Prironiki

Naslov Nastavitve ankete
Vsebina

V nastavitvah ankete lahko nastavite osnovne nastavitve, pikotke, manjkajoe vrednosti, metapodatke, trajanje, standardne besede, obveanje, komentiranje, dodate pa lahko tudi dostop drugim osebam.


V zavihku 'UREJANJE' – 'Nastavitve' lahko poljubno spreminjate nastavitve ankete. Urejate lahko osnovne podatke, dostop respondentov in urednikov, trajanje, standardne besede, obveanje, komentarje, manjkajoe vrednosti, parapodatke, prikaz podatkov in skupine.

1. Osnovni podatki
 • Osnovni podatki: tukaj lahko spremenite interno ime ankete, objavljeno ime ankete in vpiete opombe k anketi.
 • Jezik: spreminjate lahko jezik za urednike ankete, za respondente in za direktorij 'Moje ankete'. Tam lahko dostopate tudi do monosti prevajanja ankete v druge jezike. Ve o nastavitvah jezika si lahko ogledate tukaj >>.
 • Interaktivni elementi: tukaj lahko vkljuite prikaz indikatorja napredka v anketi, lahko tudi skrijete naslov ankete respondentom. Tukaj lahko tudi nastavite prikaz politike zasebnosti na zaetku ankete (e izberete monost s potrditvijo, respondent lahko nadaljuje z anketo le, e se strinja s pogoji). Omogoite lahko tudi opcijo za nadaljevanje ankete kasneje in vklopite namige, ki se respondentu prikazujejo skozi izpolnjevanje ankete.  
 • Knjinica:nastavite lahko, ali se anketa pokae kot javna anketa v knjinici, torej vidna vsem uporabnikom 1KA, ali pa samo v vai mapi v knjinici 'Moje ankete'.
 • tevilenje vpraanj:doloite lahko, na kaken nain naj poteka tevilenje vpraanj v anketi (brez, z zaporedno tevilko, z imenom spremenljivke, z imenom in zaporedno tevilko)
 • Opozorila:izklopite lahko prikaz gumba 'Nazaj' in nastavite opozorila na vpraanja.

2. Dostop respondenti

Pikotek: Izberete lahko do kdaj naj se shrani pikotke, na voljo so naslednje monosti:

 • 'do konca izpolnjevanja ankete', ki pomeni, da se pikotek zbrie takoj, ko respondent zakljui z odgovarjanjem na anketo
 • 'do konca seje brskalnika (browser session)', kjer se bo pikotek zbrisal takoj, ko respondent zapre svoj brskalnik (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera,...)
 • 'za 1 uro' pomeni, da se bo pikotek zbrisal po 1 uri od tega, ko je respondent prvi kliknil na URL ankete
 • 'za 1 mesec', pikotek se bo zbrisal po 1 mesecu odkar je respondent prvi kliknil na anketo.

V tem sklopu lahko tudi nastavite, ko se uporabnik vrne na anketo, da zane od zaetka, vendar se lahko potem podvojijo odgovori, saj se prvi vnosi e shranijo v bazo; ali da nadaljuje na strani, kjer je konal, torej so prejnji odgovori e v bazi in samo nadaljuje z nadaljnjimi odgovori.

Uporabniku, ki je e izpolnjeval vao anketo, lahko omogoite da lahko kasneje ureja svoje odgovore, vendar to pomeni, da se bodo tudi podatki in analize spreminjale, zato je bolje, da oznaite, da ne more urejati svojih odgovorov.

1KA omogoa tudi prepoznavanje respondentov, vendar morajo le-ti biti registrirani uporabniki, tukaj imate 3 monosti, pri prvih dveh lahko tudi oznaite, da se osebi med vnaanjem odgovorov izpie njen elektronski naslov, potem obkljukajte 'Ob izpolnjevanju prikai respondentov email'.

 • 1KA prepozna respondenta, torej osebo, ki odgovarja na vao anketo,
 • 1KA prepozna vnaalca, osebo, ki vnaa e prej odgovorjene ankete, torej vnaa odgovore drugih oseb.
 • lahko pa tudi oznaite, da 1KA ne prepozna uporabnika iz CMS.


