Prironiki

Naslov Prva anketa
Vsebina

 

Po uspeno zakljueni registraciji na spletno mesto 1KA lahko ustvarite svojo prvo anketo. 1. USTVARJANJE ANKETE


Najprej izberite poljubno ime svoje ankete, ki se bo prikazalo na vaem direktoriju, in ime, ki se bo prikazalo pri objavi ankete (respondentom) – imeni sta lahko enaki. Izberete lahko tudi osnovni jezik za respondente, torej v katerem jeziku naj bodo osnovni gumbi v anketi (Naprej, Nazaj, Konaj …). Za ustvarjanje kratke ankete, kliknemo na gumb 'Anketa'. e bi ustvarjali formo oz. obrazec, bi kliknili na gumb 'Forma', za glasovanje pa gumb 'Glasovanje'.

 

Ko izberete eleni tip ankete (Anketa) boste samodejno preusmerjeni na stran, kjer lahko anketo urejate, izbirate razline tipe vpraanj ter kasneje, ko konate z zbiranjem podatkov, lahko dostopate do podatkov ter do analiz.Najprej imate monost postavljanja socio-demografskih vpraanj, ki so v orodju 1KA e prednastavljena. Ta vpraanja so standardna in se uporabljajo pri znanstvenih raziskavah. Izbrano demografsko spremenljivko vkljuite v vpraalnik tako, da oznaite kvadratek poleg elene spremenljivke. 1KA postavi izbrana socio-demografska vpraanja v svoj blok na koncu samega vpraalnika. Vsaka spremenljivka ima ve oblik, v urejevalniku vpraanja – 'Uredi vpraanje' – lahko izberemo tip vpraanja, ki nam najbolj ustreza. Vsi tipi vpraanj se nahajajo v spustnem meniju v desnem zgornjem kotu urejevalnika vpraanja. Izberemo eleno obliko in kliknemo 'Zapri'.

 

e vam e napisan nagovor v Uvodu ni ve, ga lahko sami enostavno zamenjate s klikom na e napisano besedilo v spremenljivki Uvod ter napiete poljubno besedilo oz. nagovor. Nagovor naj ne bo predolg, vendar naj prepria respondenta k odgovarjanju na anketo. Ve nasvetov za uinkovit nagovor si poglejte v priporoilu za sestavo uvodnega nagovora.


Na levi strani imate na voljo razline tipe vpraanj, ki jih enostavno vstavite v svoj vpraalnik. e se z miko pomaknete ez vsak tip vpraanja posebej, se vam prikae primer oblike vpraanja. Vpraanja lahko primete in jih povleete na elen poloaj v anketi, ali pa zgolj kliknete na tip vpraanja. V slednjem primeru se vpraanje avtomatsko pojavi na koncu ankete.


2. TESTIRANJE ANKETE


Nato pogledamo zavihek 'TESTIRANJE' - 'Diagnostika' prikae, e imamo kaj napak, opozoril ali priporoil. V anketi lahko vklopimo komentarje ter poenemo avtomatske vnose. Anketo lahko testiramo preko ikone za testne vnose, ki je zgoraj levo od URLja ankete in v zavihku 'OBJAVA' - 'Nastavitve'. Ve >>


3. OBJAVA ANKETE


e je anketa e dokonana, kliknete na zavihek 'OBJAVA', kjer lahko anketo aktivirate in dostopate do URL-ja ankete. Ve >>.


S klikom na 'Aktiviraj', ki se nahaja na levi strani okna, lahko anketo aktivirate. Odpre se vam novo okno. Prednastavljeno je e, da se anketa aktivira za obdobje 3 mesecev, vendar pa lahko obdobje aktivnosti poljubno tudi spreminjate, enostavno kliknete na gumb 'tukaj' in doloite obdobje aktivnosti.


4. PREGLED PODATKOV


V zavihku 'PODATKI' lahko zbrane podatke pregledate, z monostjo 'vpogled' lahko pregledate tudi odgovore vsake enote posebej. Prednastavljeno je e, da se prikaejo le ustrezne enote, torej to so tiste enote, ki so vpraalnik izpolnile v celoti ali pa le delno. Zbrane podatke lahko izvozite v tekstovni obliki ter v programa SPSS in Excel. Ve >>


5. PREGLED ANALIZ


Orodje 1KA samo zgenerira tabele glede na izbran tip vpraanja. V zavihke 'ANALIZE' - 'Statistike' se prikaejo le osnovne statistine analize, kot so frekvenca, odstotek, tevilo enot, … Na voljo imate tudi monost naprednih analiz. Ve >>


V podzavihku 'ANALIZE' - 'Grafi' pa lahko dostopate do e narejenih grafinih predstavitev. Tip grafa je izbran glede na tip vpraanja, vendar ga lahko tudi spreminjate. Spreminjate lahko tudi barvo grafov. Ve >>

 

 

Povezave:

 

 

 

Uvajanje v 1KAZa zaetnike
Print

Prironiki (120)