Prironiki

Naslov Tabela z dvema lestvicama
Vsebina

 

Tabela z dvema lestvicama je uporabna, e npr. elite, da anketiranec za isti sklop vpraanj odgovarja po pomembnosti in zadovoljstvu. Ustvarite jo v zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik', z miko zapeljete na oranno ikono v levem stranskem meniju. V seznamu tipov vpraanj, ki se vam odpre, izberete 'Dvojna tabela', pod kategorijo 'Tabele en odgovor'.

 

Pri urejanju vpraanja lahko v desnem stranskem meniju doloite podnaslov posamezne lestvice, in sicer v vnosnih poljih 'Podnaslov 1. tabele' in 'Podnaslov 2. tabele' v razdelku 'Kategorije odgovorov'. Pod tema podnaslovoma pa vpiete vrednosti posameznih kategorij, npr. od 1 do 5.

 

Primer: zanima vas, kako so anketiranci zadovoljni z obliko in kakovostjo razlinih izdelkov. V besedilo vpraanja vpiete 'Kako ste zadovoljni ...', v podnaslov 1. tabele '... z obliko?' in v podnaslov 2. tabele '... s kakovostjo?'. Vrednosti za obe podtabeli (stolpci) oznaite od 1 do 5, v vrstice pa vpiete imena izdelkov.

 

Povezave:

 

Print

Prironiki - Prironiki (114)