120)