Prironiki

Naslov Grafi
Vsebina


Aplikacija 1KA omogoa zelo zmogljive grafe, privzeto pa so izbrani najbolj primerni, lahko pa jih oblikujete glede na svoje potrebe.

 

Do grafov dostopate tako preko zavihka 'ANALIZE' - 'Grafi':
 

1. NASTAVITEV ENOT ZA PRIKAZ

Zgoraj levo lahko nastavite katere enote upoteva pri risanju grafov – 'Vse enote' ali le 'Ustrezne'. Privzeto je nastavljeno, da vam prikazuje le ustrezne, torej le tiste ankete, ki so bile v celoti izpolnjene in imajo status 6, ter tiste ankete, ki so bile le delno izpolnjene in imajo status 5.

 

2. IZVOZ GRAFOV

Same grafe lahko izvozite v ve razlinih formatov, kot so PDF, MS Word in MS PowerPoint. Lahko izvozite posamezen graf ali pa vse skupaj. Posamezne grafe izvozite s klikom na ikone omenjenih programov v nastavitvah poleg grafa - z miko se zapeljite na ikono s 'puico gor', kjer iz menija izberite program v katerega elite uvoziti graf. V primeru, da vam ne ustreza kvaliteta grafov, lahko le to spremenite s klikom v okenek 'Visoka loljivost' v meniju 'Filtriranje'. 

 

3. OBLIKOVANJE GRAFOV

Pri oblikovanju grafov imate v desnem oknu 'Nastavitve' e dodatne opcije za urejanje svojega grafa. Tukaj lahko izbirate med razlinimi 'Tipi grafa', lahko nastavite, da vam 1KA podatke 'Uredi po velikosti', imate pa tudi monost vklopa 'Legende' in predogleda vpraanja v anketi. Nekatere nastavitve pa so odvisne tudi od tipa vpraanja, npr. 'Izbira skale' , 'irina teksta', ... V grafe je sicer privzeto vkljuena takna skala, ki je najbolj primerna za posamezen tip vpraanja. Dodatne prilagoditve skale so na voljo v primeru vpraanj z ve monimi odgovori.

 

 

4. NAPREDNE NASTAVITVE

e pa elite e dodatno urejati va graf, pa lahko s klikom na 'Napredne nastavitve' urejate 'Labele', 'Barve' in 'Rekodiranje':

  • V prvem zavihku, 'Labele', lahko popravite napise oz. opise v vaem grafu. To je predvsem priporoljivo za tiste labele, ki so predolge in se ne prikaejo v celoti.
  • V zavihku 'Barve' lahko spreminjate posamezne barve npr. stolpca ali dela v strukturnem krogu...
  • V zadnjem zavihku, 'Rekodiranje', lahko odgovore vpraanja rekodirate, lahko npr. iz 5 vrednosti naredite 3, tako da rekodirate vrednosti 1 in 2 v vrednost 1 in tako naprej…


V primeru, da elite e dodatno spremeniti vae grafe, pa lahko kliknete na okenek 'Filtriranje' (zgoraj na desni), kjer lahko v oknu 'Nastavitve' spreminjate velikost pisave v grafih, lahko pa izberete e izdelan nabor barv v Nastavitvah.

 

Ostale napredne nastavitve slikovnega prikaza analiz pa so iste, kot pri statistikah.

 

Povezave:

 

 

Print

Prironiki (120)