Prironiki

Naslov Standardna demografija
Vsebina

 

Pri dodajanju vpraanj v zavihku 'UREJANJE' - 'Vpraalnik' imate tudi monost uporabe standardne demografije, ki ima vrsto prednosti:

 

  • Izognete se napanim odgovorom in napakam, ki vam nato v analizah onemogoajo delo (npr. starost 800).

 

  • Izognete se nerodno formuliranim vpraanjem o regiji, dohodku ter izobrazbi in namesto tega uporabite profesionalne ter preverjene oblike vpraanj in monih odgovorov.

 

  • 1KA za standardno demografijo avtomatsko generira segmente, kar omogoa enostavno izvajanje naprednih analiz (npr. analize za moke, enske, za mlaje moke ipd.).

 

  • Nabor demografskih spremenljivk temelji na najvejih anketah, tako uradnih (Statistini urad), akademskih (SJM, European Social Survey) kot marketinkih. Na tej osnovi lahko opravite tudi primerjave.

 

  • 1KA za standardno demografijo omogoa avtomatsko agregiranje. e ste npr. starost zbirali po letu rojstva, vam je brez preraunavanja v analizah na voljo tudi starost po desetletnih ali petletnih kategorijah.

 

  • Standardna demografija omogoa tudi standardno uteevanje, kjer se uporabijo populacijska razmerja, s imer lahko popravimo rezultate. e imate v anketi preve mokih, se to z uteevanjem lahko nevtralizira.

 

  • Standardno demografijo lahko tudi poljubno dopolnjujete.

 

Standardno demografijo lahko v vpraalnik dodate s pomojo levega menija (z miko se premaknete na oranno ikono plus in iz seznama, ki se odpre, izberete vpraanja, ki so pod kategorijo 'Demografija').

 

Povezave:

 

Print

Prironiki (120)