Prironiki

Naslov Lista za obveanje
Vsebina

 

V orodju 1KA izdelate tudi listo za obveanje oz. alert listo.


Lista za obveanje je obrazec prek katerega se respondenti z vnosom osebnih podatkov prijavijo z namenom, da jih bomo obveali o tekoih zadevah, ki jih zanimajo. Za uporabo liste za obveanje morate izpolniti obrazec za dovoljenje.

 

Ustvarjanje forme

 

Listo za obveanje lahko ustvarite na 2 naina:

 

1. Kopiranje iz knjinice


V direktoriju 'Moje ankete' kliknete zgoraj na 'Knjinica'. V 'Knjinica anket' med 'Javna knjinica' odpremo '1KA tipski vpraalniki' ter med '1KA forme/obrazci' poiemo Primer - Alert lista in nato kopiramo anketo.

V naem oknu za urejanje vpraalnika lahko opazimo, da sta se nam na novo pojavili dve vpraanji. Besedilo vpraanja lahko spremenimo glede na nae potrebe.

 

2. Kreiranje forme

 

V direktoriju 'Moje ankete' kliknete zgoraj 'Ustvari anketo' in odpre se vam novo okno, kjer vpiete interno ime, ki se bo prikazalo v vaem direktoriju, ter ime, ki ga bodo videli respondenti. Iz spodaj natetih vrst anket izberete 'Forma'.

V zavihku 'Vpraalnik' vstavite poljubne tipe vpraanj, e jih elite uporabiti pri obveanju, jih morate oznaiti za sistemske.

*V primeru, da elite respondentom poslati tudi obvestilo o uspeni prijavi, je najbolj priporoljivo, da pri 'Obveanje o izpolnjeni anketi' oznaite 'Anketiranec'. Na ta nain se bo v vpraalniku pojavila sistemska spremenljivka email.

 

Pri obeh nainih ustvarjanja liste za obveanje se na desni strani prikae nekaj posebnih monosti:
 

  • V sklopu 'Hitre nastavitve obveanja' lahko nastavite, kdo bo dobil obvestilo, ko se bo nekdo prijavil na alert listo, oznaite lahko avtorja ankete, dodatne prejemnike in anketiranca. e kliknete 'Napredne nastavitve' se odpre stran 'Nastavitve ankete' - 'Obveanje' - 'O izpolnjeni anketi', ve o tem si poglejte v prironiku Obveanje.
  • Uporabite lahko tudi 'Hitre nastavitve email vabil', to je priporoljivo v primeru, ko boste poslali le eno obvestilo, vendar pa sledenje odgovorom, urejanje in ponovno poiljanje ni mogoe.


Ko ste konali z urejanjem, je pomembno, da obrazec aktivirate in ga nato objavite. Lahko delite le URL do obrazca, lahko pa ga vkljuite na svojo spletno stran.

 

Poiljanje obvestil

Obvestila lahko prejemnikom liste najlaje poljete z vaim privzetim email programom (npr. Gmail, Outlook, Thunderbird,...). e to storite preko zavihka 'Objava' - 'Email vabila', se URL naslov ankete avtomatsko kopira v okno s sporoilom v vaem privzetem email programu. Pri tem je potrebno opozoriti, da v tem primeru sledenje odgovorom in ponovno poiljanje ni mogoe. Za poiljanje vejega tevila email vabil, sledenje, poiljanje opomnikov za nerespondente in urejanje je potrebno pridobiti dovoljenje za napredne monosti poiljanja email vabil, ki pa so plaljive.

Povezave:

 

Uvajanje v 1KATipi vpraalnikov
Tipi vpraalnikovForme
Print

Prironiki (120)