Dostop: tu lahko nastavite omejitev izpolnjevanja ankete za razline tipe uporabnikov: registrirane uporabnike, lane, administratorje …

Geslo: generirate lahko ve gesel in na ta nain ustvarjate skupine respondentov, ki jih lahko loite pri analizah.

3. Dostop uredniki
 • Tukaj lahko nastavite, kdo lahko poleg vas, avtorja,  ureja anketo. Prikae se vam tudi, kdo so uporabniki, ki urejajo anketo, in pri vsakem uporabniku lahko nastavite doloene omejitve, npr. lahko nastavite, da uporabnik dostopa samo do podatkov in analiz, ne more pa odkleniti ankete za urejanje.
 • Dostop osebam lahko dodate tako, da njihov elektronski naslov vpiete v okno pod 'Dodajanje uporabnikov za urejanje ankete', e je ve uporabnikov, napiete vsak naslov v svojo vrstico. Ve >>
4. Aktivnost / trajanje
 • Poljubno lahko nastavite trajanje ankete, kliknete na ikonico koledarja, ki je desno od okna z datumom, in izberete datum zaetka, torej 'od', nato pa e isto ponovite pri datumu zakljuka ankete, torej 'do'.
 • Oznaite lahko tudi monost  trajna anketa, kar pomeni, da anketa nima doloenega datuma deaktivacije.
 • Pri anketi lahko nastavite tudi omejitev tevila odgovorov, e izberete mono 'da', potem morate podati e tevilo, ki pomeni, po kolikih odgovorjenih anketah naj se anketa deaktivira.


5. Standardne besede

Poleg spreminjanja jezika, vam aplikacija omogoa tudi rono spremembo standardnih besed. Poljubno lahko spreminjate standardne besede v svoji anketi, npr. gumb v zakljuku 'Konec' lahko nadomestite z gumbom 'Zakljui'.

6. Obveanje

V nastavitvah lahko nastavite tudi obveanje o izpolnjeni anketi, o spremembi aktivnosti, o izteku ankete ter o izbrisu. Ve o nastavitvah obveanja si lahko preberete v prironiku Obveanje.

7. Komentarji
 • Preden anketo poljete respondentom, je priporoljivo, da jo pregledajo tudi ostali administratorji ankete, lahko pa jo pregledajo tudi respondenti. Tem osebam omogoite komentiranje, lahko za vsako vpraanje posebej, lahko pa samo za celotno anketo. Vse to lahko urejate v navigaciji 'Komentarji'.
 • Vklopite lahko administrativne komentarje na anketo, administrativne komentarje na vpraanja in komentarje respondentov. Pri komentarjih imate tudi napredne nastavitve, bolj podrobno si jih lahko pogledate v prironiku Komentarji >>.

8. Manjkajoe vrednosti

1KA ima e prednastavljene manjkajoe vrednosti. Lahko izberete 'Uporabi privzeto (sistemske manjkajoe vrednosti)' lahko pa jih poljubno tudi spreminjate ali odstranite.


9. Parapodatki
 • Shranjevanje in prikaz parapodatkov: nastavite lahko, da se shranjuje verzija brskalnika respondenta, JavaScript podpora respondenta in referal (preusmeritve respondenta). Navedeni podatki se vam izpiejo v zavihku 'PODATKI' – 'Pregledovanje', e pri 'Nastavitve prikaza podatkov' oznaite 'Parapodatki'.
 • IP naslov: tukaj lahko nastavite shranjevanje IP naslova respondenta. IP tevilke se shranjujejo v bazo in tudi prikaejo v zavihku STATUS, vendar niso povezane s podatki, saj se IP obravnava kot osebni podatek.
10. Prikaz podatkov

Tukaj lahko nastavite privzet prikaz ustreznih enot, datuma respondenta in tevilko vrstice respondenta.

11. Skupine

Tukaj lahko ustvarite skupine respondentov, ki bodo imele vsaka svoj URL ankete, e elite analizirati posamezne skupine respondentov, ne elite pa jim postavljati vpraanja za identifikacijo. 

Povezave: 

Print

Prironiki (120)