Prironiki

Naslov Telefonska anketa
Vsebina

 

Orodje 1KA s svojimi naprednimi moduli nudi tudi podporo pri telefonskem anketiranju. Za pripravo telefonske ankete sledite naslednjim korakom:


1. Najprej ustvarite obiajno anketo s klikom na 'Ustvari anketo', saj vam ta omogoa tudi vstavljanje pogojev oz. vejitev.


2. Kliknite na 'Urejanje' - 'Vpraalnik' in vnesite vsa vpraanja telefonske ankete.


3.  Za aktivacijo modula za telefonsko anketo kliknite na 'Urejanje' - 'Nastavitve' in nato v levem meniju v kategoriji Napredni moduli kliknite telefonska anketa, v desnem oknu, ki se vam odpre, oznaite monost 'Telefonska anketa'.


4. Za izvajanje telefonske ankete morate vnesti respondente oz. osebe, ki bodo odgovarjale na vpraalnik. Respondente dodate tako, da kliknete na zavihek 'Dodaj'. Pri spremenljivkah desno obkljukajte 'Phone', lahko pa tudi' Name' (ali druge dodatne spremenljivke). V 'Custom' polje se lahko vnese najve 100 znakov. V primeru spremenljivk 'telefon' in 'ime' vstavljamo respondente tako, da najprej napiemo 'telefonsko tevilko' nato pa 'ime respondenta', loimo pa ju z vejico. Vrstni red vpisanih spremenljivk oz. podatkov mora biti isti, kot je vrstni red obkljukanih spremenljivk. Vsakega prejemnika je potrebno zapisati v svojo vrstico. Respondente lahko dodamo tudi tako, da uvozimo Excelovo datoteko (v obliki 'csv', kjer mora biti zaporednje stolpcev enako zaporedju izbranih spremenljivk v modulu) ali iz obstojeih spremenljivk.


5. Vneene respondente lahko dodate s klikom na 'Dodaj', lahko pa ustvarjate tudi razline sezname respondentov. Seznam lahko shranite s klikom na 'Shrani profil' ali pa shranite kot nov profil z gumbom 'Shrani kot nov profil'.


6. V okno 'Ime profila' shranite eleno ime seznama respondentov, npr. 'Imenik'. Nato kliknite 'Shrani'.

 

7. V zavihku 'Preglej' lahko pregledate celoten seznam respondentov, ki ste jih vnesli. Seznam lahko filtrirate (deluje kot iskalnik), urejate, briete respondente, preverjate njihov status (Zaseden, Nedosegljiv, itd.) ter druge informacije (anketar, datum).


8. V zavihku 'Zani' kliknete na odebeljeno povezavo 'Zani s klicanjem telefonskih tevilk' in odpre se vmesnik za klicanje.


9. V nakljunem vrstnem redu (privzeto) se vam izpisujejo vstavljene telefonske tevilke. Vrstni red klicanja telefonskih tevilk lahko spremenite v zavihku Nastavitve, ki se nahaja na desni strani. Vrstni red klicanja je lahko nakljuen (privzeto), fiksen, A-Z ali Z-A. Levo od tevilke imate na voljo 'Pregled klicev', kjer se vam izpie, ali je bil uporabnik kontaktiran ter morebitni komentarji. Desno od tevilke pa imate na voljo okno 'Status klica in komentar', kjer lahko vpiete morebitni komentar za izpisano tevilko. e oseba privoli k odgovarjanju na anketo, kliknete na »A« Zanimo z anketiranjem - Odpri anketo, odgovore v anketo vpisujete vi oz. anketar. e se anketa ne odpre, preverite, ali imate morda v brskalniku vklopljeno opcijo 'Blokiraj pojavna okna'. Ko je respondent odgovoril na vpraanja v anketi, kliknite 'U – Uspeno zakljuena anketa, pojdi na naslednji klic'. V primeru neuspenega klica oznaite status, kjer izbirate med:
 

  • "Z" - Zaseden: e je bila tevilka zasedena;
  • "N" - Nedosegljiv: e je bil respondent nedosegljiv;
  • "T" - Zmenjen: e se z respondentom dogovorite za naslednji termin, ki ga tudi oznaite;
  • "P" - Prekinjen;
  • "D" - Preloen
 

Nato lahko kliete drugo tevilko ('Preklii - klii drugo' -  v primeru, da je vrstni red klicanja nakljuen) ali pa prekinete z anketiranjem. 

V primeru, da z anketo za doloeno telefonsko tevilko zakljuite (izberete status 'U – Uspeno zakljuena anketa, pojdi na naslednji klic'), vam te telefonske ankete aplikacija ne bo ve prikazovala. e bi enoto kljub temu eleli poklicati ali spremeniti status, jo lahko poiete v zavihku 'Preglej' in odprete s klikom na ikono za klicanje. Pri zakljueni anketi je na voljo monost 'Pobrii zadnji status respondenta (»U«)', kar vam omogoi, da enoto ponovno anketirate in spremenite status. 

10. V zavihku 'akalna vrsta' sta izpisana dva seznama. Prvi, akalna vrsta, vsebuje seznam vseh tistih respondentov, ki so dobili status Z, N, T, P ali D, po vrstnem redu, kot bodo prili na vrsto za klicanje. Tako lahko takoj vidimo, s katerimi respondenti smo se npr. dogovorili za klic in kdaj. V drugem seznamu, Klicna vrsta, so izpisane e vse tevilke respondentov, ki jih e nismo poklicali, v vrstnem redu, kot smo ga doloili v nastavitvah.  


11. V zavihku 'Nastavitve' lahko spreminjate:

  • privzeti as naslednjega klica v primeru, da dobi respondent status "Z" - Zaseden, "N" - Nedosegljiv ali "D" - Preloen. 

  • maksimalno tevilo klicev (privzeto nastavljeno na 10);

  • vrstni red klicanja: nakljuen, fiksen, A-Z in Z-A;

  • seznam anketarjev in urednikov z dostopom.

12. V zavihku 'Pregled' (skrajno levo) se nahaja sumarni pregled telefonske ankete, kjer so podatki o tevilu vseh enot s telefonsko tevilko, vse klicane enote in tevilo enot glede na status (Zaseden, Nedosegljiv, itd.). Tukaj lahko vidite tudi pregled stanja klicev po anketarjih, kjer lahko vidimo, koliko klicev je opravil posamezen anketar. Pregled stanja po anketarjih lahko filtirate glede na obdobje s pomojo koledarja, ki se nahaja na vrhu strani in tako preverite, koliko klicev je opravil posamezen anketar v doloenem obdobju.     


13. Status anketarja lahko dodate drugim uporabnikom v zavihku 'Urejanje' - 'Nastavitve' - 'Dostop uredniki' tako, da v polje za dodajanje uporabnikov za urejanje ankete vpiete elektronski naslov uporabnika. Ko je uporabnik dodan, se izpie zgoraj pod 'Dostop do ankete imajo'. S klikom na svinnik ob imenu uporabnika se pokaejo dodatne monosti, kjer izberete zadnjo
- 'Je anketar ankete (lahko izvaja le telefonsko anketo)'. Vse ostale opcije se nato odznaijo, kar pomeni, da uporabnik s statusom 'anketar ankete' te ankete ne bo mogel urejati in dostopati do drugih zavihkov ankete. Anketar do vmesnika za klicanje dostopa v zavihku 'Moje ankete', kjer se mu prikae nov zavihek 'Telefonske ankete' s seznamom anket, v katerih ima status anketarja. S klikom na anketo se odpre vmesnik za klicanje.   


Povezave:

 


 

Print

Prironiki (120)